Prof.Dr. MUAMMER MUSTAFA ERDOĞDU
İktisat Fakültesi / Maliye Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / Maliye Bölümü / 304
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Book Review: Ziya Öniş: State and Market: The Political Economy of Turkey in Comparative Perspective. Turkish Studies. Cilt 2. sf 152-154, 2001.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,BALSEVEN HALE. How Effective Is the Tobin Tax in Coping with Financial Volatility. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 6. sf 107-128, 2006.
2. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Mali İstikrarın Kamusal Niteliği ve Mali Piyasa Başarısızlıkları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 7. sf 45-72, 2007.
3. ÇEVİK SAVAŞ,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,TURNA FATMA. Energy Efficiency and Policy Mix in the European Countries. European Journal of Sustainable Development Research. Cilt 1. sf 53-62, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. The Turkish and South Korean Automobile Industries and the Role of the State in their Development. ODTÜ Gelişme Dergisi. Cilt 25. sf 25-73, 1999.
5. AKAR SEVDA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead. Journal of International Migration and Integration. Cilt 20. sf 925-940, 2019.
6. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. What Feeds Global Terror and What May Eradicate It in the Long Term. International Scientific Journal of Methods and Models of Complexity. Cilt 7. 2004. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. The Role of the State in National Technological Capability Building. Review of Asian and Pacific Studies. sf 17-41, 2001.
8. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKAR SEVDA. Education and Health Externalities of Syrian Refugees in Turkey: Threats and Opportunities. Informacion Comercial Espanola. Cilt 900. sf 29-42, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Türkiye de Rüzgâr Çiftliklerinden Elektrik Üretilmesiyle Sağlanacak Çevresel ve Ekonomik Kazançlar. Akdeniz İİBF Dergisi. Cilt 12. sf 158-192, 2012.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Neo-liberal İktisatta Sonun Başlangıcı ve Keynezyen İktisadın Reenkarnasyonu., 3(6-7), Mayıs-Aralık, ss. 1-40.. Toplum ve Demokrasi. Cilt 3. sf 1-40, 2009.
2. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Eğitimin Yol Açtığı Pozitif Dışsallıklar ve İktisadi Kalkınma Üzerindeki Etkile. Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Cilt 2. sf 27-57, 2004.
3. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Beşeri Gelişme Perspektifinden Türkiye de Kamu Eğitim ve Sağlık Harcamaları. İktisat Dergisi. sf 13-28, 2010.
4. AYDIN MURAT,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Mali Krizlerde Vergi Politikası 1989 Sonrası Türkiye Değerlendirmesi. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. sf 79-100, 2008.
5. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Türkiye nin Mali Kriz Riskini Azaltabilecek Vergi Politikaları. Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi. sf 259-279, 2007.
6. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Küresel Kolektif Varlıklar Finansman Problemleri ve Düzeltici Vergileme Temelli Çözüm Yolları. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 21. sf 269-295, 2006.
7. BALSEVEN HALE,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Mali Kriz Riski Bağlamında Tobin Vergisi ve Türkiye de Uygulanabilir Bir Versiyonu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 20. sf 297-319, 2005.
8. ÖNİŞ ŞAKİR ZİYA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. 11 Eylül ve Dengeli Küreselleşme. Foreign Policy. Cilt 19. sf 17-41, 2002.
9. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Devletlerin Kalkınmacı Kapasiteleri Kuramsal Bir Yaklaşım. İktisat Dergisi. sf 21-39, 2000.
10. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. The Emergence of South Korea As a Major Automobile Producer and the Role of the Korean State in its Development. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Adnan Tezel’e Armağan. Cilt 15. sf 173-198, 2000.
11. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA. Strong State and Late Industialization The Korean Case. . Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi Özel Sayı: Prof. Dr. Halil Nadaroğlu’na Armağan. Cilt 14. sf 177-192, 1998.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. SALUR SULTAN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Current Debates in Economics Econometrics, 2017.
2. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Effect on Social Justice, Employment, Environmental Protection Growth, LONDON. 2017.
3. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Global Economy, Economic Crises, and Recessions, London. 2018.
4. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Architecture and Design: Breakthroughs in Research and Practice, Hershey, PA. 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKAR SEVDA, Current Debates in Tourism Development Studies, Londra. 2017.
6. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (3 Volumes), Hershey. 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Renewable and Alternative Energy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Hershey. 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKBAŞ AKDOĞAN DİLEK,YAŞAR BURCU, Contemporary Studies in Social, Economic Financial Analysis, Londra. 2017.
9. ÇEVİK SAVAŞ,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,TURNA FATMA, Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, Hershey, PA. 2016.
10. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,YILMAZ BİNHAN ELİF,AYDIN MURAT,USER İNCİ, Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region, Hersley, PA. 2016.
11. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, After The Storm Crises Recovery And Sustaining Development In Four Asian Economies, Singapur. 2004.
12. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Social and Economic Perspectives on Sustainability, London. 2016.
13. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Arun Thankom,Ahmad Imran, Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, Hershey, PA. 2016.
14. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Nationalism Cultural Indoctrination and Economic Prosperity in the Digital Age, Hershey. 2015.
15. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, Game Theory and Technology in Emerging Markets, Hershey. 2014.
16. KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Economic Behavior Game Theory and Technology in Emerging Markets, Hershey. 2014.
17. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Labour Markets Employment, London. 2012.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
18. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Türkiye de Sosyal Bütçe ve Gelişimi Kitap I Türkiye de Sosyal Bütçe Nasıl Yapılıyor Nasıl İzlenir, İstanbul. 2008.
KİTAP BÖLÜMÜ
19. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Avrupa Birliği Dersleri Ekonomi Politika Teknoloji, Ankara. 2006.
20. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, İktisat ın Dama Taşları Ekoller Kavramlar İz Bırakanlar II, İstanbul. 2002.
21. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar, Ankara. 2013.
22. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, Politik İktisat ve Adam Smith, İstanbul. 2010.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
DERGİ
1. Adam Roxana,Chanakira Maxwell,Das Anupam,Druica Elena,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Gajjala Vinnie,Ghinararu Catalin,Haan Perry,Iordanescu Eugen,Mathonnat Jacky,May Daniel,Mays Laura,Musso Fabio,Omran Abdelnaser,Oncioiu Ionica,Schwartz Barry,Valsan Calin,West Lind Lou International Journal of Applied Behavioral Economics
2. YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,YANIK LERNA KOHARİK,OĞUZLU HIZIR TARIK,HEPER MUSTAFA METİN,CİNDOĞLU DİLEK,ÇARKOĞLU ALİ,AYTÜRK İHSAN İLKER,AYATA AYŞE,ADAMAN FİKRET,ALTUNIŞIK MELİHA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,Silay Kemal,Yeşilada Birol,Martin Lenore Turkish Studies
3. YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,YANIK LERNA KOHARİK,OĞUZLU HIZIR TARIK,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,HEPER MUSTAFA METİN,CİNDOĞLU DİLEK,ÇARKOĞLU ALİ,AYTÜRK İHSAN İLKER,AYATA AYŞE,ADAMAN FİKRET,ALTUNIŞIK MELİHA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Turkish Studies
4. YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,YANIK LERNA KOHARİK,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,HEPER MUSTAFA METİN,CİNDOĞLU DİLEK,ÇARKOĞLU ALİ,AYTÜRK İHSAN İLKER,AYATA AYŞE,ADAMAN FİKRET,ALTUNIŞIK MELİHA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Turkish Studies
5. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ALTUNIŞIK MELİHA,ADAMAN FİKRET,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,Martin Lenore,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,Silay Kemal,YANIK LERNA KOHARİK,Yeşilada Birol,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ Turkish Studies
6. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA International Journal of Sustainable Economies Management
7. Christiansen Bryan,KhosrowPour Mehdi,Debaprosanna Nandy,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Productivity Management and Assessment Technologies
8. Kubicek Paul,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Turkish Studies
9. Kubicek Paul,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Turkish Studies
10. Kubicek Paul,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Turkish Studies
11. Paul Kubicek,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Turkish Studies
12. ADAMAN FİKRET,ALTUNIŞIK MELİHA,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,SİLAY KEMAL,YANIK LERNA KOHARİK,YEŞİLADA BİROL,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,LENORE MARTIN Turkish Studies
13. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,YILMAZ BİNHAN ELİF,Ertürk Korkut,Leblebici Hüseyin,Pires Jose Ramos,MEMİŞ PARMAKSIZ EMEL,MURAT SEDAT,ÖZCAN GENCER,Özerdem Alparslan,Saunders Caroline,Altunbaş Yener,Burke Ronald,Alvarerez Jose Maria Garcia Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
14. Adrian Turek Raoveanu,Apergis Nicholas,Athiyaman Adee,Boboc Dan,Chivu Luminita,del Pozzo Antonio,Dinu Toma,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Florianczyk Zbigniew,İbrahim Mostafa,Kharlamova Ganna,Ruiz Victor Lopez,Loprevite Salvatore,Marian Siminica,Njegovan Zoran,Pejanovic Radovan,Privitera Donatella,Sedlarski Teodor,Wasilewski Adam,Xie Gang,Yaacob Zubovic,Yadav Harish,Zubovic Jovan International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM)
15. Adrian Turek Raoveanu,Apergis Nicholas,Athiyaman Adee,Boboc Dan,Chivu Luminita,del Pozzo Antonio,Dinu Toma,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Florianczyk Zbigniew,İbrahim Mostafa,Kharlamova Ganna,Ruiz Victor Lopez,Loprevite Salvatore,Marian Siminica,Njegovan Zoran,Pego Ana,Pejanovic Radovan,Privitera Donatella,Sedlarski Teodor,Wasilewski Adam,Xie Gang,Yaacob Zubovic,Yadav Harish,Zubovic Jovan International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM)
16. Adrian Turek Raoveanu,Apergis Nicholas,Athiyaman Adee,Boboc Dan,Chivu Luminita,del Pozzo Antonio,Dinu Toma,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Florianczyk Zbigniew,İbrahim Mostafa,Kharlamova Ganna,Ruiz Victor Lopez,Loprevite Salvatore,Marian Siminica,Njegovan Zoran,Pego Ana,Pejanovic Radovan,Privitera Donatella,Sedlarski Teodor,Wasilewski Adam,Xie Gang,Yaacob Zubovic,Yadav Harish,Zubovic Jovan International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM)
17. Adrian Turek Raoveanu,Apergis Nicholas,Athiyaman Adee,Boboc Dan,Chivu Luminita,del Pozzo Antonio,Dinu Toma,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Florianczyk Zbigniew,İbrahim Mostafa,Kharlamova Ganna,Ruiz Victor Lopez,Loprevite Salvatore,Marian Siminica,Njegovan Zoran,Pego Ana,Pejanovic Radovan,Privitera Donatella,Sedlarski Teodor,Wasilewski Adam,Xie Gang,Yaacob Zubovic,Yadav Harish,Zubovic Jovan International Journal of Sustainable Economies Management (IJSEM)
18. Abdolshah Majid,Baporikar Neeta,Chandan Haris,Chauhan Mamta,Chen YeSho,de JuanaEspinosa Susana,Dube Kudakwashe,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Karnaukhova Oxana,Mudhara Maxwell,Paul Prantosh Kumar,Piekarz Agnieszka,Vasant Pandian International Journal of ICT Research in Africa and the Middle East (IJICTRAME)
19. Abdolshah Majid,Neeta Baporikar,Chandan Haris,Chauhan Mamta,Chen YeSho,de JuanaEspinosa Susana,Dube Kudakwashe,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Karnaukhova Oxana,Mudhara Maxwell,Paul Prantosh Kumar,Piekarz Agnieszka,Vasant Pandian International Journal of ICT Research in Africa and the Middle East
20. AbdulTalip Asmat,Bhatnagar Vishal,Cavalcanti Jose Carlos,Chen YeSho,Chung Chihhung,EFEOĞLU İBRAHİM EFE,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Glykas Michail,Hanias Michael,Hunter M Gordon,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Mazini Sergio,Mehrez Ahmed,Moridpour Sara,Mupepi Mambo G,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,SEZEREL HAKAN,Shaharudin Muhammad Shabir,Sraha Gloria,Talip Faisal,Vecchi Alessandra,YILDIZ SALİH International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies
21. AbdulTalip Asmat,Bhatnagar Vishal,Cavalcanti Jose Carlos,Chen YeSho,Chung Chihhung,EFEOĞLU İBRAHİM EFE,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Glykas Michail,Hanias Michael,Hunter M Gordon,KURŞUNLUOĞLU YARIMOĞLU EMEL,Mazini Sergio,Mehrez Ahmed,Moridpour Sara,Mupepi Mambo G,ÖZTÜRKOĞLU YÜCEL,SEZEREL HAKAN,Shaharudin Muhammad Shabir,Sraha Gloria,Talip Faisal,Vecchi Alessandra,YILDIZ SALİH International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies
22. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Adam Roxana,Das Anupam,Druica Elena,Gajjala Vinnie,Haan Perry,Ghinarraru Catalin,Iordanescu Eugen,May Daniel,Mays Laura,Musso Fabio,Omran Abdelnaser,Oncioiu Ionica,Scwartz Barry,West Lindy Lou,Valsan Calin,Ghinararu Catalin,Mathonnat Jacky International Journal of Applied Behavioral Economics
23. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Adam Roxana,Druica Elena,Gajjala Vinnie,Haan Perry,Chanakira Maxwell,Ghinarraru Catalin,Iordanescu Eugen,May Daniel,Mays Laura,Musso Fabio,Das Anupam,Omran Abdelnaser,Oncioiu Ionica,Scwartz Barry,Valsan Calin,Mathonnat Jacky,West Lindy Lou International Journal of Applied Behavioral Economics
24. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Adam Roxana,Chanakira Maxwell,Das Anupam,Druica Elena,Gajjala Vinnie,Haan Perry,Ghinarraru Catalin,Iordanescu Eugen,Mathonnat Jacky,May Daniel,Mays Laura,Musso Fabio,Omran Abdelnaser,Oncioiu Ionica,Scwartz Barry,Valsan Calin,West Lindy Lou International Journal of Applied Behavioral Economics
25. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,YILMAZ BİNHAN ELİF,Altunbaş Yener,Burke Ronald,Alvarerez Jose Maria Garcia,Ertürk Korkut,Leblebici Hüseyin,Pires Jose Ramos,Özerdem Alparslan,Saunders Caroline,MEMİŞ PARMAKSIZ EMEL,MURAT SEDAT,ÖZCAN GENCER Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
26. ALTUNIŞIK MELİHA,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,BARAN ZEYNO,CAGAPTAY SONER,ÇARKOĞLU ALİ,CRISS BİLGE,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,KİRİŞÇİ KEMAL,MAKOVSKY ALAN,MARTIN LENORE,OĞUZLU HIZIR TARIK,SAYARI MUSTAFA SABRİ,SILAY KEMAL,WINROW GARETH,BİROL YESİLADA,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ TURKISH STUDIES
27. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ALTUNIŞIK MELİHA,ADAMAN FİKRET,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,YANIK LERNA KOHARİK,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,Silay Kemal,Yeşilada Birol,Martin Lenore Turkish Studies
28. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ADAMAN FİKRET,ALTUNIŞIK MELİHA,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,YANIK LERNA KOHARİK,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,Martin Lenore,Silay Kemal,Yeşilada Birol Turkish Studies
29. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ALTUNIŞIK MELİHA,ADAMAN FİKRET,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,YANIK LERNA KOHARİK,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,Silay Kemal,Yeşilada Birol,Martin Lenore Turkish Studies
30. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ALTUNIŞIK MELİHA,ADAMAN FİKRET,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,YANIK LERNA KOHARİK,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,Silay Kemal,Yeşilada Birol,Martin Lenore Turkish Studies
31. ADAMAN FİKRET,ALTUNIŞIK MELİHA,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,Martin Lenore,OĞUZLU HIZIR TARIK,Silay Kemal,YANIK LERNA KOHARİK,Yeşilada Birol,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ Turkish Studies
32. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ALTUNIŞIK MELİHA,ADAMAN FİKRET,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,Silay Kemal,Yeşilada Birol,Martin Lenore,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,YANIK LERNA KOHARİK Turkish Studies
33. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ALTUNIŞIK MELİHA,ADAMAN FİKRET,AYATA AYŞE,AYTÜRK İHSAN İLKER,ÇARKOĞLU ALİ,CİNDOĞLU DİLEK,HEPER MUSTAFA METİN,KALAYCIOĞLU MAHMUT ERSİN,OĞUZLU HIZIR TARIK,YANIK LERNA KOHARİK,YILMAZ ÖZBAĞCI ŞUHNAZ,Silay Kemal,Yeşilada Birol,Martin Lenore Turkish Studies
DİĞER YAYINLAR
34. International Conference on Sustainable Development 2015
KİTAP
35. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ZOUBOULAKİS Michel S,AKAR SEVDA,TURAN İÇKE BAŞAK Public Sector Economics and Development
36. Christiansen Bryan,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA Comparative Economics and Regional Development in Turkey
37. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Christiansen Bryan Comparative Political and Economic Perspectives on the MENA Region
38. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Christiansen Bryan Handbook of Research on Comparative Economic Development Perspectives on Europe and the MENA Region
39. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Sofronijevic Adam,AKAR SEVDA Institutions Society Economic Development
40. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Arun Thankom,Ahmad Imran Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies
41. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Christiansen Bryan Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region
42. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,YÜKSEL MERMOD ASLI,YILDIRIM OLCAY BİGE Social and Economic Perspectives on Sustainability
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, "An Industrial Policy Recommendation for Raising Solar Energy Investments in Turkey and Its Possible Employment Effect", International Sustainability Congress, İstanbul, 2016.
2. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Türkiye için Bir Yeşil Sanayi Politikası Önerisi", 7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, İstanbul, 2016.
3. ÇEVİK SAVAŞ,TURNA FATMA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Energy Efficiency and Policy Mix in the European Countries", International Conference on Sustainable Development, November 12-15, 2015 / Belgrade, Belgrad, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN,Kurultay Ali, "Economic Potential of Energy Efficient Retrofitting in the Residential Buildings The Case of Istanbul", International Conference on Sustainable Development, Belgrad, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. KARACA COŞKUN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Dördüncü Sanayi Devrimi: Türkiye Böyle Bir Dönüşüme Hazır mı?", EUREFE’17, Aydın, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN, "The Fourth Industrial Revolution and its Implications for Tax Systems", 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy:Institutions, National Identity, Power, and Governance in the 21st Century, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKAR SEVDA, "Education and Health Externalities of Syrian Refugees in Turkey: Threats and Opportunities", Euro-Mediterranean Migration Congress, Madrid, 2017.
8. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKAR SEVDA, "Syrian Refugees in Turkey and Integration Problem Ahead", 8.ICOPEC International Conference of Political Economy, Belgrad, 2017.
9. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKAR SEVDA, "The Potential and Prospectsof Driverless Autonomous Vehicles in the Fourth Industrial Revolution Era: The Case of Turkey", VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, İstanbul, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "The South Korean Crisis of 1997 and its Aftermath: The Legacy of the Developmental State and the Importance of State Capacity in Post-Crisis Adjustment", VI. ERC/METU International Conference in Economics, Ankara, 2002. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Arun Thankom, "Developmental States and Industrialisation: An Evaluation of Indian and Turkish Experiences", V. ERC/METU International Conference in Economics, Ankara, 2001. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. AKBAŞ AKDOĞAN DİLEK,YAŞAR BURCU,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Kamu Maliyesi Kitaplarında Gölgede Kalan Kilit Konu: Sosyal Yarar", 8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy, BELGRAD, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. SALUR SULTAN,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Türkiye’xxdeki Suriyeli Sığınmacıların Ekonomi Üzerindeki Etkileri.", CUDES 2017, 2017.
14. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,ZÜLFÜOĞLU ÖZKAN, "Crowding-in Effect of Public Expenditures: The Case of the Turkish Defense Industry", 33. International Public Finance Conference, Antalya, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,AKAR SEVDA, "Social and Economic Effects of the Brazilian Conditional CashTransfer Program: Bolsa Família", 8. International Congress on Current Debates in Social Sciences CUDES 2018, İstanbul, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
16. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Türkiye: Fırsatlar ve Tehditler", 2nd International Symposium on Economics, Politics and Administration ISEPA’ 18, Diyarbakır, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
17. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Creating Comparative Advantages: The South Korean Experience", 8th Current Debates in Social Sciences Congress, İstanbul, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
18. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Dördüncü Sanayi Devrimi Sürecinde Türkiye", 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science, İstanbul, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
19. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Right Capital Management Techniques for the Countries under Stress", 9. International Conference of Political Economy, Atina, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
20. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Universal Basic Income in the Coming Fourth Industrial Revolution Era: Evaluation of Some Preliminary Experiments", 9. International Conference of Political Economy, Atina, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
21. AKAR SEVDA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Unconditional Basic Income Theory: Is it Possible with the Fourth Industrial Revolution? (Koşulsuz Temel Gelir Teorisi: Dördüncü Sanayi Devrimi ile Mümkün Mü?)", Current Debates in Social Sciences CUDES 2018, İstanbul, 2018.
22. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Beşeri Gelişme Perspektifinden Türkiye’de Kamu Eğitim ve Sağlık Harcamaları", International Symposium on Social Rights, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
23. ÇAĞLAYAN AKAY EBRU,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Exchange Rate Dynamics and Equilibrium: An Econometric Analysis for the Turkish Lira", European Association for Evolutionary Political Economy Conference on Developing Economies Multiple Trajectories, Multiple Developments, İstanbul, 2006.
24. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,BAKOĞLU REFİKA, "Competitiveness of the Turkish Automotive Industry and its Possible Effects on the EU Competitive Power", 3rd International Symposium on Business Administration: The Competition Power of The European Union After the Enlargement, Çanakkale, 2004.
25. AKAR SEVDA,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Social Expenditures in Turkey Compare to European Union Countries An Evaluation", 7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development, İstanbul, 2016.
26. ŞİRİNER İSMAİL,ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Political Economy of Japanese Foreign Investment in the East and South East Asia in 1990s", 7. International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation, and Development, İstanbul, 2016.
ULUSAL
27. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,KARACA COŞKUN,Emre Çamlıbel,Alhanlıoğlu Gülcemal,Akgün Y,Uğurlu Deniz, "Enerji Tasarrufu Çerçevesinde Sürdürülebilir Binalar ve Yaygınlaşmasına Hizmet Edebilecek Maliye Politikaları", 30. Türkiye Maliye Sempozyumu, Lykia World Antalya, Antalya, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
28. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Beşeri Sermayenin İktisadi Kalkınmadaki Merkezi Rolü: Güney Kore Deneyiminden Türkiye İçin Dersler", Türk Sosyal Bilimler Derneği 8. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 2003.
29. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Kamusal Niteliği Bağlamında Türkiye ve Güney Kore’de Eğitimin Finansmanı", Türkiye’de 1980 Sonrası Mali Politikalar: XVI. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, 2002.
30. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "Almanya Deneyimi Işığında Kore Birliğinin Yeniden Sağlanmasının Olası Ekonomik Sonuçları", II. Kore Yarımadası Barış ve Birleşme Semineri, Martı İstanbul Otel, Taksim / İstanbul, July 29, İstanbul, 2015.
31. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA,Şahin Seda, "Alternatif Bir Sağlık Politikası Bileşeni Olarak Organik Tarım ve Bölgesel Kalkınma", 26. Türkiye Maliye Sempozyumu “Bölgesel Kalkınma ve Kamu Politikaları. 2 -7 Mayıs / Şanlıurfa, 2011.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "The Comeback of Industrial Policies", Smart Economic Planning and Industrial Policy Conference, İstanbul
2. ERDOĞDU MUAMMER MUSTAFA, "The Human Way of Overcoming Economic Crises: Active Employment Policy", International Conference of Political Economy: Adam Smith Today, Kocaeli
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş