METE KAAN EKMEKÇİ fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi METE KAAN EKMEKÇİ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü

E-Posta
mekmekci@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1334
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Kimya Bölümü / GZFC-016
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ / ANORGANİK KİMYA ANABİLİM DALI / 1998 - 2012
YÜKSEK LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI / 1994 - 1997
LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PR. / 1990 - 1994
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Katkılı MNb2O6 (M= Co, Cd, Ni) kolombit bileşiklerinin ergimiş tuz yöntemi ile sentezi ve karakterizasyonu'' / 1998 - 2012 / Danışman: AYHAN MERGEN
YÜKSEK LİSANS
''Denizde petrol kirliliğinin adsorpsiyon yöntemi ile giderilmesi'' / 1994 - 1997 / Danışman: AYŞE ZEHRA AROĞUZ
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2003 / 675
KPDS / 2001 / 72