Prof.Dr. MELDA KARAVUŞ
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
DİLEK ÖZÇELİK, "15-49 yaş arası gebe kadınların beslenme alışkanlıkları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
NİHAL İLTER, "Çalışan kadınlarda besin tüketimi, beslenme alışkanlıkları ve beden kitle indekslerinin değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
OYA FİDANOĞLU, "Evlilik uyumu ile eşlerin somatizasyon düzeyleri arasındaki ilişki ve diğer sosyodemografik değişkenler açısından karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
SANİYE GÜZİN ÇALTI, "Gebe kadınların enerji, protein, demir, kalsiyum, C vitamini, B12 vitamini, folik asit ve omega-3 yağ asidi tüketimleri ile beslenme bilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişkinin saptanması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
YILMAZ GÖKSU, "Kırklareli ilindeki eczacıların birinci basamak sağlık hizmetlerindeki rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
HALİM TAŞKIN, "İnsan sağlığı ve çevre kirliliği açısından kırklareli ilinin fon radyasyonunun belirlenmesi ve haritalandırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
YASEMİN ÜNSAL, "Marmara Üniversitesi Meme Merkezi'ne başvuran hastalarla ilgili çalışma protokolü oluşturulması ve standardizasyonu amacıyla, hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesi", Hacettepe Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
ÖZCAN AYGÜN, "Sakarya ili Adapazarı Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki gıda üreten ve satan işyerlerinin sağlık mevzuatına uygunluğunun araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
ESRA GÜNÜŞEN, "İstanbul'daki özel sağlık sigortası kurumlarının ve özel hastanelerin sağlıklılığının sürdürülmesini amaçlayan organizasyonlar (HMO-health maintenance organization) hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
GÜLNUR YAMAN, "İstanbul'da kurumsal bakım altında bulunan 0-6 yaş grubu çocuklarda büyüme gelişme ve beslenme durumunun değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
İLHAMİ PAŞA DİNÇ, "Sağlık ocaklarında çalışan sağlık personelinin yönetimden beklentilerinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
TURHAN ŞALVA, "İstanbul ili Maltepe ilçesinin sağlık kuruluşlarında tıbbi atık sorumlularının tıbbi atıklar ile ilgili bilgi, tutum ve davranış düzeyinin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
HEDİYE ÜNVER, "Hastanelerin kuruluş sorunları, kuruluş tanıtımı, İstanbul ilinde faaliyet gösteren özel hastaneler üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
SEYHAN HIDIROĞLU, "Birinci basamak sağlık kuruluşu aile planlaması kliniğine başvuranların kontrole gelmeme gerekçelerinin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
İLHAN DURGUT, "Birinci basamak sağlık hizmetlerinde eczanelerin rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.