Dr. Öğr. Üyesi MEHMET BURAK AKSU
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
baksu@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BURAK KARACAN, "İnvaziv Klebsiella pneumoniae izolatlarının tigesiklin direncinde efluks pompasının rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MEHMET MÜCAHİT GÜNCÜ, "Kistik fibroz hastalarında saptanan polimikrobiyal enfeksiyon etkenleri arasındaki etkileşimlerin araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
HÜLYA DOĞAN, "N-asetilsisteinin klinik acınetobacter baumannıı ve klebsıella pneumonıae izolatlarında karbapenem direncine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
JALE GÖKTEPE, "Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında Mupirosin duyarlılığının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
DENİZ GÜNEŞER, "Klinik örneklerden soyutlanan staphylococcus aureus suşlarında makrolid grubu antibiyotiklere direnç mekanizmalarının araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.