Dr. Öğr. Üyesi MEHMET BURAK AKSU
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
baksu@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - Halen
Yürütücü
''İnsan İmmünyetmezlik Virus-1 (HIV-1) Pozitif Bireylerde İntegraz Gen Mutasyonlarının Araştırılması''
2018 - Halen
Yürütücü
''Kistik Fibroz Hastalarında Saptanan Polimikrobiyal Enfeksiyon Etkenleri Arasındaki Etkileşimlerin Araştırılması''
2017 - Halen
Araştırmacı
''Nesfatin-1’in yenidoğan sıçanlarda oluşturulan nekrotizan enterokolit üzerindeki etkileriBaşlangıç Tarihi :''
TÜBİTAK PROJESİ
2016 - Halen
Araştırmacı
''Vankomisin ile Antibakteriyel Polimerlerin Konjugasyonu ile Sinerjistik Antibakteriyel Etkinliğinin İncelenmesi''
2016 - 2017
Araştırmacı
''MELATONİNİN YÜKSEK YAĞLI DİYETLE İNDÜKLENMİŞ İNFLAMASYONA VE GECİKMİŞ İNCE BAĞIRSAK TRANSİT İNDEKSİNE ETKİSİ: BAĞIRSAK MİKROBİYOTASININ ROLÜ''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2017
Araştırmacı
''Yeni Tanı Konmuş HIV 1 ile Enfekte Hastalarda Nakledilen İlaç Direncinin Ultra derin Dizi Analizi Yöntemi ile Araştırılması''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2017
Araştırmacı
''Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Araştırma Laboratuvar Altyapılarının Oluşturulması''
2014 - 2015
Araştırmacı
''Acinetobacter baumannii İzolatlarında Karbapenem ve Kolistin Direnç Profilinin İzlenmesi''
2011 - 2016
Araştırmacı
''Monosit hücre soyu ile inkübe edilmiş E coli deney sisteminde katyonik peptid ve çok düşük frekanslı elektromanyetik alanların ÇDF EMA etkileri''
2008 - Halen
Yürütücü
''Staphylococcus aureus Kökenlerinde Virulans Genlerinin Multipleks PCR ile Saptanması''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.