MEHMET AKİF ÖZTÜRK

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
TIPTA YANDAL UZMANLIK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / 2009 - 2012
TIPTA UZMANLIK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / 2003 - 2009
YAPTIĞI TEZLER
TIPTA YANDAL UZMANLIK
''MEME KANSERiNDE ÖSTROJEN RESEPTÖRÜ, PROGESTERON RESEPTÖRÜ VE HER-2 EKSPRESYONUNUN PRiMER TÜMÖR VE AKSİLLAR METASTAZDAKİ DURUMUNUN BELĠRLENMESİ VE TEDAVİ PLANI ÜZERİNE ETKİSİ'' / 2009 - 2012 / Danışman: ZEYNEP HANDE TURNA
TIPTA UZMANLIK
''KOLOREKTAL KANSER HASTALARINDA SURVİVİN (BIRC- 5) İMMÜNEKSPRESYONUNUN PROGNOSTİK ÖNEMİ VE DİĞER PATOLOJİK PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ'' / 2003 - 2009 / Danışman: FAYSAL DANE
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2007 / 8875