Prof.Dr. MEHMET AKİF İNANICI
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
HÜLYA BOZDEMİR, "Sağlık çalışanlarının suçun bildirimi konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
NARİN KÜÇÜK, "Polislerin kadına yönelik şiddete ve bu tip şiddette mesleki role ilişkin tutumları", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
TÜRKAN AKBABA, "Kartal-Kadıköy bölgesi çocuk suçluluğu profili", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ALEV YALÇINKAYA, "Kartal ilçesinde çocukta cinsel istismar olgularının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
BURCU ELBÜKEN, "Sağlık profesyonellerine yönelik tıbbi uygulama hata iddiası ile yüksek sağlık şurasına gönderilen olguların irdelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
HACER DURDU, "Hemşirelerin işkence ile ilgili bilgi tutum ve beceri düzeyinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
İnci Derya Yayla, "Hekim ve hemşirelerin kadına yönelik şiddet ile ilgili bilgi, tutum ve davranış düzeyleri", , Tamamlandı, 2009
GÜLER AĞÇAY, "Sakarya ilindeki kadınların aile içi şiddete uğrama durumları ve yasal sorumlukları hakkındaki bilgi düzeyleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
İNCİ DERYA YAYLA, "Hekim ve hemşirelerin kadına yönelik şiddet ile ilgili bilgi, tutum ve davranış düzeyleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ÜMMÜHAN KOCAER, "Hekim ve hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmaline yönelik farkındalık düzeyleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
DOKTORA
ELİF ÜLKER AKYILDIZ, "Elektrik akım lezyonu, alev yanığı ve künt travmalara bağlı deri lezyonlarının histolojik ayırımında bilgisayarlı görüntü analizi tekniği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Tıp Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
EBRU ÇAKICI, "Çocuk istismarının öfke-ifade tarzına etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Adli Tıp Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002