Prof.Dr. MEHMET KOÇ
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - 2017
Yürütücü
''Sıçanlarda 5/6 nefrektomi ile oluşturulan KBH modelinde Apelin ve Ala-Apelin Moleküllerinin Kontrast Nefropatisini Önlemede Olası Etkileri''
2016 - 2017
Yürütücü
''Sıçanlarda 5/6 Nefrektomi ile Oluşturulan KBH Modelinde Sfingosin-1 Fosfat Reseptör1 Agonistinin Kontrast Nefropatisini Önlemede Olası Etkileri''
2016 - 2017
Araştırmacı
''APELİNİN SIÇANLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞİMİ, ENDOTEL DİSFONKSİYONU ve KARDİAK FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ''
2011 - 2015
Yürütücü
''Kronik Böbrek Yetmezliği Modelinde Atorvastatin ve Pioglitazonun İnflamasyon ve Anemi Parametreleri Üzerine EtkileriProje No SAG A 130511 0121''
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Araştırmacı
''Hemodiyaliz Hastalarında Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısında Tüberküoz Cilt Testi ile T hücre Tabanlı RDI ELISPOT Testinin Karşılaştırılması Statin Tedavisinin Th1 Th2 Hücrelerine Ve Hepatit B Aşılamasına Olan Cevaba Etkileri 104S422 nolu proje ''
... - Halen
Araştırmacı
''Hemodiyaliz Tedavisinin Monositler Üzerinde Toll Like Reseptör 4 Ekspresyonu ve Aktivasyonu Üzerine Etkileri Endotel Disfonksiyonu Ve Atheroskleroz Gelişimi ile İlişkisi PROJE NO 105S020 SBAG HD 7 ''
... - Halen
Yönetici
''HEMODİYALİZ HASTALARINDA STATİN TEDAVİSİNİN TH1 TH2 HÜCRELERİNE VE HEPATİT B AŞILAMASINA OLAN CEVABA ETKİLERİ Proje No 104S270 SBAG K 58 ''
BAP
... - Halen
Yönetici
''Sıçanlarda Tek Taraflı Obstrüksiyon Modelinde Böbrek Apelin ve Apelin Antagonistlerinin Fibrozis Üzerine Olası Koruyucu Etkileri''
... - Halen
Yönetici
''KRONİK BÖBREK YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA İNTESTİNAL PERMEBİLİTENİN İNFLAMATUAR PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ''
... - Halen
Yönetici
''Preeklamptik Gebelerde ve Preeklampsi Öyküsü olan Kadınlarda Periferik Kanda Dolaşan Endotel Hücrelerinin Endotel Fonksiyonu ile İlişkisi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.