MEHMET GÜNEŞ fotoğraf
Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
mgunes@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1530
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
DİLEK ÇAKIR, "Sait Faik Abasıyanık'ın eserlerinde biyografik unsurlar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ZEYNEP ERSÖZ, "Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Halide Edip Adıvar,Peyami Safa Ve Tarık Buğra'nın romanlarında millî mücadele'ye bakış", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ESRA ATEŞ, "Peyami Safa'nın Romanlarında Aşk", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
UĞUR MORKAYA, "Aşk-ı Memnu, Dudaktan Kalbe, Ağrı Dağı Efsanesi, Şu Çılgın Türkler, Midas'ın Kulakları, IV. Murat eserleri örneğinde edebiyat ve opera ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
KAAN YALNIZ, "Refik Halit Karay'ın romanlarında toplumsal değişim ve mekânsal dönüşüm sürecinde İstanbul", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
BERNA DÜZÜN, "Halit Ziya Uşaklıgil'in Romanlarında Aile", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ESRA YILDIZ, "Sabahattin Ali'nin Eserlerinde Aşk", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
FİKRİ KULA, "Sezai Karakoç'un şiir ve hikâyelerinde şehir ve medeniyet", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
UFUK SARITAŞ, "Refik Halit Karay, Sabahattin Ali ve Nurettin Topçu'nun hikâyelerinde Anadolu", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
AYŞE RABİA ÖZER, "Orhan Kemal'in hikâyelerinde yapı ve tema", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ÖMER FARUK ATEŞ, "Refik Özdek'in roman ve hikâyelerinde yapı ve tema", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
BİLGİN GÜNGÖR, "Yusuf Atılgan'ın hayatı, eserleri ve fikirleri(1921-1989)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
DOKTORA
ÜMMÜHAN GÖKMEN, "Tanzimat devri Türk şiirinde bir paradigma olarak batı felsefesi (1839-1885)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
BİLGİN GÜNGÖR, "Türk edebiyatında sömürgeciliğe bakış (1876-2014)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017