MEHMET GÜNEŞ fotoğraf
Doç.Dr. MEHMET GÜNEŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
mgunes@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1530
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. GÜNEŞ MEHMET. 1970 lerde Türk Toplumundaki Sosyal Değişimin Yokuşa Akan Sular Hikâyesindeki Akisleri. Bilig. sf 151-171, 2016.
2. GÜNEŞ MEHMET. Ünye Efsaneleri. Milli Folklor. Cilt 45. sf 121-122, 1999.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. GÜNEŞ MEHMET. Hepimiz İnsanız, Ama Vicdanımız da Var: Vicdanın Sesini “Bi Sevmekten… Bi Ölümden…”, “Sevgili Nefret”, “Unutulan” ve “Geç Kalan Adam’xxın Öyküsü”, Hikâyelerinden Dinlemek. Turkish Studies. Cilt 12. sf 377-388, 2017.
2. GÜNEŞ MEHMET. İhtirasın Bedeli Bağdat Hatun Piyesinde İntikam Peşinde İki İnsan: Togay ve Bağdat Hatun. Atatürk Üinversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED). sf 213-224, 2019.
3. GÜNEŞ MEHMET. Türk Edebiyatında Unutulmuş Bir İsim Hikmet Şevki ve Aşk Mahkumu Romanı. Türklük Bilimi Araştırmaları. Cilt 30. sf 127-144, 2011.
4. GÜNEŞ MEHMET. Kendi Mezarını Kazan Adam Hikâyesinde Tekliğin Simgesi Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı. Turkish Studies. Cilt 6. sf 1415-1422, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. GÜNEŞ MEHMET. Rumeli nin Kaybının Türk Şiirindeki Akisleri. Türkbilig. Cilt 21. sf 183-206, 2011.
6. GÜNEŞ MEHMET. İsmail Safa nın Şiirlerinde Merhamet Teması. Türk Kültürü İncelemeleri. Cilt 24. sf 221-244, 2011.
7. GÜNEŞ MEHMET. XX Yüzyılın Başlarında Balkanlardaki Siyasî ve Etnik Çatışmaların Ömer Seyfettin in Hikâyelerine Yansıması. Türklük Bilimi Araştırmaları. Cilt 29. sf 163-187, 2011.
8. GÜNEŞ MEHMET. Türk Edebiyatı Tarihçiliğinde Mustafa Nihat Özön ve Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TAED).. Cilt 45. sf 167-192, 2011.
9. GÜNEŞ MEHMET. Öteki ne Aşk ya da Bir Mazide Kalış Hikâyesi Gül Mevsimidir. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Mecmuası. sf 93-117, 2015.
10. GÜNEŞ MEHMET. Beyhude Ömrüm Hikayesinde Kahramanın Suyun Ardındaki Yolculuğu. Erdem. sf 47-61, 2014.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. GÜNEŞ MEHMET. Mersiyeden Kitabe i Seng i Mezara İsmail Safa nın Ölüme Bakışı ve Mersiye Türündeki Şiirleri. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi. Cilt 19. sf 149-179, 2010.
2. GÜNEŞ MEHMET. Siyasi Tarih Tanığı Olarak Ölüm Daha Güzeldi Romanı. Dil ve Edebiyat Araştırmaları. Cilt 1. sf 135-166, 2010.
3. GÜNEŞ MEHMET. Ümraniye Belediyesi Çanakkale Zaferi Konulu Şiir Yarışmaları Örneğinde Sanata Teşvikte Yerel Yönetimlerin ve Sanat Yarışmalarının Rolü. TYB Akademi. sf 111-134, 2016.
4. GÜNEŞ MEHMET. Arayıştan Yeniden Doğuşa Arketipsel Eleştiri Bağlamında Matmazel Noraliya nın Koltuğu Romanı. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. sf 57-80, 2015.
5. GÜNEŞ MEHMET. Tufandan Önce Hikâyesinde Oyun ve Afet Arasında Kasaba Halkının Dramı. Yeni Türk Edebiyatı. sf 21-34, 2014.
6. GÜNEŞ MEHMET. Evin Sahibi Hikâyesinde Yılanın Sembolik Anlamları ve Folklorik Unsurlar. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. sf 41-58, 2014.
7. GÜNEŞ MEHMET. Sanata Teşvikte ve Millî Duyguların Canlandırılmasında Edebî Müsabakaların Rolü Cumhuriyet Gazetesinde 1925 Yılında Düzenlenen İstiklâl Harbi Konulu Hikâye Yarışması. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. Cilt 7. sf 161-184, 2012.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. GÜNEŞ MEHMET, Şehre Yansıyan Medeniyet Edebiyata Yansıyan Şehir Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Şehir, Ankara. 2018.
2. GÜNEŞ MEHMET, Sabahattin Ali nin Eserlerinin Kaynakları Roman Hikâye ve Şiirlerinde Biyografik Unsurlar, Ankara. 2016.
3. GÜNEŞ MEHMET, Servet-i Fünun’dan Cumhuriyet’e Türk Edebiyatında Manzum Hikaye, Ankara. 2016.
KİTAP BÖLÜMÜ
4. GÜNEŞ MEHMET, ”Avrupa’da Bir Cevelan’da Tiyatroya ve Operaya Bakış”, Avrupa Macerasının Erken Dönem Bir Örneği Avrupa’da Bir Cevelan, Elazığ. 2018.
5. GÜNEŞ MEHMET, ”Tarihî Dokuyla Tabiatın Terkibi Yahya Kemal’xxin Şiirlerinde İstanbul’un Coğrafi Güzelliği”, Edebiyatın İzinde Edebiyat ve Coğrafyalar, İstanbul. 2019.
6. GÜNEŞ MEHMET, ”İdealizm ve Tahammülün Bittiği Yerde Sefer ve Göç Vardır: İstanbul’da Akademide ve Aşkta Sevincini Bumalayanlar İçin Bir Sığınak Olarak Taşoluk Köyü”, Göç ve Kimlik, İstanbul. 2019.
7. GÜNEŞ MEHMET, ”Vicdanın Sesiyle Vuslata Ermek:Şemsettin Sami’nin Vicdan Piyesinde EndülüsMüslümanlarının Dramları”, Vakıf İnsan Prof. Dr. Hikmet Özdemir Armağanı, İstanbul. 2019.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
8. GÜNEŞ MEHMET, İsmail Safa Mülâhazât ı Edebiyye, İstanbul. 2012.
9. GÜNEŞ MEHMET, Sosyal Meseleler Karşısında Aka Gündüz, İstanbul. 2010.
KİTAP BÖLÜMÜ
10. GÜNEŞ MEHMET, ”Cumhuriyet İdeolojisinin İlk Önemli Dergisi Hayat”, Cumhuriyet e Genç Bakışlar, İstanbul. 2008.
11. GÜNEŞ MEHMET, ”Kurmaca Kişilikten Sembolize Şahsiyete Mehmet Akif Ersoy’un Âsım’ı”, İdeal Türk Eğitimde İdeal İnsan ve Milli Kimlik Arayışları, İstanbul. 2019.
12. GÜNEŞ MEHMET, ”Rumeli’ye Elveda Derken: Bulgaristan TürklerininTrajedisinin Galip Sertel’in Şiirlerindeki Yansımaları”, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Özel Sayısı, İstanbul. 2017.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÜNEŞ MEHMET, "Türk Edebiyatı Tarihlerinde Şair Fikir Adamı ve Karakter Heykeli Mehmet Akif e Bakış", İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Millî Birlik ve Bütünlük Sempozyumu, İstanbul, 2012.
2. GÜNEŞ MEHMET, "Çılgın Palmiyeler ve Gül Yetiştiren Adam Anlatılarında Farklı Dünyaların Mutsuz İnsanları", II. Uluslararası Türk ve Dünya Edebiyatları Arasında Etkileşim Sempozyumu, ZONGULDAK, 2014.
3. GÜNEŞ MEHMET, "Yüreği Bosna da Kalanların Romanı Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi", 3. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni, Konya, 2015.
4. GÜNEŞ MEHMET, "Rumeli nin Fetih Destanını Yahya Kemal ve Arif Nihat Asya nın Şiirlerinden Okumak", 10. Uluslar Arası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, 2017.
5. GÜNEŞ MEHMET, "28 Şubat Darbesine Giden Süreci Yağmurdan Sonra Romanından Okumak", 1. Uluslararası Dil, Sanat ve İktidar Sempozyumu, Giresun, 2017.
6. GÜNEŞ MEHMET, "İlk Aşk Hikâyesi, ”Fahriye Abla” Şiiri ve Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak Filminde Platonik Aşıkların Trajedisi", I. Uluslararası Dil ve Edebiyatta Gelenek ve Modernleşme Sempozyumu, Karabük, 2017.
ULUSAL
7. GÜNEŞ MEHMET, "Hukukun Üstünlüğünden Vicdanın Üstünlüğüne: Dostoyevski’xxnin Suç ve Ceza Romanıyla Necip Fazıl Kısakürek’xxin Reis Bey Piyesinde Hukuk ve Vicdan", Kaldırımlardan Sakarya Türküsüne Necip Fazıl Sempozyumu, Yozgat, 2017.
8. GÜNEŞ MEHMET, "Nesillere Öncü ve Örnek Üç İdealize Şahsiyet Abidesi Asım Gül Yetiştiren Adam ve Yedinci Oğul", Vefatının 80. Yılında Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni, Ankara, 2017.
9. GÜNEŞ MEHMET, "Hermann Hesse nin Siddhartha ve Rasim Özdenören in Kuyu Anlatılarında Mistik Metafizik Yolculukta İki İnsan Siddhartha ve Yusuf", Felsefe-Edebiyat Sempozyumu, Van, 2015.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. GÜNEŞ MEHMET, "Reşat Nuri Güntekin in Hikayelerinde İntihar", Uluslararası Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul
2. GÜNEŞ MEHMET, "Türk Tiyatrosunda Öncü Bir İsim Olarak Namık Kemal: Namık Kemal’in Vatan yahut Silistre Piyesi ile Aka Gündüz’ün Muhterem Katil Piyesinde Vatan Kavramına Bakış", I. Uluslararası RUMELİ [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
6 Puan