Doç.Dr. MAHMUT DOĞAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TİYEK RAMAZAN,DOĞAN MAHMUT. AK Parti Döneminde (2002-2015) Sosyal Yardım Uygulamaları. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt 6. sf 1045-1059, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. DOĞAN MAHMUT. Organizational Commitment and Case Study on The Union of Municipalities of Marmara. Regional and Sectoral Economic Studies. Cilt 10. sf 29-57, 2010.
3. DOĞAN MAHMUT. Bir Finansman Kaynağı Olarak Belediyelerde Borçlanma. T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 34. sf 293-315, 2013.
4. DOĞAN MAHMUT. Urban Vision An Strategic Planning. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences. Cilt 1. sf 81-90, 2011.
5. ERYİĞİT BURAK HAMZA,DOĞAN MAHMUT. KALKINMA AJANSLARININ İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME VE MODEL ÖNERİSİ. Öneri Dergisi. Cilt 11. sf 195-266, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. DOĞAN MAHMUT. Yerel Yönetimlerde Açıklık Politikaları. Öneri Dergisi. Cilt 10. sf 173-183, 2013.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DOĞAN MAHMUT. Sosyal Politika ve Sosyal Haklar Vatandaşlık Haklarının Yeniden Kavramsallaştırılması Arayışı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 9. sf 63-80, 2012.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. DOĞAN MAHMUT, TÜRKİYE DE YÖNETİM GELENEĞİ, 2010.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. CAN AYNUR,DOĞAN MAHMUT Bir Şehir Kurmak Turgut Cansever le Konuşmalar
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. DOĞAN MAHMUT,OKUTAN MUHAMMET ERDAL, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Anayasa Yargısı", IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018.
2. DOĞAN MAHMUT,SARISOY İDRİS, "Siyasi Partilerin Genel Seçim Beyannamelerindeki Kamu Yönetiminde Şeffaflık Vaatleri, 1990 – 2015", IV. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, 2018.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş