Prof.Dr. İZZET HAKKI ARIKAN
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
TIPTA YANDAL UZMANLIK
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / TIP FAKÜLTESİ / İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI / 2001 - 2002
TIPTA UZMANLIK
DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.) / HASTANELER / 1990 - 1995
YAPTIĞI TEZLER
TIPTA YANDAL UZMANLIK
''Periton diyalizi ve hemodiyaliz hastalarında apolipoprotein E polimorfizmi ile plazminojen aktivatör inhibitör-1 ve serum lipid profili arasındaki ilişki'' / 2001 - 2002 / Danışman: İSHAK ÇETİN ÖZENER
TIPTA UZMANLIK
''Kronik böbrek yetmezliği olan hipertansif hastalarda, hospitalizasyonun kan basıncına etkileri'' / 1990 - 1995 / Danışman: AYDOĞAN ÖBEK
YABANCI DİLLER
Henüz içerik girilmemiş.