İLHAN YAVUZ fotoğraf
Doç.Dr. İLHAN YAVUZ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü

E-Posta
ilhan.yavuz@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 11 86 / 1312
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Fizik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI / 2006 - 2012
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FİZİK BÖLÜMÜ / ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI / 2003 - 2006
LİSANS
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ / FEN FAKÜLTESİ / FİZİK PR. / 1999 - 2003
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Atomik hedeflerden yüksek-mertebeli harmonik üretimde verim arttırılması: iki renk sürümü, gürültü ve uyarılma etkileri, karboksil asit dimerlerinin ayrışma reaksiyon dinamikleri'' / 2006 - 2012 / Danışman: ZİKRİ ALTUN
YÜKSEK LİSANS
''n1l1)q1 (n2l2)q2 ve (n1l1)q1 (n2l2)q2 (n3l3)q3 şeklinde uyarılmış elektron konfigürasyonlarına sahip atomların oto-iyonlaşma oranlarının açısal integrallerinin açısal momentum grafikleri yardımıyla hesaplanması ve radyal denklemlerin elde edilmesi.'' / 2003 - 2006 / Danışman: ZİKRİ ALTUN
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
ÜDS / 2012 / 85