Prof.Dr. HÜLYA CABADAK
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
Gözde Önder, "Alfa 7 nikotinik asetil kolin reseptörlerinin K562 hücre çoğalması ve sinyal iletisindeki rolleri üzerine çalışmalar", , Tamamlandı, 2019
GÖZDE ÖNDER, "Alfa 7 nikotinik asetilkolin reseptörlerinin K562 hücre çoğalması ve sinyal iletisindeki rolleri üzerine çalışmalar", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
BEGÜM GENÇ, "Migren hastalarında LRP1, TRPM8 polimorfizmi sıklığının belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
AYŞE MELEK TANRİVERDİ, "Travma sonrası stres bozukluğu sıçan modelinde glukokortikoidlerin rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ZEHRA KANLI, "İnsan eritrolösemi hücrelerinde tümör nekrozis faktör alfa (TNF α)'nın muskarinik reseptör m3 ekspresyonu, interlökin-8 (CXCl8) ve asetilkolin (ACH) salınımındaki rolü üzerine çalışmalar", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
YİĞİT ANT UĞURDAĞ, "Hemin ile eritroid farklılaştırılmış kronik miyeloid lösemi (K562) hücre soylarının çoğalmasında beta adrenerjik reseptörlerin rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
SELDA GÜLER, "İnsan kronik miyeloid eritrolösemi hücre soyunda muskarnik reseptör aracılı mitojenle aktive olan protein kinaz aktivasyonunda epidermal büyüme faktör reseptörünün rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
HALE YILDIZ, "GRK4 polimorfizmlerinin esansiyel hipertansiyon ile ilişkisinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
BANU AYDIN, "K562 hücre soyunda muskarinik reseptör alttiplerinin ekspresyonu", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
DOKTORA
Aslı Aykaç, "’ Fluoksetin İle Tedavi Edilen Post Travmatik Stres Bozukluğu Sıçan Modelinde Gen Ekspresyon Çalışmaları’’", , Tamamlandı, 2012
Aslı Aykaç, "Fluoksetin İle Tedavi Edilen Post Travmatik Stres Bozukluğu Sıçan Modelinde Gen Ekspresyon Çalışmaları’", , Tamamlandı, 2012
Banu Aydın, "K562 Hücre Soylarının Çoğalmasında Muskarinik Resptörlerin Rolleri", , Tamamlandı, 2010
BANU AYDIN, "K562 hücre soylarının çoğalmasında muskarinik reseptörlerin rolleri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010