Prof.Dr. HÜLYA CABADAK
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2018 - 2018
Yürütücü
''Kolinerjik reseptör agonisti karbakol megakaryosite faklılaşmış K562 hücrelerinde M1 ve M4 muskarinik reseptör ekspresyonunu indükler''
2018 - Halen
Yürütücü
''Alfa 7 nikotinik asetil kolin reseptörlerinin K562 hücre çoğalması ve sinyal iletisindeki rolleri üzerine çalışmalar''
DİĞER (ULUSAL)
2017 - 2017
Yürütücü
''Post Travmatilstres hastalığının sıçan modelinde dorsal hipokampusda valporaik asitin etkisi''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2016
Yürütücü
''lnsan Kronik Miyeloid Eritrolösemi Hücre Soyunda Muskarinik Reseptör Aracllı Mitojenle Active olan Protein Kinaz Aktivasyonunda Epidermal Büyüme Faktör Reseptörünün Rolü.''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2016
Yürütücü
''Migren Hastalarında LRP1 TRPM8 Polimorfizmi Sıklığının Belirlenmesi''
2014 - 2016
Yürütücü
''İnsan Eritrolösemi Hücrelerinde TNF nın Muskarinik reseptör M3 ekspresyonu CXCL8 ve asetilkolin ACh salınımındaki rolü üzerine çalışmalar''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2014 - 2016
Yönetici
''Hemin ile Eritroid Farklılaştırılmış Kronik Miyeloid Lösemi (K562]hücre Soylarının Çoğalmasında Beta Adrenerjik Reseptörlerin Rolü''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2013 - 2016
Yürütücü
''Travma Sonrası Stres Bozukluğu Sıçan Modelinde Glukokortikoidlerin Rolü''
2013 - 2016
Yönetici
''Megakaryositik Hücrelerde Karbakolün Apoptoza Etkisi SAG-B-101013-0391''
2013 - Halen
Araştırmacı
''Skopolamin uygulanan ve yem verilen aç farelerde konvülsiyon oluşmasına M1 ve M2 muskarinik reseptör alt tiplerinin katkısının değerlendirilmesi''
2013 - 2016
Araştırmacı
''İNSAN ERİTROMİLÖSEMİ HÜCRE ÇOĞALMASINDA BETA ADRENERJİK RESEPTÖRLERİN ROLÜBAPKO, SAG-A-110913-0363''
2013 - 2016
Yürütücü
''Megakaryositik hücrelerde karbakolun apoptoza etkisi''
TÜBİTAK PROJESİ
2012 - 2015
Proje İzleyiciliği
''1001 110T939 numaralı''
-TÜBİTAK 1002
2012 - 2013
Araştırmacı
''İnsan Kronik Miyeloid Eritrolösemi Hücre Soyunun Çoğalmasında Kolinerjik Reseptörler Aracılı Asetilkolin Esteraz Düzeyinin Asetilkolin Ve Kolin Asetiltransferaz Ekspresyonunun İncelenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2011 - 2014
Araştırmacı
''Farklılaşmaya indüklenmiş ve indüklenmemiş insan eritrolösemi hücre soyunda asetilkolin esteraz aktivitesi ve kolinerjik reseptör düzeyinin karşılaştırılması''
2011 - 2013
Araştırmacı
''Farklılaşmaya İndüklenmiş ve İndüklenmemiş İnsan Eritrolösemi Hücre Soyunda Asetilkolin Esteraz Aktivitesi ve Kolinerjik Reseptör Düzeyinin Karşılaştırılması SAG-A-200611-0192''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
2010 - 2013
Araştırmacı
''Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi GEMHAM Devlet Planlama Teşkilatı''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2009 - 2012
Yürütücü
'' GRK4 polimorfizimlerinin esansiyel hipertansiyon ile ilişkisinin belirlenmesi''
2009 - 2014
Araştırmacı
''Esansiyel hipertansiyon da hedef organ hasarı ve endotel disfonksiyonu ile eNOS GNB3 ve ACE polimorfizmlerinin ilişkisi''
2009 - 2010
Yürütücü
''Muskarinik agonist antagonist ve inhibitörlerinin etkisiyle c Fos ve Siklin D1 transkriptlerinin değişimi ''
TÜBİTAK PROJESİ
2008 - 2009
Yürütücü
''Fluoksetin ile tedavi edilen post travmatik stres bozukluğu sıçan modelinde muskarinik reseptör gen ekspresyonunun incelenmesi ''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2007 - 2010
Proje Koordinatörü
''K562 hücre soylarının çoğalmasında muskarinik reseptörlerin rolleri ''
2006 - 2010
Yönetici
''K562 hücre soylarının çoğalmasında muskarinik reseptörlerin rolleri. BAPKO-SAG-DKR-290107-0024''
2005 - 2010
Yönetici
''K562 hücrelerinde muskarinik agonist çeşitli muskarinik antagonistlerin ve sinyal yolağı inhibitörlerinin muskarinik gen ekspresyonuna etkileri BAPKO-SAĞ-BGS-120905-0185''
-TÜBİTAK 1002
2002 - 2003
Yürütücü
''K562 HÜCRE SOYUNDA MUSKARİNİK RESEPTÖR EKSPRESYONU Proje No:TÜBİTAK-SBAG-AYD-412, (102S254) 2002-2003''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
1995 - 1998
Araştırmacı
''Sindirim sistemi araştırma laboratuvarının geliştirilmesi ve eğitim projesi''
ULUSLARARASI
DİĞER (ULUSLARARASI)
1995 - 1998
Araştırmacı
''National Institutes of Health Fogarty International Research Collaboration Award''
TÜBİTAK PROJESİ
1993 - 1994
Araştırmacı
''Seçilmiş birkaç dokuda muskarinik reseptör alttiplerinin gen ekspresyonunun araştırılması''
DİĞER KAMU KURULUŞLARI (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARİÇ)
1990 - 1992
Araştırmacı
''Eritroid Hücre Farklılaşmasında G Proteinlerinin Rolü Eczacıbaşı Ödül Fonu ''
DİĞER
... - Halen
Araştırmacı
''Bir türk populasyonunda ADAM33 ve GPRA polimorfizmlerinin astımla ilişkisinin araştırılması ''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''Kobay safra kesesinde PI hidrolizi üzerine çalışmalar''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''Kobay safra kesesinde karbakole bağımlı fosfoinositid hidrolizine gallamin ve metokraminin etkisi''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''Kobay safra kesesi ve K562 hücre soyunda muskarinik reseptör ekspresyonu''
... - Halen
Araştırmacı
''İnsan Hipokampal Organotipik Dilim Kültürlerinde Mikrodiyaliz ile ölçülen GABA ve L Glutamik asit salınımı üzerine Nitrik Oksit Sentaz inhibisyonu Eczacıbaşı Ödül Fonu ''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''K562 hücre soyunda muskarinik reseptör ekspresyonu''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''K562 hücre soyunda muskarinik reseptör ekspresyonunun kronik muskarinik agonist uygulaması ile düzenlenmesi Unesco L OREAL Genç Bilim Kadınları Projesi ''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''K562 hücrelerinde muskarinik agonist çeşitli muskarinik antagonistlerin ve sinyal yolağı inhibitör lerinin muskarinik gen ekspresyonuna etkileri''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''Hipertansiyonlu bireylerde GNB3 polimorfizmi sıklığının belirlenmesi''
... - Halen
Proje Koordinatörü
''Kobay safra kesesinde G proteinlerin incelenmesi ''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.