Prof.Dr. HIZIR KURTEL
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Yürütücü
''AKUT VE KRONİK STRESİN BARSAK HEMODİNAMİĞİNE ETKİSİ: ENDOTELİN RESEPTÖR BLOKERLERİNİN ROLÜ''
... - Halen
Yürütücü
''AKUT VE KRONİK STRESİN BARSAK HEMODİNAMİĞİNE ETKİSİ: ENDOTELİN RESEPTÖR BLOKERLERİNİN ROLÜ''
... - Halen
Araştırmacı
''Obez kişilerde fiziksel aktivite düzeyi ile obeziteye etki eden gen mutasyonlarının sıklığının araştırılması''
BAP
... - Halen
Yürütücü
''İSKELET KASI GENİ ACTN3 VE FİZİKSEL PERFORMANS: GENOTİP-FENOTİP İLİŞKİSİ''
... - Halen
Yürütücü
''DENEYSEL KOLİT MODELİNDE ENDOTELİNLERİN ROLÜ''
... - Halen
Yürütücü
''EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ ARAŞTIRMA LABORATUVARININ KURULMASI''
... - Halen
Yürütücü
''ENDOTELİN-1 İLE OLUŞAN İNCE BARSAK MUKOZAL HASARI: NÖTROFİLLER, KAN AKIMI VE REAKTİF OKSİJEN METABOLİTLERİNİN ROLÜ''
... - Halen
Yürütücü
''YÜZME EGZERSİZİ VE YAŞLANMAYA BAĞLI VASKÜLER DİSFONKSİYON: İRİSİN PEPTİDİNİN ROLÜ''
... - Halen
Yürütücü
''DENEYSEL OLARAK TİP 2 DİYABET OLUŞTURULAN SIÇANLARDA AEROBİK EGZERSİZ SIKLIKLARININ VE HAFTA SONU SAVAŞÇISI EGZERSİZ MODELİNİN DİYABET PARAMETRELERİ VE KAS DOKUSUNA ETKİSİ''
... - Halen
Araştırmacı
''Aterosklerotik risk faktörlerinin mikro dolaşım üzerine etkilerinin araştırılması''
ARAŞTIRMA PROJESİ
... - Halen
Yürütücü
'':Glukagon benzeri peptid-2 (GLP-2)'nin ince barsak kan akımı ve iskemi-reperfüzyon hasarı üzerindeki etkisi''
... - Halen
Yürütücü
''Elit Sporcularda Egzersiz ile Oluşan Bronkospazmın Mekanizmaları : Endojen Nitrik Oksit ve Endotelinlerin Rolü''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.