Prof.Dr. HARUN DUMAN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. DUMAN HARUN. İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt 58. sf 99-110, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DUMAN HARUN. Çocuk Edebiyatı Yıllığı 1987. Türk Dili. sf 378-380, 1987.
2. DUMAN HARUN. Sarıkamış Harbi ve Bir Hatırat. Türk Dünyası Tarih Dergisi. sf 45-46, 1987.
3. DUMAN HARUN. Çağdaş Bir Eğitim Kurumu Columbia Üniversitesi. Bilim ve Teknik. sf 94-96, 1997.
4. DUMAN HARUN. Öncesi ve Sonrasıyla Balkan Savaşları. 650. Yıl Sempozyumu Bildirileri. sf 192-216, 2002.
5. DUMAN HARUN. Yakınçağ Türk Tarihi Açısından Yerel Basının Önemi Erzurum Basını Örneği. XIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri. sf 985-1012, 2002.
6. DUMAN HARUN. Edebiyata Adanmış Bir Hayat Ahmet Hamdi Tanpınar. Civilacademy. sf 33-46, 2006.
7. DUMAN HARUN. Tanzimat tan Cumhuriyet e Erzurum da Edebiyat. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 201-226, 2006.
8. DUMAN HARUN. Edebiyat Bilimi Açısından Yorumsama Kuramı. Civilacademy. sf 101-120, 2007.
9. DUMAN HARUN. Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Savaş ve Edebiyat 1828 1911. Turkish Studies. Cilt 4. sf 29-77, 2009.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DUMAN HARUN. Tuhaf Bir Lügat Miftah ı Lisan. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. sf 82-88, 1988.
2. DUMAN HARUN. Bir Kaçışın Hikayesi Sibirya dan Serendib e. Türk Dünyası Tarih Dergisi. sf 50-56, 1989.
3. DUMAN HARUN. İhtilalci Bir Jön Türk Gazetesi İntikam. Türk Dünyası Tarih Dergisi. sf 22-33, 1992.
4. DUMAN HARUN. Süreli Yayınlar Üzerine Yapılmış Tezler Bibliyografyası. Müteferrika. sf 157-190, 1995.
5. DUMAN HARUN. Balkan Felaketinin 100 yılında Savaşın Edebiyattaki Yankıları. Türkiye Günlüğü. sf 119-128, 2012.
6. DUMAN HARUN. Doğumunun 180 Yılında Şinasi. M.Ü. Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 313-325, 2008.
KİTAPLAR
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. DUMAN HARUN, Tanzimat tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, 2001.
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
2. DUMAN HARUN, Gülen Dadaş, İstanbul. 2005.
3. DUMAN HARUN, Erzurum Fıkraları ve Meşhur Nüktedanlar, İstanbul. 2007.
4. DUMAN HARUN, Balkanlara Veda, 2005.
5. DUMAN HARUN, Erzurum Basın Yayın Tarihi 1867-1997, 2000.
6. DUMAN HARUN, Sahnelerden Sınıflara Prof. Dr. Rikap Yüce nin Anıları, İstanbul. 2016.
7. DUMAN HARUN, Hemşin den Amerika ya Prof Dr Ali Ertuğrul un Anıları, İstanbul. 2007.
KİTAP BÖLÜMÜ
8. DUMAN HARUN, Bir Şehir Var Yaylada Erzurum, 2011.
9. DUMAN HARUN, Zeynep Kerman Kitabı, 2010.
BİLİMSEL KİTAP
10. DUMAN HARUN, Türk Savaş Edebiyatı, İstanbul. 2019.
KİTAP BÖLÜMÜ
11. DUMAN HARUN, Türk Kültür Atlası, 2006.
DERS KİTABI
12. DUMAN HARUN, Türk Basın Tarihi, Eskişehir. 2014.
13. DUMAN HARUN, Metin Çözümleme Yöntemleri Tanzimat Dönemi, İSTANBUL. 2005.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. DUMAN HARUN, "Üslûp Araştırmalarında Bilgisayarlı Çözümleme", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İSTANBUL, 2007.
2. DUMAN HARUN, "Erzurum Basını 140 Yaşında", Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, ERZURUM, 2007.
3. DUMAN HARUN, "Balkan Savaşı nın Edebiyattaki Yankıları", Köprüler Kurduk Balkanlara, İSTANBUL, 2008.
ULUSAL
4. DUMAN HARUN, "Yerel Basında Sansür", Ulusal Basında Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi, İSTANBUL, 2008.
5. DUMAN HARUN, "Öncesi ve Sonrasıyla Balkan Savaşları", 650.Yıl Sempozyumu (Türklerin Rumeli’ye Çıkışının 650. Yıl Dönümü), İSTANBUL, 2002.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. DUMAN HARUN, "Balkan Savaşında Kadınlar", Women in the Ottoman World, İSTANBUL
2. DUMAN HARUN, "Çağdaşlaşmanın Öncüsü Şinasi nin Şairliği ve Şiirleri", Bartın Ünivesritesi Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın
3. DUMAN HARUN, "Osmanlı Kadın Dergilerinde Saç Modası", Türk Kültüründe Ayrıntılar: Saç Düzenlemesi, İSTANBUL
4. DUMAN HARUN, "Osmanlı Kimliğinden Türklüğe Geçişte Balkan Savaşı nın Rolü", Balkanlarda Kimliğin Yeniden İnşası Sempozyumu, İSTANBUL
5. DUMAN HARUN, "Tarih Araştırmalarında Anı Kitaplarının Önemi", Boğaziçi Üniversitesi
6. DUMAN HARUN, "The Characteristics and Sources of the Poetry Necati Cumalı", Uluslararası Necati Cumalı Sempozyumu, Filorina-Yunanistan, FLORİNA
7. DUMAN HARUN, "The Turkish Press in Anatolia", The Seminar of Turkish Culture and History, New York
ULUSAL
8. DUMAN HARUN, "180. Yılında Tanzimat", Tanzimat Paneli
9. DUMAN HARUN, "Anadoluda Türkçe Basın", I. Tarih ve Edebiyat Kongresi, MANİSA
10. DUMAN HARUN, "Balkan Savaşı nın Kamuoyuna Yansıması", BALKAN SAVAŞININ YANKILARI, İSTANBUL
11. DUMAN HARUN, "Bozgundan Zafere Çanakkale Savaşı’nın Edebi Yankıları", Marmara Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi
12. DUMAN HARUN, "Çanakkale Savaşının Basın ve Edebiyattaki Yansıması", 18 Mart, Çanakkale Savaşı Kutlamaları, İSTANBUL
13. DUMAN HARUN, "Edebiyat Evreninde Savaşlar", MÜFEB Bilim ve Kültür Haftası
14. DUMAN HARUN, "İnsanları/Öğrencileri Tanıma ve Motivasyon", Fenerbahçe Anadolu Lisesi Hizmetiçi Eğitim Toplantısı
15. DUMAN HARUN, "Karikatüre Yansıyan Yeni Şiir Algısı", MÜFEF Bilim ve Kültür Şenlikleri, İstanbul
16. DUMAN HARUN, "Kıvılcımdan Aleve", MEB-MÜ YLSY 2019 Çalıştayı
17. DUMAN HARUN, "Sarıkamış Alkan Oldu", Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi
18. DUMAN HARUN, "Yanacı Dil Eğitim-Öğretiminin Ticari Boyutları", Yabancı Dil (İngilizce) Eğitimi Ticari Pazar Araştırması, TEPAV-İstanbul
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.