Prof.Dr. HAKAN TAŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
hakan.tas@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A-108
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ESRA EMRE ÖRDEKBAY, "İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe yazmalar 739 numarada kayıtlı Mecmû'a-yı Nezâyir (1b-25a) (İnceleme-metin-çeviri)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
RABİA NUR YURDAKUL, "İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 739 numarada kayıtlı Mecmû'a-yı Nezâyir (25b-50a) (İnceleme-metin-çeviri)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MELİKE KÜBRA ÇAYCIOĞLU, "Beyânî-i Karahisârî: Dîvân (inceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
BÜNYAMİN ABDULLAHOĞLU, "Sıdkî: Hüsn ü Dil (İnceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
Pelin ÜNLÜLER ARABACI, "Vasfî Dîvân [Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]", Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkoloji, Tamamlandı, 2015
Ramazan KOÇ, "Amri Divan [Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]", Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkoloji, Tamamlandı, 2014
SALİH DEMİR, "Millet Kütüphanesi Ali Emiri Kitaplığı Manzum 719'daki Lugaz mecmuası: Vr. 1b-39a inceleme-metin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
NİLGÜN BÜYÜKER, "Kâfzâde Fâ'izî Kitâb-ı Leylî vü Mecnûn (tenkitli metin-inceleme)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
BENAL TARİ, "Re'fet Mehmed (1198-1238/1784-1823) dîvânı (inceleme-metin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
HAVA LAÇİN, "Millet Kütüphanesi Ali Emirî Kitaplığı manzum 719 Numaralı Lugaz Mecmuasının (39b-80a) çeviriyazımı ve incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
NEVRES KİP, "Millet kütüphanesi Ali Emirî Kitaplığı manzum 719 Numaralı Lugaz Mecmuasının (80b-121b) çeviriyazımı ve incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ÖMER YALÇIN, "Mecmu'a-yı Eş'arın Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı 3849 Numarada (vr. 121b-156a) metin ve inceleme", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
BANU GEZER ŞAHİN, "Tâlib Divanı ve incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
SEZGİN ŞİRİN, "Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Kitaplığı 3849 numarada kayıtlı Mecmu'a-yı Eş'arın (80a-120a) yapraklarının tenkitli metni", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
DOKTORA
MUZAFFER KILIÇ, "Edirneli Dervîş Hasan Hüsâmî [ö.1085/1675]'nin Tuhfetü'l-Emsâl'i (İnceleme-Metin-Dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
Murat KEKLİK, "Üsküplü İshak Çelebi Divan [Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]", Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkoloji, Tamamlandı, 2014
İslam KÜÇÜK, "Ali Emîrî Efendi’nin Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye’si [Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]", Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türkoloji, Tamamlandı, 2014