Prof.Dr. HAKAN TAŞ
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
hakan.tas@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A-108
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TAŞ HAKAN. Necâtî Beg Divanı nda Bir Düzeltme ve Tercemân Tercümân Üzerine. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 127-136, 2012.
2. TAŞ HAKAN. Durmuş Hocaoğlu 1948 2010 Bibliyografyası. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 255-357, 2011.
3. TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER. Nev’xxî’xxnin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevisi. TURKİSH STUDİES. Cilt 2. sf 660-696, 2007.
4. TAŞ HAKAN. Elif Nâme Of Deli Bir der haz lì Ö 1535. Journal of Turkish Studies. Cilt 32. sf 642-652, 2008.
5. TAŞ HAKAN. Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 143-156, 2008.
6. TAŞ HAKAN. Mevlânâ Kabûlî 1438 1478 ve Dîvân ındaki Türkçe Şiirleri. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. sf 135-160, 2007.
7. TAŞ HAKAN. Mecmû a i Nezâ irde Yayınlanmış Dìv nlarda Bulunmayan Gazeller I. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. sf 227-237, 2009.
8. TAŞ HAKAN. Meâlî Dîvânı nda Harf Oyunları. Manas Journal of Social Studies. Cilt 3. sf 101-115, 2014.
9. TAŞ HAKAN. Bâkî nin Dîvân da Bulunmayan Bir Gazeli ve Feyzî nin Naziresi. Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 181-192, 2010.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
1. TAŞ HAKAN, Meâlî ö 942 1535 6 Dîvân İnceleme Metin Çeviri Açıklamalar, BİŞKEK. 2015.
BİLİMSEL KİTAP
2. TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Nev’xx’xxî’xxnin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevisi, ANKARA. 2008.
3. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 300’ü, ANKARA. 2018.
4. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 200’ü, ANKARA. 2018.
5. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER, Osmanlı Edebiyatının 100’ü, ANKARA. 2018.
6. TAŞ HAKAN, Vusûlî ö 1000 1592 Dîvân İnceleme Metin Çeviri Açıklamalar Dizin, ANKARA. 2015.
7. TAŞ HAKAN, Vahyî Divanı, ANKARA. 2017.
KİTAP BÖLÜMÜ
8. TAŞ HAKAN, Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’xxe Armağan, ANKARA. 2018.
9. TAŞ HAKAN, Dîvanü Lugâti’xxt-Turk’ten Senglah’a Türkçe, İSTANBUL. 2017.
10. TAŞ HAKAN, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, BİŞKEK. 2017.
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
11. TAŞ HAKAN, İSLAM ANSİKLOPEDİSİ, İSTANBUL. 2012.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. TAŞ HAKAN Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi
2. Dil ve Edebiyat araştırmaları Dergisi
ULUSLARARASI
DERGİ
3. TAŞ HAKAN Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
4. TAŞ HAKAN,ASLAN ÜZEYİR Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
5. TAŞ HAKAN Research on Education and Psychology
KİTAP
6. ASLAN ÜZEYİR,TAŞ HAKAN,ZÜLFE ÖMER Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir ÜZGÖR’xxe Armağan
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. TAŞ HAKAN, "Klasik Türk Şiirinde Türkçe Sözcüklerde Med", 2007 Unesco Mevlâna Yılında Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş