Doç.Dr. GÜRKAN SERT
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KAYNAK RAMAZAN,tuba sert,SERT GÜRKAN,AKYÜZ BÜLENT. Supply chain unethical behaviors and continuityof relationship Using the PLS approachfor testing moderation effects ofinter organizational justice. Int. J.Production Economics,. 2015.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KARATAŞ MEHMET,SERT GÜRKAN,KAYHAN TETİK BURCU,karataş turgay,YALÇINSOY MURAT,SELÇUK ENGİN BURAK. Physician Refusal or Withdrawal of Patient Treatment at Healthcare System of a University Hospital in Turkey. Journal of basic and applied Research. Cilt 3. sf 40-43, 2017.
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. SERT GÜRKAN,DURAN SERKAN,GÖRKEY ŞEFİK. Rahim Tahliyesi ve Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Alınması ile İlgili Formların Tıp Etiği ve Hukuku Açısından İncelenmesi. Türkiye Klinikleri J Med Law Hist Special Topics. Cilt 3. sf 139-144, 2017.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. SERT GÜRKAN. Türkiye’de Üremeye Yardımcı Teknikler ile İlgili Hukukî Düzenlemelerin Tıp Hukuku Açısından İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics 20173(3):145-9. Cilt 3. sf 145-149, 2017.
2. SERT GÜRKAN,TURAN ZEKİYE,USLU BAHAR. Yaşam Hakkı Kapsamında, Türk Hukukunda Embriyo ve Fetüsün Yasal Statüsü. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics, Law and History-Special Topics. Cilt 3. sf 133-138, 2017.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. SERT GÜRKAN,GÖRKEY ŞEFİK, Medical Law - Turkey, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
2. SERT GÜRKAN, Üreme Haklarının Yasal Temelleri ve Etik Değerlendirme, istanbul. 2013.
3. SERT GÜRKAN, Vakalarla Türkiye de Üreme Hakları Etik ve Yasal Değerlendirmeler, istanbul. 2012.
KİTAP BÖLÜMÜ
4. SERT GÜRKAN,dölen emre, Tarihsel Süreçte Anadolu’xxda Sıtma, Ankara. 2017.
5. SERT GÜRKAN, Adolesan Sağlığı Koruyucu Hekimlik ve Erken Tanı, 2015.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. SERT GÜRKAN, "Ethical and Legal Approachto Informed Consent in Turkey", International Congress On Patient and Healthcare Professionals Rights, 2015.
2. SERT GÜRKAN,YILDIZ SİNEM,BEKTAŞ GÜLFER, "An Area of Conflict Between Patient and Health Care Worker Health Care Law Research on Health Care Administration Students", 8. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslarası Kongresi, Ankara, 2015.
3. SERT GÜRKAN,GÜNDOĞMUŞ CEMAL AYDIN,YILDIZ SİNEM,leyla ezgi,temiz Koray, "evulation of the applications to the Association of Patient and Relatives APPR between 2005 and 2014 from the Perspective of patients rights", 8. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslarası Kongresi, 2015.
4. TURAN ZEKİYE,SERT GÜRKAN, "Gebelikte Şiddet ve Fetüsün Kaybı", 3. Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, KOCAELİ, 2017.
ULUSAL
5. ÖZKAN MAZHAR,SERT GÜRKAN, "Kadavra bağışında yeni yaklaşımlar: internet ve sosyal medya kullanımı", 18. Ulusal Anatomi Kongresi, Bolu, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. çil orçun,GÜNDOĞMUŞ CEMAL AYDIN,SERT GÜRKAN,GÖRKEY ŞEFİK, "Acil Tıp Olgularının Günümüz Tıp Bilgisi ile Değerlendirilmesi", X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, Adana, 2017.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.