Doç.Dr. GÜNSELİ AYŞE GARİP
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SERAP GUİNOT, "Chip based electrophysiology on membrane protein: ınvestigation of antibiotic translocation through OmpF", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
Esra Münire Cüce, "Bakteri Yüzey Potansiyelinde Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların ve Katyonik Peptidlerin Meydana Getirdiği Değişimlerin Zetasizer ve Floresan Spektroskopisi ile Saptanması", , Tamamlandı, 2013
BERAT SEMİHCAN ŞERMET, "Astrositlerin, fare beyni kesitlerinde ekstrselüler potasyum iyonlarıı tampolama fonsiyonlarının analizi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyofizik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
Işıl İşal Turgut, "K562 İnsan Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Kersetinin Etkilerinin Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan Altında İncelenmesi", , Tamamlandı, 2004
Şule Öncül, "Yüksek Hücredışı Magnezyum ve Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan Etkisi altında K562 Hücre Soyunun Farklılaşması", , Tamamlandı, 2003
Özlem Çelik, "Goalfa cDNA'sının E.Coli'de pTrcHis 2A Vektör Sistemine klonlanması", , Tamamlandı, 2001
Pınar Mega Tiber, "Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan Uygulanan T- Lenfositlerinin Membran Potansiyellerinin İncelenmesi", , Tamamlandı, 2000
Hasan Horata, "Stafilokokus aureus bakteri suşunun farklı elektromanyetik alan parametreleri ve pulslu elektromanyetik alan etkisinde ATP üretimi", , Devam Ediyor,
Hasan Horata, "Stafilokokus aureus bakteri suşunun farklı elektromanyetik alan parametreleri ve pulslu elektromanyetik alan etkisinde ATP üretimi", , Devam Ediyor,
DOKTORA
Zafer Akan, "Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Bakteri ve Monosit Türevi Makrofajlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması", , Tamamlandı, 2009
Şule Öncül, "Zara Özgü Katkı Maddelerinin ve Apoptoz Sürecinin Zarda Oluşturduğu Değişimlerin Yeni Geliştirilen Floresan Problarla Belirlenmesi", , Tamamlandı, 2008
Şule Öncül, "Zara Özgü Katkı Maddelerinin ve Apoptoz Sürecinin Zarda Oluşturduğu Değişimlerin Yeni Geliştirilen Floresan Problarla Belirlenmesi", , Tamamlandı, 2008
Esra Münire Cüce, "Meme Kanseri Hücre Soyunda Potasyum Kanal Blokeri ve Viskotoksin A3 Kullanılarak Paclitaxel’ in Etkinliğinin Arttırılması", , Devam Ediyor,