Doç.Dr. GÜNSELİ AYŞE GARİP
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
TÜBİTAK PROJESİ
... - Halen
Yönetici
''?Düşük Frekanslı elektromanyetik alan altında kersetin ile uyarılan K562 hücrelerinde apoptozis ve serbest radikal düzeylerinde değişimin incelenmesi? ''
BAP
... - Halen
Yönetici
''?Düşük Frekanslı elektromanyetik alanların monosit türevi makrofaj (MTM) üzerine etkilerinin araştırılması?''
... - Halen
Yönetici
''?Bakteri türlerinin düşük frekanslı elektromanyetik alan uygulamasına yanıtları?''
... - Halen
Yönetici
''ÇOK DÜŞÜK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK ALANLARIN VE KATYONİK PEPTİTLERİN BAKTERİ YÜZEY POTANSİYELİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN MALVERN ZETASİZER VE FLORESANS SPEKTROSKOPİSİ İLE SAPTANMASI''
... - Halen
Yönetici
''Meme Kanseri Hücre Soyunda Potasyum Kanal Blokeri ve Viskotoksin A3 Kullanılarak Paclitaxel’ in Etkinliğinin Arttırılması''
... - Halen
Yönetici
''Stafilokokus aureus bakteri suşunun farklı elektromanyetik alan parametreleri ve pulslu elektromanyetik alan etkisinde ATP üretimi''
... - Halen
Yönetici
''?Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alanların Lenfosit Proliferasyonuna ve Membranın Fiziksel Parametrelerine Etkisi?''
... - Halen
Yönetici
''?Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan Altında Kersetin ve magnezyumun K562 Hücre Soyunda Farklılaşma ve Apotosise etkisi?''
DİĞER
... - Halen
Araştırmacı
''Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEMHAM)''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.