Prof.Dr. GÜNER SÖYLEDİR
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
RUVEYDA ALACAHAN, "Stafilokok izolatlarında glikopeptid direnci ve bu direncin diğer antibiyotiklere çapraz dirençteki rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ERDİNÇ PİRLİ, "Bruselloz tanısında jel santrifügasyon yönteminin tanısal performansının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SİLVA POLAT, "Klinik Staphylococcus aureus izolatlarında metisilin direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
MÜKERREM AKAYDIN, "Rutin laboratuvarımızda etken olarak izole edilen Pseudomonas aeruginosa kökenlerinde, metalo beta laktamaz varlığının fenotipik ve genotipik yöntemlerle saptanması ve elde edilen sonuçların karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
NİHAN NUHOĞLU, "Antidepresanların flukonazole dirençli candida türlerine antifungal etkisinin mikrobiyolojik ve elektron mikroskopik olarak araştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
DOKTORA
GÜLŞEN ALTINKANAT GELMEZ, "Geniş spektrumlu beta laktamaz ve AmpC beta laktamaz üreten escherichia coli ve klebsiella pneumoniae kökenlerinde karbapenemlere direnç ve mutant engelleme konsantrasyonunun belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013