Prof.Dr. GÜLSÜM AKALIN
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 412
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AKALIN GÜLSÜM. IMF Politikaları Üzerine Bir Kritik. M.Ü. İİBF Dergisi. sf 27-, 2007.
2. AKALIN GÜLSÜM. Kurala Dayalı-Takdire Dayalı Para Politikaları: Taylor Kuralı ve Türkiye’xxde Enflasyon Hedeflemesi Uygulaması. M.Ü. İİBF Dergisi. sf 37-, 2007.
3. AKALIN GÜLSÜM. Dünya Ekonomisinde Yönetişim Arayışı: Dünya Ticaret Örgütü (WTO). Banka ve Ekonomik Yorumlar. sf 1-, 1999.
4. AKALIN GÜLSÜM. Döviz Kuru Rejimleri Üç Büyükler ve Gelişen Piyasa Krizlerinden Çıkarılan Dersler Üzerine. Banka ve Ekonomik Yorumlar. sf 1-, 2002.
5. AKALIN GÜLSÜM. Global Ekonominin Yönetişimi Üzerine. İktisat Dergisi. sf 1-, 2001.
6. AKALIN GÜLSÜM. WTO’xxya Doğru Türk Tarım Sektörünün Durumu. Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye Dergisi. sf 1-, 1996.
7. AKALIN GÜLSÜM. Gümrük Birliği Tartışmalarında WTO’xxya Dikkat!. Yeni Yüzyıl. sf 1-, 1995.
8. AKALIN GÜLSÜM,ERKİŞİ KEMAL. Türkiye’xxde Seçim Ekonomisi Uygulamalarının Geleneksel Oportünist Seçim Çevrimleri Açısından Değerlendirilmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3. sf 89-116, 2007.
9. AKALIN GÜLSÜM,KESİKOĞLU FERDİ. Türkiye’xxde Kayıtdışı Ekonomi ve Büyüme: İlişkisi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3. sf 71-87, 2007.
10. AKALIN GÜLSÜM,DİLEK SERKAN. Belirsizlik Altında Tüketicilerin Kararları. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 3. sf 33-48, 2007.
11. AKALIN GÜLSÜM,ALÇIN KERİM SİNAN. Emeğin Teknoloji Algısı: Otomotiv Sanayiinden Bir Örnek. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7. sf 245-254, 2007.
12. AKALIN GÜLSÜM,UÇAK AYHAN. Ekonomik Krizlerde Kısa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Rolü ve IMF’xxnin Kriz Yönetimi. ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 7. sf 255-262, 2007.
13. AKALIN GÜLSÜM. Thirlwall Yasası ve Makroekonomik Sonuçları. M.Ü. SBE Dergisi, Öneri. sf 1-, 2002.
14. AKALIN GÜLSÜM. Türkiye’xxde Planlı Dönemde Tarım Ürünleri İhracatı ve Devalüasyonun Etkisi. M.Ü. İİBF Dergisi. sf 1-, 1990.
15. AKALIN GÜLSÜM. Yeni Ortaçağcılık. İktisat Dergisi. sf 25-, 2007.
16. AKALIN GÜLSÜM. Dünya Ekonomisinde Yönetişim Arayışı Dünya Ticaret Örgütü (WTO). Banka ve Ekonomik Yorumlar. 1999.
KİTAPLAR
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
1. AKALIN GÜLSÜM, Tekelci Sermaye, 2007.
2. AKALIN GÜLSÜM, Kapitalist Gelişme Teorisi, 2007.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.