Prof.Dr. GÜLSEREN DERYA AKYÜZ
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
DİLEK AKTAŞ, "Brakiyal pleksus zedelenmesi bulunan çocukların sağlam ekstremiteleri ile sağlıklı çocukların dominant ekstremitelerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
LEVENT ÖZGÖNENEL, "Torasik çıkış sendromunda provokasyonla F dalga analizinin değeri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ENGİN ÇAKAR, "Kronik dönemdeki iskemik inmeye bağlı hemiplejik hastalarda repetitif transkranial manyetik stimülasyonun beyindeki reorganizasyon sürecine ve elektrofizyolojik parametrelere etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
EMİNE MESTAN, "Fibromiyalji sendromlu hastalarda vücut farkındalık terapisinin etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ZEYNEP BAHADIR, "Miyofasyal ağrı sendromunda kinesiotaping uygulamasının etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
İLKER YAĞCI, "Lomber spinal dar kanal tanılı hastalarda paraspinal haritalama yönteminin radyolojik ve klinik bulgularla ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
BETÜL TURAN, "Karpal tünel sendromunda terapötik ultrason uygulanmasının medyan sinir elektrofizyolojik iletim parametrelerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
DERYA ÇELİK, "Subakromiyal impingement sendromunda farklı egzersiz programlarının karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
NESLİHAN YAY, "El osteoartriti ve disabilite", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2005
FİGEN YILMAZ, "Karpal tünel sendromunda median-ulnar sinir uyarımı ve lumbrikal-interosseöz kayıtlama tekniğinin tanısal duyarlılığının değerlendirilmesi ve diğer yöntemlerle karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2004
MÜJDE PALANCI, "Tarsal tunel sendromlu hastalarda elektrofizyolojik yöntemlerin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
NEŞE ERDOĞAN, "Behçet hastalığı olgularında sempatik deri yanıtı ve R-R aralık değişkenliği değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
NALAN AVCI, "Magnezyum sülfat iyintoforezinin diz osteoartritine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
EVREN AYDEMİR, "Karpal tünel sendromunda iyontoforez tedavisinin etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
MERHAN ÖMEROĞLU, "Servikal radikülopati tanısında duysal sinir uyarımı somatosensoriyel uyandırılmış potansiyellerin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2002
HANDE TÜRKER, "Multiple sklerozlu hastalarda kısa latanslı somatosensoriyel uyandırılmış potansiyeller ve santral iletim zamanı", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
İMRAN ERKANAT, "Vojta terapinin etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2001
CENGİZ BAHADIR, "Servikal disk hernilerine bağlı radikülopatilerde eletrofizyolojik tanı yöntemlerinin yeri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000
LÜTFİYE MÜSLÜMANOĞLU, "İnmeli hastalarda otonom sinir sistemi fonksiyonlarının değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Nörolojik Bilimler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000
EREN GÖZKE, "Multipl skleroz olgularında SSR (Sempatik deri yanıtı) ve RRİV (R-R interval varyasyonu) değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1997
SUNAY ERDİLLİ, "Hemiplejide iş ve meşguliyet tedavisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1996
UKU GÖKŞEN, "Miyofasyal ağrıya bağlı servikobrakiyaljide aktif ve pasif fizik tedavi programlarının etkinliği", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1996
SELDA UZUN, "Lateral epikondilitte iyontoforez tedavisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 1995
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.