Prof.Dr. GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ÜMİT TOPUZ, "Seyf-i Sarâyî'nin Gülistan tercümesi'nde metaforlar", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
HİLAL ÖZCAN, "Doğu Türkçesi Kur'ân Tefsiri (Zâriyât, Tûr, Necm, Kamer, Rahman, Vakıa ve Hadîd Sureleri) (İnceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ELİF FENER, "Şükrullah el-Amasyavî'nin Kitâbu Behçeti't-Tevârîh'inin Mustafa el-Fârisî çevirisi (Vr. 331a-360b) (İnceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MD MERAJ ALAM, "Hâce Emir'in Efsâne-i Türkî adlı eseri (vr. 1-50) inceleme – metin –dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
DİLEK AKTÜRK, "ÖZBEK YAZAR ÄBDULLÄ QAHHÂR'IN MÜHÄBBÄT ADLI ESERİ (İNCELEME-TRANSKRİPSİYON-AKTARI-DİZİN)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
ERMAN İMER, "Türkmen Gahrımançılık Eposı Göroğlı: Övez Dara Çeken, Övez Öylenen, Arap Reyhan, Kırk Minler Boyları (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
AHMET İNCE, "AZERBAYCAN GAZETESİ 1918/SAYI 1-10. (İNCELEME-METİN-DİZİN)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
CEMİLE DUYGU ÇETMİLİ, "Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys es-Semerkandî: Mümtehine, saff, cum'a, münâfikûn, teğâbün, talâk, tahrim, mülk sureleri (İnceleme – metin – dizin – tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
SONER ATALAN, "Doğu Türkçesi Kur'an Tefsiri (Duhân, Câsiye, Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurât ve Kaf Sureleri)(İnceleme- Tenkitli Metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
SAMET ONUR, "Doğu Türkçesi Kur'an tefsiri (Mü'min, Fussilet, Şūrā ve Zuhruf sureleri) (İnceleme-Tenkitli metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ÖZNUR DİŞCİ, "Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys es-Semerkandî: Rahmân, Vâkıa, Hadîd, Mücâdile ve Haşr Sureleri; inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
KÜBRANUR KURTOĞLU, "Doğu Türkçesi Kur'an tefsiri (Lukmān, Secde ve Ahzāb sureleri) (İnceleme- tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
HÜLYA ŞEN UZUNOĞLU, "Doğu Türkçesi Kur'an tefsiri Kasas, 'Ankebūt ve Rūm sureleri (İnceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ZEYNEP KORKMAZ, "Tebrizli Ahmedî, Yūsuf u Zelîhā (vr. 71a-102b) (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ŞAFAK GELGEÇ, "Mîrzâ Alî-Nakî-i Merâgî'nin Emsâl ü Naşâyih-i Türkî-Dîvân-ı Merâgî: İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
BAYRAM ERDOĞAN, "Risâle-i Âdâb-ı Harb: İnceleme-metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
EMİNE TEMEL, "Doğu Türkçesi Kur'an tefsiri (Nur ve Furkan Sureleri)(inceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
DURSALİYE ÇAĞLAR, "Doğu Türkçesi Kur'an Tefsiri (Şu'arâ ve Neml Sureleri): İnceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
NURETTİN ÖZÇELİK, "Hüseyin Feyzullahi'nin "Azerbaycan Bayatıları" adlı eseri Tebriz, H. 1363 (İnceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ORÇUN ÜNAL, "Kodeks Kumanikus 1a-55a (giriş-metin-dizin)", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
AHMET ÇERİ, "Tebrizli Ahmedî'nin Yûsuf u Zelîhâ isimli eseri (vr. 35b-70b) ( inceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
GÜLŞAH AZER, "Budist çevre eski Uygur Türkçesi metinlerinde niteleme sıfatları", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
AYŞE NUR KIRGIZ, "Van Ulupamir Kırgız ağzı üzerine derleme çalışması (inceleme- metin-sözlük)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
REZA KHALİLY, "'Akâ'id-i Evliyâ'-i Seb'a", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
FATİH BAKIRCI, "Tefsirü'l-Kur'an (80b-120b) giriş-metin-dizin-tıpkıbasım", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
MEHMET NEBİOĞLU, "Ervâh-nâme, Pîr Muhyiddîn, (1-30 Yapraklar), giriş - metin - dizin - tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
SALİH KAYIK, "Tebrizli Ahmedî Y?suf u Zelíh?(1b ? 35b inceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
HASAN ALİ ÇETİN, "Karabağ ağzı(Bu Yurd Bayguşa Galmaz)(inceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AHMET HAMDİ TURANGİL, "Kazak Türkçesinde "deve" ile ilgili söz varlığı ve metinler", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AYŞE KİK, "Zafe-nâme-i Emîr Temür (1A-50B Varaklar) (inceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AHMET KOÇAK, "Leyla vü Mecnun (Tebrizli Hakiri) giriş-inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
ARZU SOLAK, "Leyla vü Mecnun (Dizin, inceleme, metin ve tıpkı basım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2003
DOKTORA
DURSALİYE ÇAĞLAR, "Doğu Türkçesi Kasîde-i Bürde Şerhi (İnceleme-Metin-Aktarım-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
NESLİHAN ÇELİK, "ŞEYH SAFÎ TEZKÎRESİNİN NİŞÂTÎ TERCÜMESİ (İNCELEME - EDİSYON KRİTİKLİ METİN - 1a-265b - DİZİN - TIPKIBASIM)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
EMİNE TEMEL, "Doğu Türkçesinde (14.-16. yy.) cümle ve sözcük öbekleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
AYŞE NUR SAĞIN, "Kırgız Türkçesi yazı dilinin oluşum süreci (19.yy. sonu 20.yy başı)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ORÇUN ÜNAL, "Klasik Moğolca söz varlığında Türkçe kökenli kelimeler ve Türkçe-Moğolca ses denklikleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
ZAHİDE OKUN, "Kitāb-ı Keḥḥāl-nāme-i Nūrü'l-ʿUyūn (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ŞAHABETTİN GEDİK, "Kutadgu Bilig'in Kahire nüshası [1b-98a] (İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
PINAR VURSUN, "Kutadgu Bilig'in Kahire nüshası [98b-196b] (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
EBRU ÇETİN MİLCİ, "Gregoryan Muhiti Kıpçak Türkçesi mahkeme tutanakları (1630-1635) (İnceleme-metin-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
AYŞE KİK, "Zafer-Nâme-i Emir Temür-Muhammed Ali Bin Derviş Ali-yi Buharî; inceleme-metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MEHMET OĞUZHAN KUŞOĞLU, "Sâdıkî-i Kitâbdâr'ın "Mecma'ü'l-Havâs" adlı eseri: İnceleme-metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
AYŞE NUR SIR, "Mehmed Za`îm Câmi`ü't-Tevârîh (202a-327b giriş-tenkitli metin?sözlük-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007