GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA fotoğraf
Prof.Dr. GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
guldensagol@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A121
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SEVDA AKYAVAŞ, "Muvakkit Mustafa B. Ali'nin Teshilü'l-Mîk'at adlı eseri: inceleme-metin-Türkiye Türkçesine çeviri-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
SEDA TEMİZ DEMİRCİ, "Muhammed Bin Mustafa tarafından istinsah edilen tabirname(37b-82a): İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
DENİZ ALTUN BİLGİN, "Muhammed bin mustafa tarafından istinsah edilen tabirname (ıa-37a): İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
BERRİN KASIMOĞLU, "Mevkûfâtî Muhammed Efendi'nin Tercüme-i Sadrü'ş-Şerî'a adlı eseri (inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım II: 284b/16-310b/08)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ESRA ÜLGEN, "Safvet Mustafâ Efendi'nin Hidâyet-i Mübtedîyân ve Miftâh-ı Lûgat-ı Osmâniyân Adlı Eseri: Metin-Terimler Dizini-Genel Dizin-Tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
HALİS EMRAH BİNGÖL, "MAYTRISİMİT ÖRNEĞİNDE ESKİ UYGURCADA FİİLLERDE KILINIŞ", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
ÖZLEM MACİT SOYSAL, "Hikȃye-i Kūhį (26a-50b) (dil incelemesi-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
GAMZE GÜL, "Mevkufâtî Muhammed Efendi'nin Tercüme-i Sadru'ş-Şerî'a adlı eseri: İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım II: 1b-33a", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
GÖZDE ÇINAR, "Mevkufâtî Muhammed Efendi'nin Tercüme-i Sadru'ş-Şerî'a adlı eseri: İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım II: 66b-99a", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
İDİL ŞANNAN, "Mevkufâtî Muhammed Efendi'nin Tercüme-i Sadru'ş-Şerî'a adlı eseri: İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım II: 33b-66a", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
AYŞE ŞEKER, "Şeyhzâde-Kırk Vezir hikâyeleri, Topkapı, Revan 1081 (vr. 1b-35a)(inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
HALİM BİLGİN, "Mevkufati Muhammed Efendi'nin Tercüme-i Sadrü'ş-Şeri'a adlı eseri:İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım II: 99b-130b/05", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
TÜRKAN KORKMAZ, "Hikâyet-i Hâce Sa'îd: İnceleme-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
NURAY DEMİR ÖZTÜRK, "Nidâî Mehmed Çelebi Ankaravî'nin Rebîu's-Selâme adlı eseri: Metin-Türkiye Türkçesine çeviri-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
GÖNÜL AKTAŞ, "Gümülcine Türk ağzındaki batı kaynaklı kelimeler (tespitler)", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ŞAHABETTİN GEDİK, "Ahmed-i Dâ'î Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l-leys-i Semerkandî [142/82b-142/132a] giriş-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
YUSUF AKTAŞ, "Ahmed-i Dâ'î Tercüme-i Tefsîr-i Ebu'l-Leys-i Semerkandî [141/233a-243a] [142/1a-35a] giriş-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
PINAR VURSUN, "Ahmed-i Dai Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandi [142/188b-195b] [143/01a-50a] giriş-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ÖMER DAŞDELEN, "Ahmed-i Dai Tercüme-i Tefsir-i Ebu'l-Leys-i Semerkandi Hicr, Nahl, İsra sureleri (189b-233a) giriş-metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ÜLVİYE UĞURSAL, "Ahmed-i Dâ'î tercüme-i Tefsîr-i Ebü'l- Leys-i Semerkandî Yûnus ve Hûd sureleri [114b/12-151b/01] (metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
MEHMET ERTİK, "Ahmed-i Dâ'î tercüme-i tefsîr-i Ebu'l-Leysi Semerkandî (103b - 154b) (giriş - metin - dizin tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
GÜVEN SARI, "Ahmed-i Dâ'î tercüme-i tefsîr-i Ebü'l-Leysi Semerkandî (142/35a - 82b) (giriş - metin - dizin - tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
AYŞE ELİF KÖSEOĞLU, "Hikâye-i kûhî (1b-25b) dil incelemesi ? metin ? dizin ? tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2007
YASEMİN AY, "Ahmed-i dâ'î tTrcüme-i tefsîr-i eEü'l-leys-i sSmerkandî [143/50a - 103b] (giriş - metin - dizin - tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
HASAN DALKIRAN, "Ahmed-i Da'î tercüme-i tefsîr-i Ebü?l-Leys-i Semerkandî Yûsuf - Ra'd - İbrahîm sûreleri", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
DOKTORA
MİNE KILIÇ, "Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Çerçevesinde 1928'den Günümüze İmla Olgusu", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
AYŞE ŞEKER, "Nehcü'l-Ferâdîs, Kazan Devlet Üniversitesi Kütüphanesi nüshası (İnceleme – metin – dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
Döne Arslan, "Musa'nın İlk Kitabı", , Tamamlandı, 2016
ABDURRAHMAN KAYA, "Cismî'nin Mevlid'i: İnceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
MEHMET KOCAKAPLAN, "Cinani'nin Bedayi'ül-Asar'ı (175b-301a) giriş-tenkitli metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
İLHAMA JAFAROVA, "Firdevsî-i Rûmî'nin Süleyman-Nâme-i Kebîr'i (63. cilt) inceleme-metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
YASEMİN BULUT, "Kıssa-ı kıran-ı habeşi giriş-tenkitli metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DİLEK HERKMEN, "Divanü Lugati't-Türk'te fiil yapımı", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
NURGÜL YILDIZ, "Cinani'nin Bedayiü'l-Asar'ı (1b/175b) tenkitli metin-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ARZU ÇİFTOĞLU, "Muhammed B.Muhammed Altıparmak'ın Mensur Yusuf ve Zeliha'sı (transkripsiyonlu metin -inceleme - sözlük)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
ERCAN KUANİŞBAYEV, "Kitab-ı fi'l fıkh (giriş-metin-dizin-tıpkıbasım)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006