GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA fotoğraf
Prof.Dr. GÜLDEN SAĞOL YÜKSEKKAYA
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
guldensagol@marmara.edu.tr
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A121
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. REMARKS ON THE ETYMOLOGY OF OLD TURKIC YUTUZ. Acta orientalia academiae scientiarum hungaricae. Cilt 70. sf 389-396, 2017.
2. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. OSMONAALI SIDIKOV UN KIRGIZ ŞECERESİ MUHTASAR TARİH İ KIRGIZİYA. Milli Folklor. sf 30-40, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. Kur an ı Kerim in Kırgızca Çevirileri. Turkish Studies. Cilt 9. sf 31-37, 2014.
2. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. Alıntı Kelimelerde Son Türeme. Turkish Studies. Cilt 5. sf 90-104, 2010.
3. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. Türk Til Uyumu Cana Orfografiya Maselesi. Kırgız Tili Cana Adabiyatı. sf 34-37, 2016.
4. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. Manas Dastanındagı salttuu üylönüü ülpötü cana anın baskıçtarı. Kırgız Tili Cana Adabiyatı. sf 77-85, 2016.
5. SAĞOL GÜLDEN. Destan Kahramanlarının Evlenmek İçin Göstermek Zorunda Oldukları Hünerler. Journal of Turkish Studies. sf 301-310, 2004.
6. SAĞOL GÜLDEN. Yörgek Yörek Kelimesi Üzerine. Altaistics and Turkology. Cilt 4. sf 48-56, 2011.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. J. Eckmann’xxın Nehcü’xxl-Feradis’xxin Çeviri Yazısındaki Tercihleri. Yeni Türkiye. sf 403-4174, 2019.
2. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı. Yeni Türkiye. sf 542-548, 2018.
3. SAĞOL GÜLDEN. Kur an ın Türkçe Tercüme ve Tefsirleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar. M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi. sf 379-396, 1997.
4. SAĞOL GÜLDEN. Kıbrıs Ağzı Üzerinde Yapılan Çalışmalar. Bir. sf 99-105, 1997.
5. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN. Destanlarda Evlilik. Yeni Türkiye. Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları Özel Sayısı III: Teşkilât-Toplum-Ekonomi. sf 264-288, 2002.
6. SAĞOL GÜLDEN. Journal of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları Dergisindeki Makalelerin Dizini 1977 1994. Bir. sf 173-194, 1995.
7. SAĞOL GÜLDEN. Biray Himmet Mahtumkulu Divanı Kültür Bakanlığı Yayınları 1398 Türk Dünyası Edebiyatı Dizisi 29 Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1992 XXII 538 s. Türk Kültürü. sf 447-, 1993.
8. SAĞOL GÜLDEN. Devlet Nadir Çağdaş Türkîler Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi Ek Cilt Çağ Yayınları Umumî Neşriyat No 1 Temel Eserler Serisi II Ek İstanbul 1993 607 s. Türk Kültürü. sf 700-702, 1993.
9. SAĞOL GÜLDEN. E Denison Ross Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi Mançuca ve Çince Sözlüğü İngilizceden çeviren Emine Gürsoy Naskali Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları 605 Ankara Yükseköğretim Kurulu Matbaası 1994 XIX 129 s ISBN 975 16 0676 4. Bilge. sf 102-103, 1995.
10. SAĞOL GÜLDEN. Wilhelm Radloff Manas Destanı Kırgız Türkçesi Metin Türkiye Türkçesi Çeviri Yayına hazırlayan Emine Gürsoy Naskali Türksoy Yayınları No 1 Ankara Kamer Matbaacılık 1995 278 s ISBN 975 7213 00 4. Türk Kültürü. sf 763-765, 2014.
11. SAĞOL GÜLDEN. Hizber Hikmetağalar Eski Lefkoşa da Semtler ve Anılar Marifet Yayınları 120 Kıbrıs Dizisi 2 İstanbul Umut Matbaacılık 1996 352 s ISBN 975 359 086 5. Türk Kültürü. sf 640-, 1997.
12. SAĞOL GÜLDEN. Prof Dr Hamza Zülfikar Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler İnceleme Sözlük Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları 628 Ankara 1995 VIII 699 s ISBN 975 16 0777 9. Türk Kültürü. sf 320-, 1997.
13. SAĞOL GÜLDEN. Emine Gürsoy Naskali hzl Altay Destanı Maaday Kara Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Ticaret ve Sanayi A Ş Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi 28 İstanbul Altan Matbaacılık 1999 374 s ISBN 975 363 960 0. Türk Dili. sf 356-357, 2001.
14. SAĞOL GÜLDEN. Prof Dr Mehmet Akalın 1 6 1933 31 5 1991. Türklük Araştırmaları Dergisi. Cilt 8. sf 7-13, 1997.
15. SAĞOL GÜLDEN. Etek ten Eksik Etek e. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt 31. sf 257-280, 2004.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
1. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN,UNAN FAHRİ,AHMETBEYOĞLU ALİ,KARAÇAĞ ABDULLAH,YORULMAZ OSMAN, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, 2017.
BİLİMSEL KİTAP
2. SAĞOL GÜLDEN, An Inter linear Translation of the Qur an Into Khwarazm Turkish Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Tercümesi Tıpkıbasım İkinci bölüm 301a 587b III, 1999.
3. SAĞOL GÜLDEN, An Inter linear Translation of the Qur an Into Khwarazm Turkish Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Tercümesi Sözlük II, 1995.
4. SAĞOL GÜLDEN, An Inter linear Translation of the Qur an Into Khwarazm Turkish Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Tercümesi Giriş ve Metin I, 1993.
5. SAĞOL GÜLDEN, An Inter linear Translation of the Qur an Into Khwarazm Turkish Harezm Türkçesi Satır Arası Kur an Tercümesi Tıpkıbasım Birinci bölüm 1b 300b III, 1996.
KİTAP BÖLÜMÜ
6. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, КЫРГЫЗ ТАРЫХЫНЫН АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРИ:ӨТМҮШҮ, АЗЫРКЫСЫ ЖАНА КЕЛЕЧЕГИ, Bişkek. 2019.
7. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Uçmağa Varmak Kitabı, İstanbul. 2018.
8. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Ayakkabı Kitabı, İstanbul. 2003.
9. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Hediye Kitabı, İstanbul. 2007.
10. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Kültüründe Argo, Haarlem. 2002.
11. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Uçmağa Varmak Kitabı, İstanbul. 2010.
12. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Bişkek. 2017.
13. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Bişkek. 2017.
14. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Tarihinden Seçme Şahsiyetler, Bişkek. 2017.
15. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Yûsuf Has Hâcib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, Bişkek. 2016.
16. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Evliya Çelebi ve Seyahatname, 2002.
DERS KİTABI
17. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tarihi Türk Lehçeleri: Karahanlıca-Harezmce-Kıpçakça, İstanbul. 2014.
18. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tarihi Türk Lihçeleri: Karahanlıca-Harezmce-Kıpçakça, İstanbul. 2018.
ULUSAL
ANSİKLOPEDİ MADDESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
19. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türkler, Ankara. 2002.
20. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Osmanlı, Ankara. 1999.
BİLİMSEL KİTAP
21. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, ŞAHİN ERDAL, YILDIZ NURGÜL, Ahmet Cevat Emre Lisan ı Osmanî Metin Terimler Dizini Sözlük Tıpkıbasım, Ankara. 2004.
22. SAĞOL GÜLDEN, GÜRSOY NASKALİ EMİNE, 18 19 Yüzyıl Türkmen Şiiri Antolojisi, İstanbul. 1995.
KİTAP BÖLÜMÜ
23. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, İstanbul. 1995.
24. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Argo, İstanbul. 2016.
25. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tütün Kitabı, İstanbul. 2003.
26. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Şinasi Tekin in Anısına Uygurlardan Osmanlıya, İstanbul. 2005.
27. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Sibirya Araştırmaları, İstanbul. 1997.
28. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı, Ankara. 2014.
29. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Bozkırdan Bağımsızlığa Manas, Ankara. 1995.
30. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Zeynep Korkmaz Armağanı, Ankara. 2014.
DERS KİTABI
31. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tarihi Türk Lehçeleri: Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul. 2012.
32. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tarihi Türk Lehçeleri Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, iSTANBUL. 2011.
33. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN,TABAKLAR ÖZCAN, Tarihî Türk Lehçeleri Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul. 2010.
34. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tarihi Türk Lehçeleri: Karahanlıca-Harezmce-Kıpçakça, 2017.
35. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, 2017.
36. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Tarihi Türk Lehçeleri Karahanlıca Harezmce Kıpçakça, İstanbul. 2013.
37. ARGUNŞAH MUSTAFA,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Karahanlıca Harezmce Kıpçakça Dersleri, İstanbul. 2016.
KİTAP BÖLÜMÜ
38. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Dili Kitabı, İstanbul. 2012.
39. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Dili Kitabı, İstanbul. 2012.
40. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Dili Kitabı, İstanbul. 2012.
41. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, Türk Dili Kitabı, İstanbul. 2006.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. Sağol Yüksekkaya Gülden Türk Dili Kitabı
2. Sağol Yüksekkaya Gülden Uçmağa Varmak Kitabı
3. GÜRSOY NASKALİ EMİNE,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN Argo
ULUSLARARASI
KİTAP
4. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN Yûsuf Has Hâcib ve Ölümsüz Eİseri Kutadgu Bilig
5. NASKALİ EMİNE,SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN Uçmağa Varmak Kitabı
6. Sağol Yüksekkaya Gülden Türk Kültüründe Argo
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Ahmed Yesevi Adı Kitap Üzerine", Geçmişten Geleceğe Uluslararası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu, İstanbul, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Standart Dil ile Halk Dili Arasındaki Anlam ve Kullanım Farklılıkları Üzerine", Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Şanlıurfa, 2009.
3. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Kutadgu Bilig in Tenkitli Metni Üzerine II", Türk Dünya Görüşünün Şâh Eseri: Kutadgu Bilig (Yûsuf Has Hâcib'in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasına), İstanbul, 2016.
4. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Geleneksel Türk Sporlarının Destanlardaki Yansımaları", Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları, Bişkek, 2015.
5. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Manas Destanında Evlilik", Manas Cana Kırgız Saltı, Urumçi, 2015.
6. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Orfografiya Maselesinde Türkiyanın Tacrıybaları", Mıyzam Çıgaruudagı Mamlekettik Til Maseleleri, Bişkek, 2015.
7. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Ölmek Karşılığı Kullanılan Kelimelerden Hareketle Türklerde Ölümün Algılanışı", IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara
8. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Galatların Değerlendirilmesi", Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Sözlükbilim Sempozyumu Bildirileri: 20-23 Mayıs 1999, Gazimağusa, Gazimağusa
9. SAĞOL GÜLDEN, "Standart Dil ile Halk Dilinde Ortak Kullanılan Sözcüklerin Dil Düzeyleri Üzerine", I. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil ve Edebiyat Sempozyumu
10. SAĞOL GÜLDEN, "Yöre Kelimesi Üzerine", VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı
11. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Sözlük Bilimi Açısından Mecaz Kavramı", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, Ankara, 2017.
12. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Karı koca kelimeleri Üzerine", Women’xxs Role in Society and Family’xxs Health, Tahran, 2017.
ULUSAL
13. SAĞOL GÜLDEN, "Karamanlı Ağzından Hareketle Alıntı Kelimelerde Son Türeme", Karamanlı Türkçesi ve Grek Harfli Türkçe Metinler Sempozyumu
14. SAĞOL GÜLDEN, "Türk Dünyasının Alfabeleri", Geçmişten Geleceğe Türkçe, Elginkan Vakfı I. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, İstanbul
15. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Kur an ı Kerim in Türkçe Tercümelerinde Esma i Hüsna", Mimar Sinan Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkçede Dinî Tabirler’
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Dede Korkut Destanında Evlilik Geleneği", Uluslararası Dede Korkut Sempozyumu. Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lefkoşa
2. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Türk Kazak Dil İlişkileri", Dil Sohbetleri, Yesi
3. SAĞOL YÜKSEKKAYA GÜLDEN, "Yazıtlarda Geçen İki Kelime Üzerine", MİLLETLERARASI (KÖK)TÜRK HARFLİ YAZITLAR VE GÜNCEL SORUNLARI KONGRESİ, Bişkek-Karakol
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş