Prof.Dr. FİLİZ ONAT
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
TUĞBA KARAMAHMUTOĞLU, "Wistar sıçanlarda gama butiro-lakton uygulanması ile deneysel absans epilepsi modeli oluşturulması ve bu modelde beyinde oluşan morfolojik değişimlerin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
SEMA KETENCİ, "Substantia nigra pars retikülata bölgesinin spontan absans epilepsili sıçanlarda limbik epilepsi direncindeki rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji ve Klinik Farmokoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
NİHAN ÇARÇAK, "20, 30 ve 60 günlük GAERS and Wistar kontrol sıçanlarda kindling sürecinin incelenmesi.", İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2006
DOKTORA
TUĞBA ERYİĞİT KARAMAHMUTOĞLU, "Epilepsi ve parkinson hastalığı birlikteliğine deneysel yaklaşımlar", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MELİS YAVUZ, "Hiperpolarizasyon ile aktive olan siklik nükleotid kapılı kanalların (HCN) absans epilepsisi patofizyolojisindeki rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
ÖZLEM AKMAN, "Genetik absans epilepsili siçanlarda kindling nöbet duyarliliğinda korteksin rolü", Kocaeli Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ZARİFE AYDAN ERGÜN ÖZKAYNAKÇI, "Fenitoin tedavisinde genetik polimorfizmin önemi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
ÇİĞDEM APAYDIN KAYA, "Epilepsi hastalarında antiepileptik ilaçların otonom fonksiyon testlerine ve QT dispersiyonuna etkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2004
REZZAN AKER, "Genetik absabs epilepsi modelinde GABA'nın epileptik deşarj oluşumunda ve hipotalamus aracılı kardiyovasküler düzenlemedeki rolü", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmakoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2000