FİLİZ KABAPINAR fotoğraf
Prof.Dr. FİLİZ KABAPINAR
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
filizk@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
KEZBAN KARA, "Araştırma Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kimya Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışlarına ve Öğretim Tasarım Becerilerine Etkisi: Bir Eylem Araştırması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
GÜLŞAH KARAKIRIK, "KAVRAM KARİKATÜRÜ TEMELİNDE TASARLANAN ÖĞRETİMİN 9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PERİYODİK ÖZELLİKLERİ KAVRAMALARINA ETKİSİ", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
TUĞBA KUMBASAR, "PROBLEME DAYALI ÖĞRETİMİN FARKLI ÖĞRENME STİLLERİ VE ZEKÂ ALANLARINA SAHİP ÖĞRENCİLERİN ASİTLER VE BAZLAR KONUSUNU ÖĞRENMELERİ ÜZERİNE ETKİSİ", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
BÜŞRA GÜNEY, "FARKLI ÖĞRENME STİLLERİNE VE ZEKÂ ALANLARINA SAHİP ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMEN PROFİLİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
MERVE OK, "ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SIVILAR KONUSUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCE BİÇİMLERİNİN ÇOKLU MODEL KULLANIMIYLA BELİRLENMESİ", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
BEKTAŞ ŞAHİN, "Sosyo-kültürel yapılandırmacılık temelinde tasarlanan etkinliklerinin kimya öğrencilerinin okulda kimya konusunu kavramalarına etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ALİ SEFA ONSEKİZOĞLU, "Webquest destekli STEM eğitiminin akademik başarıya etkisi ve zekâ türleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
SEÇKİN GÜN, "Toplam kalite yönetimi ve performans değerlendirme sisteminin işletmeler tarafından algılanma biçimi ve uygulanma düzeyinin belirlenmesi", Hasan Kalyoncu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
BAHAR KAYA, "Araştırma temelli öğretim ve bilimsel tartışma yönteminin ilköğretim öğrencilerinin asitler ve bazlar konusunu öğrenmesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
NEŞE ŞAHİN, "Radyoaktiflik konusunun sosyo-kültürel oluşturmacı anlayış temelinde öğretiminin ortaöğretim öğrencilerinin öğrenmeleri üzerine etkisinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ŞEBNEM GENÇ, "Sosyo-kültürel oluşturmacılık temelinde tasarlanan öğretimin ortaöğretim öğrencilerinin periyodik özellikleri öğrenmeleri üzerine etkisinin belirlenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
BERRİN ADİK, "Ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal bağ kavramına ilişkin yanılgıları ve bu yanılgıları destekleyen düşünce biçimleri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2004
AYDIN ERGENÇ, "Orta öğretim öğrencilerin kimyasal reaksiyonlara ilişkin kavram yanılgıları ve bu yanılgıları destekleyen düşünce biçimleri", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2003
NURCAN PİDECİ, "Öğrencilerin atom-molekül kavramlarına ilişkin yanılgıları gidermek üzere özel bir öğretim yönteminin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
HÜLYA POLAT YILDIRIM, "Ortaöğretim kurumlarında öğretimi yapılan kimya dersinin kimyasal hesaplamalar, kimyasal tepkimeler ve kimyasal termodinamik öğretimi sırasında karşılaşılan başarısızlıkların nedenleri ve çözüm yollarının irdelenmesi", Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2002
DOKTORA
CANDAN CENGİZ, "Bilimsel tartışma (argümantasyon) öğretim becerilerinin gelişimi: Fen bilgisi öğretmen adayları ile durum çalışmaları", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
İLKAY BUKET ATAÇ ÖZDEMİR, "Bilimin doğası ve bilimsel tartışma ile birleştirilmiş bilimin doğası eğitiminin lise 10. sınıf öğrencilerinin bilimin doğası anlayışları, tartışma becerileri ve kimya dersine karşı tutumları üzerine etkilerinin karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
AYLA GÜMRAH, "Bilimsel tartışma yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal değişimler konusunu anlamaları, bilimin doğası hakkındaki görüşleri, bilimsel süreç, iletişim ve argüman becerileri üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
PINAR ŞİMŞEK, "Araştırmaya dayalı öğrenmenin madde konusunda ilköğretim öğrencilerinin akademik başarıları, kavramsal anlamaları, tutumları, bilimsel süreç ve iletişim becerileri üzerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
MEHPARE SAKA, "Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarına göre pedagojik alan bilgilerindeki değişimin incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011