FİLİZ KABAPINAR fotoğraf
Prof.Dr. FİLİZ KABAPINAR
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
filizk@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KABAPINAR FİLİZ,JOHN LEACH,PHİL SCOT. The design and evaluation of a teaching learning sequence addressing the solubility concept with Turkish secondary school students. International Journal of Science Education. Cilt 26. sf 635-652, 2004. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ŞİMŞEK PINAR,KABAPINAR FİLİZ. The effects of inquiry based learning on elementary students conceptual understanding of matter scientific process skills and science attitudes. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Cilt 2. sf 1190-1194, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. GÜMRAH AYLA,KABAPINAR FİLİZ. Designing and evaluating a specific teaching intervention on chemical changes based on the notion of argumentation in science. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Cilt 2. sf 1214-1218, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. KABAPINAR FİLİZ. Secondary Students Reference to Properties of Matter to Chemical Bonds Is the Onus on the Ontological Mismacth Only. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 28. sf 235-249, 2014.
5. KABAPINAR FİLİZ. Oluşturmacı anlayış temelinde fen öğretimi ve fen ders kitapları Bir ders kitabı ünitesi olarak çözünürlük. Eurasian Journal of Educational Sciences. Cilt 22. sf 139-149, 2006. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KABAPINAR FİLİZ. Yapılandırmacı öğrenme sürecine katkıları açısından fen derslerinde kullanılabilecek bir öğretim yöntemi olarak kavram karikatürleri. Educational Sciences: Theory and Practice. Cilt 5. sf 101-146, 2005. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. KABAPINAR FİLİZ. What makes concept cartoons more effective Using research to inform practice. Education and Science. Cilt 34. sf 104-118, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. KABAPINAR FİLİZ. Students alternative conceptions Melting. Science Education Review. Cilt 6. sf 124-125, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. KABAPINAR FİLİZ. Students ideas about changes in mass associated with melting. Science Education Review. Cilt 6. sf 132-138, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. KABAPINAR FİLİZ. Effectiveness of teaching via concept cartoons from the point of view of constructivist approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory and Practice). Cilt 5. sf 101-146, 2005.
11. SAKA MEHPARE,BAYRAM HALE,KABAPINAR FİLİZ. The Teaching Processes of Prospective Science Teacherswith Different Levels of Science TeachingSelf Efficacy Belief. Educational Sciences Theory and Practice. Cilt 16. sf 915-941, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. KABAPINAR FİLİZ. Secondary students reference to properties of matter to chemical bonds Is the onus on the ontological mismatch only. Hacettepe University Journal of Education. Cilt 28. sf 235-249, 2013.
13. TALINLI EMİNE NACİYE,SİRKECİOĞLU OKAN,KABAPINAR FİLİZ,ODABAŞI ŞENİZ. Synthesis of new functional dioxepin polymers. Reactive and Functional Polymers. sf 289-293, 1999. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. TALINLI EMİNE NACİYE,SİRKECİOĞLU OKAN,KABAPINAR FİLİZ. Synthesis of new 1 3 dioxepin derivatives. Soc. Chim. Belg.. Cilt 104. sf 679-682, 1995. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ. Evaluation of The Field Trips to Environments For Informal Learning Case of The Energy Park. Western Anatolian Journal of Educational Science. sf 197-202, 2011.
2. İLKAY BUKET ATAÇ ÖZDEMİR,KABAPINAR FİLİZ. Secondary Students Use of Submolecular Representations How compatible Are They With the Accepted Models. Western Anatolia Journal of Educational Sciences. sf 377-382, 2011.
3. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ,DEDE GÖKHAN. An Analysis of the Relationships Between Prospective Chemistry Teachers Views of Learning and Teaching Nature of Science Preferred Learning Styles and Their Classroom Practice Is there a consonance. Western Anatolian Journal of Educational Sciences. sf 45-52, 2011.
4. KABAPINAR FİLİZ. Multi frame illustrations A molecular visual strategy in learning and teaching chemistry concepts. Australian Journal of Education in Chemistry. sf 11-16, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. KABAPINAR FİLİZ. Prospective teachers perception of multi frame illustrations as a way of teaching chemistry. Australian Journal of Education in Chemistry. sf 5-10, 2007. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KABAPINAR FİLİZ,CENGİZ CANDAN,AĞLARCI OYA. Prospective teachers and secondary students’ ideas on global environmental issues: Contradictions -Similarities. International Journal of Learning and Teaching. Cilt 10. sf 13-21, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ. The Effect Of Discovery Learning Method On High School Students Understanding Of Daily Life Chemistry. Rivista CnS. sf 18-21, 2012.
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. KABAPINAR FİLİZ. Oluşturmacı anlayışı yansıtması açısından Türk ve İngiliz fen bilgisi ve kimya ders kitaplarındaki görsel öğeler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. sf 119-126, 2003.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ. Dolaylı Fen Öğretiminde Hizmet Öncesi Argümantasyon Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasını Kavramalarına Etkisi. Journalof the Turkish Chemical Society, Section C: Chemical Education. Cilt 2. sf 19-62, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. KABAPINAR FİLİZ. Öğrencilerin kimyasal bağ konusundaki kavram yanılgılarına ilişkin literatüre bir bakış I Molekül içi bağlar. Milli Eğitim. sf 18-35, 2007.
3. KABAPINAR FİLİZ. Öğrencilerin kimyasal bağ konusundaki kavram yanılgılarına ilişkin literatüre bir bakış II Moleküller arası bağlar. Milli Eğitim Dergisi. sf 279-296, 2008.
4. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ. Kimya Öğretmen Adaylarının Bilime ve Sözde Bilime İlişkin Görüşlerinin Geliştirilmesi. Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 5. sf 248-286, 2016.
5. Çetinkaya ertan,ÇETİNKAYA EZGİ,YILDIRIM MEHTAP,KABAPINAR FİLİZ. Eğitim Araştırmacılarının Bilim Etiğine İlişkin Görüşleri. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi. Cilt 3. sf 84-101, 2017.
6. kara kezban,KABAPINAR FİLİZ. ARAŞTIRMA SORGULAMAYA DAYALI EĞİTİM PROGRAMININ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME ÖĞRETME ANLAYIŞLARINA ETKİSİ: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI. Türkiye kimya derneği dergisi kısım c. 2019.
7. karakırırk gülşah,KABAPINAR FİLİZ. Kavram Karikatürü Temelinde Tasarlanan Öğretimin 9. Sınıf Öğrencilerinin Atom Yarıçapı Kavramını Öğrenmelerine Etkisi. Türkiye Kimya Dernegi Dergisi Kisim C. 2019.
8. KABAPINAR FİLİZ. Kimya öğretmen adaylarına ders kitaplarını dizayn ve okunabilirlik açılarından inceleme becerisinin kazandırılması. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. sf 109-132, 2006.
9. KABAPINAR FİLİZ,BERRİN ADİK. Ortaöğretim öğrencilerinin kovalent bağda elektronların konum ve hareketlerini anlama biçimleri. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. sf 205-228, 2006.
10. KABAPINAR FİLİZ. Bir başka perspektiften fen öğretimine bakmak Geleneksel anlayıştan oluşturmacı constructivist yaklaşıma geçişin gerekliliği. Eğitim Bilim. sf 30-33, 2004.
11. KABAPINAR FİLİZ,AKBEN NİMET,BIKMAZ FATMA. Aktif öğrenme ve öğretmen yöntemleri fen bilgisi öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (EAUM) Yayınları. 2003.
12. KABAPINAR FİLİZ,BERRİN ADİK. Ortaöğretim 11 sınıf öğrencilerinin fiziksel değişim ve kimyasal bağ ilişkisini anlama seviyesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt 38. sf 123-147, 2005.
13. KABAPINAR FİLİZ. Ortaöğretim öğrencilerinin kimyasal bağ uzunluğu ve bağ açısına ilişkin yanılgıları. Çağdaş Eğitim. Cilt 32. sf 16-25, 2007.
14. KABAPINAR FİLİZ. Kavram yanılgılarının ölçülmesinde kullanılabilecek bir ölçeğin bilgi kavrama düzeyini ölçmeyi amaçlayan ölçekten farklılıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. sf 398-417, 2003.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. KABAPINAR FİLİZ, Kimlik belirleyen derslerde kanıt temelli öğrenme, Ankara. 2019.
2. KABAPINAR FİLİZ, Kimya Öğretimi, Ankara. 2017.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
3. KABAPINAR FİLİZ,ADADAN EMİNE, Okul Duvarlarının Ötesinde Öğrenme Yolculuğu Bilim Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 2019.
4. ADADAN EMİNE,KABAPINAR FİLİZ, Okul Duvarlarının Ötesinde Öğrenme Yolculuğu Bilim Teknoloji Merkezleri ve Bilim Müzeleri, 2019.
5. ŞİMŞEK İNAL PInar,KABAPINAR FİLİZ, Küreselleşen dünyada eğitim, Ankara. 2017.
6. KABAPINAR FİLİZ, Okul öncesi dönemde fen eğitimi meslek liseleri için, Ankara. 2017.
7. KABAPINAR FİLİZ, Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi, Ankara. 2015.
8. KABAPINAR FİLİZ, Empatiyle Gelişmek Empatiyi Geliştirmek Çocuk ve Empati, Ankara. 2015.
9. MİRZALAR KABAPİNAR FİLİZ, Matematik Fen ve Teknoloji Öğretimi, Eskişehir. 2008.
10. Olkun Sinan,KABAPINAR FİLİZ, Matematik Fen ve Teknoloji Öğretimi, Eskişehir. 2008.
11. MİRZALAR KABAPİNAR FİLİZ, Matematik Fen ve Teknoloji Öğretimi, Eskişehir. 2008.
12. MİRZALAR KABAPİNAR FİLİZ, İlköğretim çağına genel bir bakış, 2006.
13. MİRZALAR KABAPİNAR FİLİZ, Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi, Ankara. 2005.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
DERGİ
1. KABAPINAR FİLİZ Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi ABED
2. KABAPINAR FİLİZ Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi
3. KABAPINAR FİLİZ Necatibey Eğitim fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi dergisi
4. NAKİBOĞLU CANAN,KABAPINAR FİLİZ,AKAYGÜN SEVİL Türkiye Kimya Eğitimi Dergisi
5. NAKİBOĞLU CANAN,KABAPINAR FİLİZ,AKAYGÜN SEVİL Türkiye kimya derneği dergisi kısım c
ULUSLARARASI
DERGİ
6. KABAPINAR FİLİZ International Journal of Thales Educational Sciences THEDS
7. KABAPINAR FİLİZ Akademik Bilim Eğitim Bilimleri Dergisi ABED
8. KABAPINAR FİLİZ International Journal of Thales Educational Sciences THEDS
9. NAKİBOĞLU CANAN,AKKURT BARBAROS,KABAPINAR FİLİZ Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. TANRIKULU SİMGE,KABAPINAR FİLİZ, "Determination Of Health Lİteracy: Case Study", 27th International Conference on Educational Sciences, 2018.
2. KABAPINAR FİLİZ,GÜNEN SELİN, "Farklı Yapılandırmacılık Anlayışına Dayalı Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Kimyasal Bağları Öğrenmeleri Üzerine Etkisi: Kavramsal Değişim Metinleri Çürütücü Metinlere Karşı", 27th International Conference on Educational Sciences, 2018.
3. ONSEKİZOĞLU ALİ SEFA,KABAPINAR FİLİZ, "Effects of Learning Styles and Type of Intelligence on the STEM and WebquestIntegrated Teaching Intervention", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
4. DOĞAN ZEYNEP,KABAPINAR FİLİZ, "The Effect of Different Multi-Frame Illustrations on Students‘ Learning Solubility", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
5. KUMBASAR TUĞBA,KABAPINAR FİLİZ, "The Effect of Problem-Based Teaching Intervention over the Learning of Studentswith Different Learning Styles and Multiple Intelligence", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
6. GÜNEY Büşra,KABAPINAR FİLİZ, "Determination of the Relationship Between High School Students’ MultipleIntellegence Areas and Preferred Teachers Profile", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
7. OK MERVE,AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "Determination of High School Students’ and Prospective Chemistry Teachers’ Viewsof Liquids by Multiple Representations", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
8. TALASLIOĞLU SENANUR,ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ, "The Importance of Visual Materials at Concept Learning", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
9. KABAPINAR FİLİZ,YALÇINLAR ECEM, "Bire bir analojilerin lise öğrencilerinin kimyasal bağlar kavramını öğrenmeleri üzerine etkisi: Tekli analojiler çoklu analojilere karşı", ULEAD, 2018.
10. ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ,ALP ZEHRA BETÜL,TALASLIOĞLU SENANUR, "Determination of the Concept of Antibiotic Dilency of Physical, Chemistry, Biologyand Science Teacher Candidates", 1st International Congress onSeeking New Perspectives in Education, 2018.
11. KABAPINAR FİLİZ,DİNÇER AYŞİN, "Lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin gündelik yaşamda etkileşim halinde oldukları ürünlerin içerik ve kullanım biçimine ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi", ULEAD, 2018.
12. ATEŞ İSMAİL,KABAPINAR FİLİZ,ÖZTÜRK SALİHA, "ÖZEL YETENEKİBİR ÖĞRENCİNİN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN KENDİ, VELİ VE SINIF ÖĞRETMENİNİNGÖRÜŞLERİ: TEK ÖRNEKLEM DURUM ÇALIŞMASI", Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, 2018.
13. ATEŞ İSMAİL,KABAPINAR FİLİZ, "ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİYE KAVRAM KARİKATÜRÜ İLE FEN ÖĞRETİMİ: TEK ÖRNEKLEM EYLEM ÇALIŞMASI", Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi, 2018.
14. KABAPINAR FİLİZ,ÇALIŞ PELİN, "Public Understanding Of Science: Toplumun Fen Kavramlarını Gündelik Yaşamda Kullanımdan Kesitler:", 27th International Conference on Educational Sciences, 2018.
15. KABAPINAR FİLİZ,KABAPINAR YÜCEL,GÜNEY BÜŞRA, "FARKLI DİSİPLİNLERDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME HAKKINDAKİ ANLAYIŞLARI", International congress on Sceince and Education, 2018.
16. GÜNEY BÜŞRA,KABAPINAR FİLİZ,CENGİZHAN SİBEL, "FARKLI ÖĞRENME STİLLERİNE SAHİP ÖĞRENCİLERİN ÖĞRETMEN PROFİLİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ", International congress on science and Education, Afyon, 2018.
17. ÖZDEMİR İLKAY,KABAPINAR FİLİZ, "Secondary students views of learning and preference for teaching approach in chemistry How compatible they are with the constructivist epistemology", European Science Education Research association (ESERA 2011, Lyon, 2010.
18. GÜMRAH AYLA,KABAPINAR FİLİZ, "Science project competitions as a way for integrating STEM in K12 education Feasibility and contributions", 2nd Internationsl Conference on New Trends in Education, İSTANBUL, 2015.
19. şimşek İnal pınar,KABAPINAR FİLİZ, "THE EFFECTS OF INQUIRY-BASED LEARNING ON CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF MATTER: EVAPORATION, CONDENSATION AND BOILING", 26.uluslararası eğitim bilimleri kongresi, 2017.
20. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ, "Effectiveness of Argumentation Education on Prospective Science Teachers’ Argumentation Skills", 26. uluslararası eğitim bilimleri kongresi, 2017.
21. KABAPINAR FİLİZ,karakırırk gülşah, "Determination Of Secondary Students’ Conceptual Frameworks On Periodic Properties: Misconceptions And Underpinning Ideas", 26. uluslararası eğitim bilimleri kongresi, 2017.
22. KABAPINAR FİLİZ,AĞLARCI OYA, "EFFECTIVENESS OF TEACHING INTERVENTIONS BASED ON SOCIOCULTURAL CONSTRUCTIVISM ON ENVIRONMENTAL PROBLEMS: GROUP LEARNING VERSUS INDIVIDUAL LEARNING", ESERA, 2017.
23. ataç özdemir ilkay,KABAPINAR FİLİZ, "A Comparison of the Effects of Integrated Nature of Science Instruction and Argumentation Instruction on Grade 10 Students’ Nature of Science Views", 7th international conference on reserach in education, 2017.
24. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ, "The Examination of the Implementation Processes of Argumentation Activities Designed by PSTs", 7th international conference on reserach in education, 2017.
25. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ, "The Examination of PSTs’ Processes of Designing Argumentation Activities", 7th international congress on reserach in education, 2017.
26. GÜNEY Büşra,KABAPINAR FİLİZ, "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN TERCİH ETTİKLERİ ÖĞRETMEN PROFİLLE", 27th International Conference on Educational Sciences, 2018.
27. KABAPINAR FİLİZ, "Teaching and evaluating scientific process skills of secondary science students", 13. Balkan Education and Science Kongress, 2018.
28. KABAPINAR YÜCEL,KABAPINAR FİLİZ, "Benefitting musical intelligence in science and social studies educational settings", 13. Balkan Education and Science Kongress, Edirne, 2018.
29. KABAPINAR FİLİZ, "Do the characters of science education adopted to the paradigm shift? Do they prefer pozitivist or constructivist view in teaching?", 3rd Mediterranean International Conference onSocial Sciences, 2018.
30. ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ,ALP ZEHRA BETÜL,Talaslıoğlu Seyide Senanur, "Fen bilimleri öğretmen adaylarının akılcı ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci ile ilgili bilgi düzeyleri", ICSESS, 2018.
31. KABAPINAR FİLİZ,ŞAHİN FATMA, "Eğitim bilimciler, öğretmen adayları ve öğretmenlerin teori, strateji, yöntem ve model kavramları arasındaki farklara ilişkin düşünceleri", BES, 2018.
32. KABAPINAR FİLİZ,ŞAHİN FATMA,AYARTEPE SELDA, "Bilişsel yapılandırmacılık sosyo-kültürel yapılandırmacılığa karşı: Hangisi kütle ve hacim kavramlarının öğretiminde daha etkilidir?", VIth International EurasianEducational Research Congress, 2019.
33. ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ, "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALLERİNİ DERS PLANLARINDA KULLANMA BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
34. ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ, "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİNLERARASI İLİŞKİ KURMA BECERİLERİNİ DEĞERLENDİRMEDE KAVRAM HARİTALARININ KULLANILMASI", V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
35. KABAPINAR FİLİZ,KAYA BAHAR, "Araştırma Sorgulama Temelli Öğretimin Ortaokul Öğrencilerinin Asit ve Bazlar Konusunu Öğrenmeleri ve Bilimsel Süreç Becerileri Üzerine Etkisi", I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2019.
36. KABAPINAR FİLİZ,ŞAHİN FATMA, "Effectiveness Of Sociocognitive Conflict Resolution On Confronting Students To Opposing Ideas And Remedying Alternative Ideas", I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2019.
37. ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ, "ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİSİPLİNLER ARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ", V. TURKCESS EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 2019.
38. KABAPINAR FİLİZ, "Effectiveness of Submicroscopic Multi-Frame Illustrations on Students Conceptual Understanding", I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 2019.
ULUSAL
39. OK MERVE,AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ SIVILAR KONUSUNA İLİŞKİN DÜŞÜNCE BİÇİMLERİNİN ÇOKLU MODEL KULLANIMIYLA BELİRLENMESİ", 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019.
40. KABAPINAR FİLİZ, "Farklı Yaklaşımlarla Atom Modellerinin Öğretiminin Ortaöğretim Öğrencilerinin Öğrenmeleri Üzerine Etkisi", 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019.
41. KABAPINAR FİLİZ, "Kuramdan Uygulamaya Kimya Derslerinde Kanıt Temelli Öğrenmeyi Uygulamak: Parçalardan Bütüne Giden Anlamlandırma Süreci", 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 2019.
42. KABAPINAR FİLİZ,ÖZDENER DÖNMEZ NESRİN,SALAN ÜMİT, "Ortaöğretim Fizik ve Kimya Derslerinde YaygınOlarak Kullanılan Bilgisayar Yazılımlarının Dizayn Açısından incelenmesi.", IV Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 2001.
43. şahin bektaş,KABAPINAR FİLİZ, "Sosyo-K lt rel Yapılandırmacılık Temelı nde Tasarlanan Öğretı mı n Öğrencı lerı n Okulda Kı mya Konusunu Kavramalarna Etkı sı nı n Belı rlenmesı", 5. ulusal kimya eğitimi kongresi, 2017.
44. KABAPINAR FİLİZ, "İşlevleri ve kavramsal anlamaya katkıları açılarından Türk ve İngiliz fen ders kitaplarındaki görsel ögeler", Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 2001.
45. KABAPINAR FİLİZ, "Orta öğretim öğrencilerinin çözünürlük kavramına ilişkin yanılgılarını besleyen düşünce birimleri", Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’xxde Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 2001.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ,DEDE GÖKHAN, "An Analysis of the Relationships Between Prospective Chemistry Teachers Views of Learning and Teaching Nature of Science Preferred Learning Styles and Their Classroom Practice Is there a consonance", World Conference on New Trends in Science Edu, aydın
2. KABAPINAR FİLİZ,ARUCU SEVİNÇ, "Effects of the conceptual conflict strategy on students cognitive models regarding covalent bonding which model experienced conceptual change", I st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul
3. DEMİR SİBEL,USTA GEZER SEDA,ŞAHİN FATMA,KABAPINAR FİLİZ, "Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Öğretimine İlişkin Algılarının Belirlenmesi", 9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi
4. KABAPINAR FİLİZ,AĞLARCI OYA,CENGİZ CANDAN, "Prospective Chemistry Teachers Ideas Concerning Global Climate Change Ozone Layer Depletion Greenhouse Effect and Acid Rain Are They Scientifically Acceptable", 22nd International Conference on Chemistry Education & 11th European Conference on Research in Chemical Education, Rome
5. KABAPINAR FİLİZ, "Qualitative Analysis of the Prospective Teachers Portfolios Prepared During Teaching Chemistry Method Course", Bilateral Workshop on Portfolio in Teacher Training, İzmir
6. ÖZDEMİR İLKAY,KABAPINAR FİLİZ, "Secondary students use of submolecular representations How compatable they are with the accepted models", World Conference on New Trends in Science Education, Aydın
7. KABAPINAR FİLİZ,CENGİZ CANDAN,AĞLARCI OYA, "Secondary students ideas of the conservation of mass in physical and chemical changes", changesEuropean Conference on Educational Research-Urban Education Main Conference, Berlin
8. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "The Effect Of Discovery Learning Method On High School Students Understanding Of Daily Life Chemistry Concepts", 22nd International Conference on Chemistry Education & 11th European Conference on Research in Chemical Education, Roma
9. KABAPINAR FİLİZ,KULBAYEV BATYR,KARAGÖZ BÜŞRA, "The effects of multi frame illustrations on secondary students understanding of solubility equilibrium", I st Eurasian Educational Research Congress, İstanbul
10. USTA GEZER SEDA,DEMİR KAÇAN SİBEL,KABAPINAR FİLİZ,ŞAHİN FATMA, "Turkish prospective science teachers perceptions of environmental consciousness", Souheatern Association for Science Teacher Education Conference, Athens
ULUSAL
11. ATEŞ İSMAİL,KABAPINAR FİLİZ, "Açık uçlu deneyler ile fen performansını değerlendirmek Beceri ölçümü için bir alternatif", IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara
12. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunları ile ilgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Geliştirilmesi", X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde
13. DEDE GÖKHAN,KABAPINAR FİLİZ, "Çoklu Zeka Kuramı ve Yapılandırmacılık Temelinde Çekirdek Kimyasına İlişkin Öğretim Programının Tasarlanması ve Değerlendirilmesi", II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum
14. SAKA MEHPARE,BAYRAM HALE,KABAPINAR FİLİZ, "Farklı Düzeyde Fen Öğretimi Öz Yeterliğine Sahip Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Süreçlerinin İncelenmesi", Yüksek Öğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları 1. Ulusal kongresi, İstanbul
15. KABAPINAR FİLİZ,CENGİZ CANDAN, "Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fiziksel ve kimyasal değişimi kavrama biçimleri", III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon
16. BİRCAN YUCEL,KABAPINAR FİLİZ, "Gündelik Yaşamı Fen Deneylerine Taşımak Yapılamayan Zor Deneyleri Kolay Kılmak Eğitimde iyi Örnekler Konferansı 2015", Sabancı Üniversitesi, İstanbul
17. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ, "Hizmet Öncesi Argumantasyon Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına ilişkin Kavramaları Üzerine Etkisi", IV. Ulusal Kimya Eğitimi kongresi, Balıkesir
18. CENGİZ CANDAN,KABAPINAR FİLİZ, "Hizmet Öncesi Argumantasyon Eğitiminin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Öğretme Anlayışları Üzerine Etkisi", IV. Ulusal Kimya Eğitimi kongresi, Balıkesir
19. KABAPINAR FİLİZ,KURU ESRA, "İskele Yöntemi ile Yüzey Geriliminin Öğretilmesi", IV. Ulusal Kimya Eğitimi kongresi, Balıkesir
20. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "Kimya Ögretmen Adaylarının Bilim Anlayısları Bilimsellige Karsı Sözde Bilim", 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
21. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "Kimya Ögretmen Adaylarının Bilim Anlayısları Bilimsellige Karsı Sözde Bilim", 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
22. KABAPINAR FİLİZ,AĞLARCI OYA, "Kimya Öğretmen Adaylarının Öğrenme ve Öğretme Anlayışları ile Öğrenme Stillerinin Yapılandırmacılık Felsefesi ile Olan Uyumu", II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (II. UKEK-2011), Erzurum
23. KABAPINAR FİLİZ,ÖZDEMİR İLKAY, "Ne Kadar Kimya Okur Yazarı Ögrencilerin Kimyasal Tepkimelerde Mikroskobik Moleküler Ve Sembolik Gösterimlerinin İncelenmesi", 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul
24. DEMİREL MURAT,KABAPINAR FİLİZ, "Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Araştırmaya Dayalı Deneyler ile Ölçülmesi", 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana
25. ÖZDEMİR İLKAY,KABAPINAR FİLİZ, "Ortaöğretim öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişimi kavramaları üzerine animasyon ve süreç aşamalı resimlerin etkisinin karşılaştırılması", III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Trabzon
26. AĞLARCI OYA,KABAPINAR FİLİZ, "Öğretmen Adaylarının Bilimin Doğasına İlişkin Görüşlerinin Öğrenme ve Öğretme Anlayışları ile İlişkisiI", II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Erzurum
27. KARAKIRIK GÜLŞAH,ŞAHİN BEKTAŞ,KABAPINAR FİLİZ, "Öğretmen Ve Öğrencilerin Hazır Gıdalarda Kullanılan Katkı Maddelerine İlişkin Farkındalıklarının Belirlenmesi", 11.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
28. KABAPINAR FİLİZ, "Periyodik Tabloyu Öğrenme ve Öğretmenin Etkileşimli Yolları", 6.ulusal kimya eğitimi kongresi
29. KABAPINAR FİLİZ,KARA KEZBAN, "Sosyal Yapılandırmacılık temelinde geliştirilen öğretim etkinliklerinin lise 10 Sınıf öğrencilerinin fosil yakıtlar konusunu öğrenmeleri üzerine etkisi", IV. Ulusal Kimya Eğitimi kongresi, Balıkesir
30. KABAPINAR FİLİZ,CENGİZ CANDAN, "Sosyo Kültürel Yapılandırmacılık Temelinde Tasarlanan Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Küresel Isınma Olayını Kavramaları Üzerine Etkisi", II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (II. UKEK-2011), Erzurum
31. YILMAZ HAMZA,AYAS ALİPAŞA,COŞTU BAYRAM,SÖZBİLİR MUSTAFA,KABAPINAR FİLİZ,SEÇKEN NİLGÜN,ZAN NURAY,AKÇALI FATİH, "Yeni Kimya Öğretim Programı Hazırlık Süreci ve Değişimi Anlamak", III. Ulusal Kİmya Eğitimi Kongresi, Trabzon
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
KİTAP
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş