Prof.Dr. FERİHA ERCAN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş

PROJELER & PATENTLER

PROJELER
ULUSAL
-TÜBİTAK 1002
2017 - 2018
Yürütücü
''Diyetle İndüklenmiş Obezitede Egzersizin Testis Morfolojisi, Hücre Proliferasyonu ve Kan Testis Bariyeri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2016 - 2017
Araştırmacı
''Atorvastatin in diyabetik sıçan ovaryumları üzerinde etkilerinin incelenmesi (KOU BAP: 2016-079 A-3-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma - Geliştirme Projeleri Onay tarihi: 15.12.2016).''
2016 - Halen
Yürütücü
''Diyetle İndüklenmiş Obezitede Egzersizin Testis Morfolojisi Hücre Proliferasyonu ve Kan Testis Bariyeri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi''
2016 - 2017
Araştırmacı
''Neonikotinoid Grubu İnsektisitlerden Asetamipridin Erkek Üreme Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması.''
DİĞER (ULUSAL)
2016 - 2018
Araştırmacı
''Obez dişi sıçanlarda sleeve gastrektominin oluşturduğu endokrin değişikliklere östrojen reseptör agonistlerinin etkileri''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2015 - 2016
Yürütücü
''Sispilatin ile oluşturulan testis hasarına karşı aposininin olası iyileştirici etkisinin morfolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi''
2014 - 2017
Araştırmacı
''Pelvis ışınlamalarına bağlı erektil disfonksiyon ve infertiliteye karşı resveratrol tedavisinin olası koruyucu etkilerinin incelenmesi''
2014 - 2015
Yürütücü
''Sisplatin toksisitesi ile oluşturulan testis hasarına karşı resveratrolün olası koruyucu rolünün morfolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi''
2013 - 2016
Araştırmacı
''Adipoz Kökenli kök hücre ile kolonize edilmiş biyoaktif camın kemik rejenerasyonu ve iyileşmesine etkisi Deneysel Çalışma''
2013 - 2014
Araştırmacı
''Adipoz Kökenli kök Hücre ile Kolonize Edilmiş Biyoaktif Camın Kemik Rejenerasyonu ve İyileşmesine etkisi Deneysel çalışma''
ARAŞTIRMA PROJESİ
2012 - 2014
Yürütücü
''CEP TELEFONLARININ YAYDIĞI ELEKTROMANYETİK DALGALARIN SIÇAN MESANE MORFOLOJİSİ VE ÜROTELYAL BARİYER FONKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ''
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ
2012 - 2013
Yürütücü
''Cep Telefonlarının Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların Sıçan Testis Gelişimi Hücre Ölümü ve Kan Testis Bariyeri Üzerine Etkileri İnfertilite Açısından Değerlendirme''
2012 - 2014
Araştırmacı
''Hiperkolesterolemi ile indükleenen oksidatif stres ve endoplazmik retikulum stersinin kardiyak yetmezlik ile sonuçlanan hücre ölümü mekanizmalarına etkisi ve vitamin E nin rolü''
2010 - 2011
Araştırmacı
''SıçandaTrinitrobenzen sülfonik asit ile oluşturulan deneysel kolit modelinde fosfodiesteraz 5 inhibitörü sildenafil sitratın etkisi''
2009 - 2011
Yürütücü
''Sigara İçenlerde Dondurma Çözme İşleminin Zamana Bağlı Olarak Sperm Parametreleri İnce Yapısı ve Hücre Ölümü''
2009 - 2011
Yürütücü
''Oligoastenoteratozoospermi OAT Olgularında Dondurma Çözme İşleminin Zamana Bağlı Olarak Sperm Parametreleri İnce Yapısı ve Hücre Ölümü Üzerine Etkileri''
2007 - 2010
Yürütücü
''Genetik Absans Epileptik Sıçanlarda Kindling Sürecinde c Fos Erken Gen Ekspresyonunun İncelenmesi''
2006 - 2009
Yürütücü
''Gebeliğin Son Haftasında Etanol Uygulanmış Sıçanların Kan Testis Bariyerinin İmmunohistokimyasal Metodlarla İncelenmesi İnfertilite Açısından Değerlendirilmesi''
2006 - 2009
Yürütücü
''In Utero Radyasyon ve Hipertermi ile Deneysel İnfertilite Modeli Oluşturulan Sıçanların Testisinde Görülen Değişiklikler''
2005 - 2007
Yürütücü
''Sudan kaçınma stresi uygulanmış sıçanların dermis mast hücreleri üzerine montelukastın koruyucu etkisiYayın''
2005 - 2007
Yürütücü
''Sudan Kaçınma Stresi Uygulanmış Sıçan Dermis Mast Hücrelerinin Aktivasyonu Üzerine Sulu Sarımsak Özütünün Koruyucu Etkileri''
2005 - 2007
Yürütücü
''Kronik stres uygulanmış sıçanların mide barsak ve mesanesinde Mesna Taurin ve Sarımsak ekstresinin koruyucu rolü''
2004 - 2005
Yürütücü
''Sudan kaçınma stresi uygulanmiş siçanlarin mide karaciğer mesane ve derilerinde oluşan morfolojik ve biyokimyasal değişiklikler üzerine melatoninin etkisi''
1995 - 1995
Yürütücü
''Soğuk hareketsizlik stresinin uygulandığı sıçanlarda mesane afferent innervasyonunda görülen değişikliklerin immunohistokimya ve horseraddish peroksidaz teknikleri ile gösterilmesiBağımsız proje''
1995 - 1995
Yürütücü
''Kainik asit uygulanmış sıçanların hipokampusu Gabaerjik glutamaterjik ve bazik fibroblast büyüme faktörünün immunosito kimyasal metotlarla incelenmesi''
PATENTLER
Henüz içerik girilmemiş.