Doç.Dr. FATİH EREN
Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
fatiheren@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 421 22 22 / 1560
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Temel Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
BURCU HASTÜRK, "Non-alkolik steatohepatit'de mitokondriyal DNA kontrol bölgesi nükleotit varyasyonları ve olası haplotiplerin hastalığın patogeneziyle ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
YUSUF ZİYA YAŞAR, "İn vitro nonalkolik steatohepatit(NASH) modelinde otofaji ve nash patogenezi üzerine melatoninin etkileri", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
EMEL GÜNER, "Mitokondriyal DNA nikotinamid adenin dinükleotid dehidrogenaz 5 12361 adenin/guanin ve displacement-loop 16189 timin/citozin polimorfizmlerinin nonalkolik steatohepatit hastalarında görülme sıklığı ve klinik önemi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
MERVE ORKUN, "Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığında mitokondriyal nikotinamid adenin dinükleotid dehidrogenaz 5 (nd5) geni mt12361a/g polimorfizminin klinik önemi", Marmara Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.