Dr. Öğr. Üyesi FAHRİ SOLAK
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 406
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
GIYASETTİN KORAY TURGAN, "1923-1960 yılları arası Türkiye'de zorunlu çalışma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
AYTAÇ ÖZKAN, "Mübadelenin Edirne vilayeti uygulaması ve sosyo-ekonomik etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
MEHMET ÖZCAN, "Düyun-ı Umumiye İdaresi ve Osmanlı iktisadı üzerine etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
AHMET SEYYAR, "Trabzon'un sosyo-ekonomik gelişimi (1900?1950)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ŞERAFETTİN DİLAVER, "Dersaadet tramvay şirketi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Tarihi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
AKIN MENGÜTAY, "1980 - 2000 yılları arası serbestleşme dönemleri ve İzmir İktisat Kongrelerine yansımalar", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
SELÇUK ŞAHİN, "İkinci Meşrutiyet Dönemi iktisadi fikir akımları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ÖMER FARUK ÖZSU, "Avrupa'da ve Osmanlı'da sigortacılığın gelişimi ve iktisadi zihniyet", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MUSTAFA ÖZTÜRK, "Hülâsatü'l-Efkâr gazetesi ve 1873-1875 arası Osmanlı Devleti'nin ekonomik ve sosyal durumu", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.