Dr. Öğr. Üyesi FAHRİ SOLAK
İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi / İktisat Bölümü / 406
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSAL
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. SOLAK FAHRİ. Türk Cumhuriyetleri’nin İktisadi Kalkınma Sürecinde Bilgi Ekonomisinin Rolü ve Önemi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt 32. sf 181-200, 2012.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. SOLAK FAHRİ. Küresel iktisadi krizin Türk Cumhuriyetlerine etkileri. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. Cilt 30. sf 93-115, 2011.
2. SOLAK FAHRİ. Anahatlarıyla Kırgızistan Tarihi ve Kırgızistan ile İlgili Türkçe Çalışmaların Gelişimi. Yeni Türkiye. Cilt 9. sf 1718-1726, 2013.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. SOLAK FAHRİ, Central Asian Economies in Transition, Cambridge. 2012.
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
2. SOLAK FAHRİ, Türk Basınında Bosna Hersek 2013, İstanbul. 2015.
3. SOLAK FAHRİ, Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası Tezler Makaleler Kitaplar, İstanbul. 2007.
4. SOLAK FAHRİ, Ahilik Kuruluşu İlkeleri ve Fonksiyonları, İstanbul. 2009.
BİLİMSEL KİTAP
5. SOLAK FAHRİ, Demokrasi ve Ekonomi: Askeri Müdahalelerin Türkiye’ye Maliyeti, İstanbul. 2014.
6. SOLAK FAHRİ, Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri I II, İstanbul. 2010.
KİTAP BÖLÜMÜ
7. ACUN FATMA,TOPRAK HAKKI ZAFER,UYAR HAKKI,ŞİRİN İBRAHİM,SOLAK FAHRİ,REYHAN CENK,ŞAHİN HAŞİM, Yaşayan Türk Tarihçileri, Ankara. 2017.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. SOLAK FAHRİ, "Kaşgarlı Mahmut ile İlgili Türkçe Bibliyografya (1928-2015)", II. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu, 2016.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
KİTAP
0 Puan