EVRİM ULUSAN ÖZTÜRKMEN fotoğraf
Arş.Gör.Dr. EVRİM ULUSAN ÖZTÜRKMEN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
evrim.ulusan@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 348 22 27 / 1115
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / A/107
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM. Anadolu Türkmen Ağıtlarının Yapısı. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Cilt 12. sf 580-599, 2019.
2. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM. A Structural Study On The Image Of The Turk In The British Caricatures. Folklor/Edebiyat. Cilt 23. sf 265-280, 2017.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM. “Zehra Hamarat, Ahmet Rasim’in Gözüyle İstanbul Folkloru. Türkoloji Kültürü. Cilt 4. sf 237-238, 2011.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM, Bir Devr-i Kadim Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Ankara. 2018.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI KURULTAYI BİLDİRİLERİ Türk Halk Bilimi Araştırma Eğilimlerinde Yöntemler, Kuramlar, Tespitler ve Öneriler 16-17 EYLÜL 2011 İSTANBUL
BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM, "Yörük ve Türkmen Manileri Üzerine Uyumluluk ve Uyumsuzluk İlkelerine Göre Bir Değerlendirme", II Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, İZMİR
ULUSAL
2. HAMARAT ZEHRA,ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM, "Helva Çeşitleri ve Ritüellerde Helvanın İşlevleri", Türk Kültüründe Helva, Çankırı
3. ULUSAN ÖZTÜRKMEN EVRİM,HAMARAT ZEHRA, "Kutsal Bir Yiyecek Olarak Helvanın Ritüellerdeki İşlevleri: İstanbul’daki Câferîler ve Uşşâkîler", Türk Kültüründe Helva Sempozyumu, İstanbul
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.