ERSİN TOPTAŞ fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi ERSİN TOPTAŞ
Teknoloji Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği Bölümü

E-Posta
etoptas@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 336 57 70 / 1690
Adres
Marmara Üniversitesi - Teknoloji Fakültesi / Mekatronik Mühendisliği Bölümü / G004
Web Adresi
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Ersoy Sezgin, Toptaş Ersin. The Active Learning Method of the Automotive Mechatronics Course Learning Impact on Stability. Technics Technologies Education Management - TTEM. Cilt 6. sf 203-210, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. TOPTAŞ ERSİN,AKKUŞ NİHAT. Damage detection of carbon fibers in filament winding machines using an electrical resistance method. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. Cilt 93. sf 671-679, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. Akkus Nihat, Yücel Fatih, Toptas Ersin. Vehicle Electro Mechanical Brake System A Mechatronic Application. Solid State Phenomena. Cilt 147149. sf 480-485, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ERSOY SEZGİN,AYGÜL EBUZER,TOPTAŞ ERSİN. DESIGN AND CONTROL OF PLASTIC BOTTLE BREAKING AND STORAGE MACHINE. Journal of the Technical University of Gabrovo. Cilt 56. sf 30-32, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. GENÇ GARİP,SEZEN SAKİR,AKKUŞ NİHAT,TOPTAŞ ERSİN. Caliper simulation using computer for vocational and technical education. SHS Web of Conferences. Cilt 26. sf 1035-, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. BOZKURT YAHYA,TOPTAŞ ERSİN,ERSOY SEZGİN. COMPARISON OF THE VIBRATION PROPERTIES OF MATERIALSAA2124/SiC/25p and ALUMINUM 6061-T6. The Online Journal of Science and Technology. Cilt 8. sf 44-47, 2018.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. TOPTAŞ ERSİN,KAPLANOĞLU ERKAN. Protez El Tasarımında Şekil Hafızalı Metal Kullanımı. Makinetek. Cilt 6. sf 1-6, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. TOPTAŞ ERSİN,AKKUŞ NİHAT. Şekil Hafızalı Metallerin Mekanik Yapısındaki Faz Değişimlerinin SonluElemanlar Yöntemi İle İncelenmesi. Makine Teknolojileri elektronik Dergisi. Cilt 10. sf 25-33, 2013.
3. TOPTAŞ ERSİN,AKKUŞ NİHAT. Şekil Hafızalı Alaşımlar ve Endüstriyel Uygulamaları. Teknolojik Araştırmalar: MTED. Cilt 4. sf 15-22, 2007.
4. ERSOY SEZGİN,TOPTAŞ ERSİN. Hastane Infüzyon Cihazları Otomasyonu. Bilişim Teknolojileri Dergisi. Cilt 4. sf 1-5, 2011.
KİTAPLAR
Henüz içerik girilmemiş.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ATASOY AHMET,KAYA ERHAN,TOPTAŞ ERSİN,TURPÇU MEHMET,KUCHIMOV SHAVKAT,KAPLANOĞLU ERKAN,TAKKA SEMİH,ÖZKAN MEHMED, "Antropomorfik Hibrit Protez Elin EMG Tabanlı Kontrolü için Sınıflandırma", 20. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (Uluslararası Katılılmlı), 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ATASOY AHMET,KAYA ERHAN,TOPTAŞ ERSİN,KUCHIMOV SHAVKAT,KAPLANOĞLU ERKAN,ÖZKAN MEHMED, "24 DOF EMG controlled hybrid actuated prosthetic hand", 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), Orlando, FL, USA, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ÖZKAN MEHMED,TOPTAŞ ERSİN,KAPLANOĞLU ERKAN,TAKKA SEMİH,atasoy ahmet,Kuchimov Shavkat, "Anthropomorphic Prosthehtic Hand Design", The IEEE Life Sciences Grand Challenges Conference, Abu Dhabi, 2016.
4. Kaya Erhan,KAPLANOĞLU ERKAN,Atasoy Ahmet,TOPTAŞ ERSİN,ÖZKAN MEHMED, "Classification of EMG Signals For Different Hand Position Transitions Using Neural Network", 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC), 2016.
5. ATASOY AHMET,TOPTAŞ ERSİN,KUCHIMOV SHAVKAT,KAPLANOĞLU ERKAN,TAKKA SEMİH,ÖZKAN MEHMED, "ŞHA Eyleyicili Protez Parmak Tasarımı", 20. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (Uluslararası Katılılmlı), 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. GENÇ GARİP,AKKUŞ NİHAT,TOPTAŞ ERSİN, "Elyaf Sarma İşleminde Sarım Parametrelerinin Karbon Elayf Mukavemetine Etkisinin İstatiksel Modellenmesi", 16th International Materials Symposium IMSP’2016, Pamukkale, 2016.
7. TOPTAŞ ERSİN,AKKUŞ NİHAT, "Damage Detection Of The Carbon Fibers İn Filament Winding Process By Electrical Resistance Measurements", International Conference on Advances in Composite Materials and Structures (CACMS 2015), İstanbul, 2015.
8. GENÇ GARİP,SEZEN ŞAKİR,AKKUŞ NİHAT,TOPTAŞ ERSİN, "Caliper simulation using computer for vocational and technical education", ERPA International Congresses on Education 2015, 2015.
9. TOPTAŞ ERSİN, AKKUŞ NİHAT, GENÇ GARİP, "Şekil Hafızalı Alaşımlı Telin Elektrik Akımı Altındaki Davranışının İncelenmesi", Proceedings of 12th International Materials Symposium (IMSP’2008), DENİZLİ, 2008.
10. GENÇ GARİP, AKKUŞ NİHAT, TOPTAŞ ERSİN, "ELYAF SARMA IŞLEMINDE KULLANILAN SÜREKLİ KARBON ELYAF İLE ALÜMİNYUM MAKARA ARASINDAKİ DİNAMİK SÜRTÜNME KATSAYISININ TEORİK VE DENEYSEL OLARAK BELİRLENMESİ", Proceedings of 12th International Materials Symposium (IMSP’2008), DENİZLİ, 2008.
11. ÖZBAŞARANOĞLU HAKAN, AVŞAR AKIN, AKKUŞ NİHAT, TOPTAŞ ERSİN, "Shape Memory Alloy Control With MatLab", 7th International Advanced Technologies Symposium (IATS 2013)
12. BOZKURT YAHYA,Buçan Mevlüt,Bacaksız Kadir,TOPTAŞ ERSİN,ERSOY SEZGİN, "Comparision of the Vibration Properties of Materials AA2124/SiC/25p and Aluminum 6061-T6", International Science and Technology Conference, Berlin, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. BOZKURT YAHYA,TOPTAŞ ERSİN,ERSOY SEZGİN, "Aluminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı", International Science and Technology Conference, Berlin, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. TOPTAŞ ERSİN,ERSOY SEZGİN,GENÇ GARİP,BOZKURT YAHYA,AKKUŞ NİHAT,ERTUĞRUL İSHAK, "An Investigationon Vibrational Analysis of Cantilever Beams Based on Fiber Breaks in Undirectional Fiber Composites", International Science and Technology Conference, Berlin, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
15. ERSOY SEZGİN,AYGÜL EBUZER,TOPTAŞ ERSİN, "Design and control of plastic bottle breaking and storage machine", International Scientific Conference “UNITECH 2017”, Gabrovo, 2017.
16. GENÇ GARİP,AKKUŞ NİHAT,TOPTAŞ ERSİN, "HOW THE RESIN IMPREGNATION AFFECTS THE STRENGTH LOSS OF CARBON FIBER IN FILAMENT WINDING PROCESS?", 25th Annual International Conference on Composites or Nano Engineering, Roma, 2017.
17. ERSOY SEZGİN,TOPTAŞ ERSİN, "Sound Absorption Measurements in Plastic-Based Composites the Results Obtained with the Expression of the Statistical Equations", VIBROENGINEERING 2009 International Conference, 2009.
ULUSAL
18. EGE MÜCAHİT,Turpçu Mehmet,Çeber Arif,AKKUŞ NİHAT,GENÇ GARİP,TOPTAŞ ERSİN, "Hidrojen Enerjisiyle Çalışan Aracın Tasarımı ve İmalatı", IV. Ulusal Hidrojen Enerjisi Kongresi ve Sergisi, Kocaeli, 2009.
19. Topal Ömür,AKKUŞ NİHAT,TOPTAŞ ERSİN, "Ark Kaynaklı Birleştirmenin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Termomekanik Analizi", Kaynak Teknolojisi VII. Ulusal Kongre ve Sergisi, Ankara, 2009.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AKKUŞ NİHAT,GENÇ GARİP,TOPTAŞ ERSİN, "FEM INVESTIGATION OF THE FIBER REINFORCED COMPOSITE PRESSURE VESSEL UNDER IMPACT LOADING", European Symposium on Pressure Equipment (ESOPE), Paris
2. AKKUŞ NİHAT, TOPTAŞ ERSİN, VERCHERY GEORGES, KAWARA MASANORİ, "İÇ DÜĞÜMLÜ FRP KOMPOZİT YAPI ELEMANININSONLU ELEMAN MODELLEMESİ", Conference for Computer Aided Engineering and System Modeling, İSTANBUL
3. ATASOY AHMET,KUCHIMOV SHAVKAT,TOPTAŞ ERSİN,KAPLANOĞLU ERKAN,TAKKA SEMİH,ÖZKAN MEHMED, "One Step Closer to an Antropomorphic Dexterous Hand", 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS)
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
BİLDİRİ
24 Puan