Prof.Dr. ERHAN AKYAZI
İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İletişim Fakültesi / Gazetecilik Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
MEDİNE ÖNGEL, "Haberde gerçeklik ve çevrimiçi habercilikte gerçek ötesi olgusu", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ARMAĞAN BAYRAK, "Elektronik Spor ve Tüketici Tercihleri Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
ALİ İHSAN OĞUZ, "Web Arayüz Tasarımlarının Kullanılabilirlik Üzerine Etkisi: Haber Siteleri Üzerine Bir Araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
EDA PAKÖZ, "SOSYAL MEDYA İLE DEĞİŞEN MAHREMİYET ALGISI", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
BURAKCAN ÖZKAN, "Yeni iletişim ortamı olarak sosyal medyanın yeni toplumsal hareketlere etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
NEZİHA KARTAL, "Sosyal medyanın kimlik sunumuna etkisi: Erving Goffman'ın dramaturjik teorisi üzerine bir analiz", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
GANYA KHURMYET, "Mobil eğitim teknolojisi olarak tablet bilgisayarın etkin öğrenim amaçlı kullanımı: Özel ortaöğretim kurumları üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
SİNAN AYDIN, "Gelişen web teknolojileri ile şekillenen internet reklamcılığının tüketici davranışlarına etkisi, çevrimiçi davranışsal reklamcılık üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
AYŞE NUR GÖRGEN, "Yeni iletişim ortamı olarak sosyal ağların, e - öğrenmede etkileşimi arttırmadaki rolü", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ENSAR KORKMAZ, "Kamusal alan olarak sosyal medyanın gündem belirleme gücü: 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
ALİYE SARAÇ, "Yeni bir eğitim platformu olarak mobil öğrenme ortamları için uygulama geliştirmenin önemi ve öğretim teknoloğu adaylarının algıları üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
DUYGU ATEŞ, "Türkiyede kültürel kimlik farkındalığı yaratmada bir bilişim sistemi olarak sosyal ağların rolü: Manav Türkleri örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
ADNAN ORTAKÖY, "Kent güvenliğinde yönetim bilişim sistemi uygulamaları: İstanbul MOBESE örneği", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
MESUT GÜLNAZ, "Kamusal web güvenliği (Türkiyede kamu kurumları ve özel şirketlere ait web sitelerinin web güvenliği açısından değerlendirilmesi üzerine bir araştırma)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
ŞERAFETTİN EKİCİ, "Bir iletişim ortamı olarak internet ve Türkiyede internetin regülasyonu", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
TANER AYAZ, "Bir e-devlet uygulaması olarak yerel yönetimlerde açık kaynak kodlu yazılımların kullanımı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
MEHMET SİNAN TUĞRUL, "Müşteri sadakati sağlamada bir pazarlama iletişimi aracı olarak müşteri ilişkileri yönetimi ve algılanışı üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
ZELİHA ASLI ELİTSOY, "Toplumsal dönüşümler bağlamında teknoloji - sanat ilişkisi ve (bilişim teknolojilerinin sanatta estetik ve yaratıcılığa etkilerinin algılanışı üzerine bir araştırma)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
SAVAŞ GÜLLER, "Yeni iletişim ortamlarının habercilik üzerine etkileri (medya çalışanlarının yeni iletişim ortamları ve haberciliği bağlamındaki değerlendirmeleri üzerine bir araştırma)", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
DOKTORA
CEMİLE TOKGÖZ, "Sosyo-mekânsal bağlamda konum tabanlı mobil oyunlar: Ingress üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
BARIŞ YAVUZ, "Yeni iletişim ortamı olarak mobil iletişim teknolojilerinin pazarlama iletişimi etkinliğini arttırmada bağlam temelli kullanımı", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
ŞAFAK KAYIKÇI, "Web sayfalarının yapay sinir ağları ile sınıflandırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
PINAR PEKTEKİN, "Web tabanlı uzaktan eğitimde teknoloji kabulünün eğitim becerisi üzerindeki rolü: Türk üniversitelerinde akademisyenler üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
BAŞAK MENDİ, "Kurumsal iletişim aracı olarak web bilişim sistemlerinin kullanılabilirliğinde teknoloji kabulü: Hastane web sitelerine yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
HÜLYA SOYDAŞ ÇAKIR, "E-öğrenmede içerik tasarımı ile etkileşimin artırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gazetecilik Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012