ERDİNÇ ASLAN fotoğraf
Doç.Dr. ERDİNÇ ASLAN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Mütercim Tercümanlık Bölümü

E-Posta
erdinc.aslan@marmara.edu.tr
Telefon
Belirtilmemiş / Dahili Belirtilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Mütercim Tercümanlık Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ASLAN ERDİNÇ. Proust et Les Beaux Arts. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 29. sf 245-256, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. ASLAN ERDİNÇ,COŞKUN OSMAN. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları ile Sözcük Öğretimi. Journal of Turkish Studies. Cilt 11. sf 221-236, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ASLAN ERDİNÇ. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Facebook Üzerinden Sözcük Öğretimi. Turkophone. Cilt 3. sf 23-34, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ASLAN ERDİNÇ. Twitter da Dil Kullanımları Üzerine Bir İnceleme. the Journal of Academic Social Sciences. Cilt 52. sf 148-160, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ASLAN ERDİNÇ. Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı: Google Çeviri Örneği. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. sf 87-104, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KOCAMAN ORHAN,ASLAN ERDİNÇ. The Students’ Perceptions of the Use of L1 in EFL Classes: A Private Anatolian High School Sample. Journal of Language and Linguistic Studies. Cilt 4. sf 179-189, 2018.
7. ASLAN ERDİNÇ. A Study on the Use of Mobile Dictionaries in Vocabulary Teaching. Journal of Language and Linguistic Studies. Cilt 1. sf 1-8, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. ASLAN ERDİNÇ. Utilisation De Facebook Comme Outil Didactique En Enseignement Du Français Exemple D Université De Mersin. International Journal of Languages Education. Cilt 1. sf 54-54, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. VURAL KARA SERGÜL,ASLAN ERDİNÇ. Molière in L Avare Eseri Işığında Tiyatro Metinleri Çevirilerinin Dil Kullanımları Açısından Değerlendirilmesi. Journal of International Social Research. Cilt 8. sf 267-267, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
10. ASLAN ERDİNÇ. Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin Çeviri Edinci Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle İncelenmesi. International Journal of Language Academy. Cilt 6. sf 107-123, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. KUŞÇU ERTAN,ASLAN ERDİNÇ,COŞKUN OSMAN. Yabancı Dil Fransızca Öğretimi Ders Kitabı Francofolie 1 de Ölçme Değerlendirme. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Cilt 1. sf 82-104, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. ASLAN ERDİNÇ. Akıllı Telefonların Ders Aracı Olarak Yabancı Dil ÖgretimindeKullanma Yeterliliklerinin Incelenmesi. International Journal of Languages Education. Cilt 1. sf 121-128, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ASLAN ERDİNÇ,KUŞÇU ERTAN. Çeviride Yapay Zeka Uygulamaları. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 31. sf 63-77, 2015.
2. ASLAN ERDİNÇ. Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılan Bilgisayar Programlarının TasarımSüreçlerinin Eğitsel Yönden Değerlendirilmesi. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt 1. sf 149-178, 2017. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. ASLAN ERDİNÇ. Dijital Eğitim ve FATİH Projesine Genel Bir Bakış. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt 24. sf 30-44, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. ASLAN ERDİNÇ. Türkiye de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler. Diyalog, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik. sf 144-155, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ASLAN ERDİNÇ. Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler. Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi. Cilt 331. sf 29-29, 2014. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. KUŞÇU ERTAN,ASLAN ERDİNÇ,COŞKUN OSMAN. A Critical Overview on French Curriculum and French Course Book (Bonjour Le Français ) for Primary School 5th Grade. Ondokuz Mayis Univ. Egitim Fakultesi. Cilt 312. sf 255279-, 2012. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. ASLAN ERDİNÇ. Fransızca Öğretim Yazılımlarına Genel Bir Bakış. Journal of Turkish Studies. Cilt 8. sf 37-37, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. ASLAN ERDİNÇ, Makine Çevirisi, İSTANBUL. 2019.
KİTAP BÖLÜMÜ
2. ASLAN ERDİNÇ, Research in Second Language Education, Certain Studies on Turkish Education as the Second Language, 2017.
3. ASLAN ERDİNÇ, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi, Ankara. 2015.
EDİTÖRLÜKLER
Henüz içerik girilmemiş.
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ASLAN ERDİNÇ, "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çevirinin Yeri", 2. Uluslararası Yabacılara Türkçe Öğretimi Kongresi, MÜNİH, 2016.
2. ASLAN ERDİNÇ, "Diplomasi ve Ulusal Güvenlik Açısından Yabancı Dilin Önemi", II. Uluslararası İmgebilim Çalıştayı, İstanbul, 2016.
3. COŞKUN OSMAN,DURAN GÜNDÜZALP,ASLAN ERDİNÇ,KUŞÇU ERTAN, "Avrupa Birliği Ortak Başvuru Metni OBM Çerçevesinde Yapılacak Yabancı Dil Türkçe Öğretimi Çalışmalarında Düzey İçeriklerinde Ortaklık", Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu, ANKARA, 2011.
4. ASLAN ERDİNÇ, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Facebook Üzerinden Sözcük Öğretimi", 1. Uluslararası Türkçe Öğretimi Kongresi, GENT, 2015.
5. ASLAN ERDİNÇ,COŞKUN OSMAN, "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Oyun Yazılımları ile Sözcük Öğretimi", I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Teknoloji Tabanlı Öğretim, ANKARA, 2016.
6. ASLAN ERDİNÇ, "Çeviri Teknolojilerinin Çevirmenin Sınırlarını Belirlemedeki Rolü", 5. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Mersin, 2015.
7. KUŞÇU ERTAN,ASLAN ERDİNÇ, "İlkokul Yabancı Dil Fransızca Öğretimi Ders Kitaplarında Eğitsel İçerik: ”Arc-En-Ciel” Örneği", 4. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, ANTALYA, 2018.
8. ASLAN ERDİNÇ,KUŞÇU ERTAN, "Yeni Teknolojilerin Dil Becerilerinin Öğretimine Yansımaları", 4. Uluslararası Dil, Kültür ve Edebiyat Sempozyumu, ANTALYA, 2018.
9. ASLAN ERDİNÇ,KOCAMAN ORHAN, "Türkiye’de Yabancı Dil Öğretmeni İstihdam Politikaları", 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, 2018.
10. ASLAN ERDİNÇ,ASLAN ERKAN, "Karapapak-Terekeme Türklerinde Aşık Kemiği Oyunları", 4. Uluslararası Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 2013.
11. ASLAN ERDİNÇ, "Geçmişten Günümüze Çeviri Teknolojileri", Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, 2016.
ULUSAL
12. ASLAN ERDİNÇ, "Fransızca Öğretim Yazılımlarına Genel Bir Bakış", IX. Ulusal Frankofoni Kongresi, 2013. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
13. ASLAN ERDİNÇ,KUŞÇU ERTAN,COŞKUN OSMAN, "Sosyal Medya nın Fransızca Üzerine Etkileri", VIII. Ulusal Frankofoni Kongresi, 2013.
14. ASLAN ERDİNÇ, "Bir Eğitim Aracı Olarak Sosyal Ağlar", 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir, 2013.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. ASLAN ERDİNÇ, "Otomatik Çeviri Araçlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı: Google Çeviri Örneği", IV Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul
ATIFLAR
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
BİLDİRİ
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş
2018
YAYINLAR
MAKALE
Belirtilmemiş