Prof.Dr. ERDAL ŞAHİN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
ERDEM KONUR, "Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerindeki dil bilgisel ses olaylarının karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ONUR AKÇAN, "Türkiye ve Tatar Türkçelerinin eş zamanlı biçim ses-bilgisel karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
NUR KADRİYE TEZEL, "Sagay destanları Ay Tolizi ve Ay Mökö (Dil bilgisi incelemesi-metin-aktarma-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
CENNET SEYHUN ÖZTÜRK, "TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE CÜMLE VE CÜMLECİK BİÇİMLERİNDEKİ DEYİMLER", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Devam Ediyor, 2019
TUĞBA BALCI, "Nikolay İvanoviç Aşmarin'in Kazan, Simbirsk ve Ufa vilayetlerinden derlediği Çuvaşça türkü ve maniler (inceleme-metin-çeviri yazı-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
DANE KILANÇE, "Özel ad içeren Çuvaş atasözleri (Giriş-dil bilgisi incelemesi- çeviri yazı-aktarma-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
RAŞİT KORKMAZ, "Azerbaycan edebiyat cemiyetinin derlediği azerbaycan halk edebiyatından bayatılar (dilbilgisi incelemesi-metin-aktarma-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
GİZEM YUNT, "Tatar yazar Emirhan Yeniki'nin hikâyeleri (Ana Hem Kız-1942, Tugan Tufrak-1959, Tönge Tamçılar-1964, Kuray-1970): Giriş-dilbilgisi incelemesi-metin-çeviri-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
OĞUZ KOÇAK, "Türkmen Yazar Bazar Övezov'un Başarcan Adamlar Hikâyesi (dilbilgisi incelemesi-metin-çeviri-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ÜMİT PEKTAŞ, "Başkurtça savaş beyitleri(inceleme-metin-aktarma-dizin)", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
ÖZCAN KOÇ, "Sovyet dönemi Özbek edebiyatında seçme hikayeler (Sümbül-Çadirhayal-Mucize) inceleme-metin-aktarma-dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
BETÜL HAKYEMEZ, "1928-1937 dönemi Kırım Tatar edebiyatından seçme hikâyeler (Emce, küz gecesinde, yolculıqta, nefise) giriş - inceleme - metin - aktarma - dizin", Marmara Üniversitesi / Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2007
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.