Prof.Dr. ERDAL ŞAHİN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ŞAHİN ERDAL. Batı Sibirya Tatar Türklerinin Hayatını Konu Edinen İlk Roman: İrteş Tannarı. Türk Dünyası Araştırmaları. sf 165-171, 2005.
2. ŞAHİN ERDAL. Trud Petra Simona Pallasa Sravnıtelnıye Slovari Vseh Yazıkov i Nareçiy Sobrannıye Desnitseyu Vsevısoçeyşçey Osobı i Ego Mesto v İssledovanii Tyurkskih Yazıkov i Dialektov. TATARICA. Cilt 2. sf 11-16, 2016.
3. ŞAHİN ERDAL. Tatar Türkçesinde Uk Ük Kuvvetlendirme Edatı. Türk Dünyası Araştırmaları. sf 203-214, 2009.
4. ŞAHİN ERDAL. Türkiye Türkçesi ile Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması. Türk Dünyası Araştırmaları (Prof. Dr. Turan Yazgan'a Armağan). sf 261-280, 2013.
5. ŞAHİN ERDAL. Türkçede Para Birimleriyle İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu Armağanı). Cilt 9. sf 953-968, 2014.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. ŞAHİN ERDAL. Pyotr Simon Pallas’ın Sravnitelnıye Slovari Vseh Yazıkov İ Nareçiy Sobrannıye Desnitseyu Vsevısoçayşey Osobı (İmparatoriçe Hazretlerinin Kendi Eliyle Topladığı Bütün Dil Ve Lehçelerin Karşılaştırmalı Sözlükleri) Adlı Eserinde Türk Lehçeleri Ve Ağızları. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi. Cilt 2. sf 73-85, 2016.
2. ŞAHİN ERDAL. Türk Dünyasında Yazı Birliği Latin Alfabesi Temelinde Yeni Türk Alfabeleri. Yeni Türkiye. sf 449-457, 2013.
3. ŞAHİN ERDAL. Tarihi ve Çağdaş Türk Yazı Dillerinde Üleştirme Sayıları. Dil Araştırmaları. sf 97-116, 2013.
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
1. ŞAHİN ERDAL, Tatar Türkçesi Türkiye Türkçesi Eş Anlamlı Deyimler Sözlüğü, Haarlem. 2016.
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
2. Gürsoy Naskali Emine,Butanayev Viktor,Koç Aylin,Şahin Liaisan,İsina Almagül,ŞAHİN ERDAL, Hakasça-Türkçe Sözlük, Ankara. 2007.
3. ŞAHİN ERDAL, Hakas Destanı Altın Çüs, İstanbul. 2007.
KİTAP BÖLÜMÜ
4. ŞAHİN ERDAL, Vasiyet ve Öğüt, İstanbul. 2018.
5. ŞAHİN ERDAL, Takvim Kitabı, İstanbul. 2017.
6. ŞAHİN ERDAL, Kuş Dili Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar, İstanbul. 2017.
7. ŞAHİN ERDAL, Hediye Kitabı, İstanbul. 2018.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. ŞAHİN ERDAL,Gürsoy Naskali Emine Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler
2. ŞAHİN ERDAL,Gürsoy Naskali Emine Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler
ULUSLARARASI
KİTAP
3. ŞAHİN ERDAL,Gürsoy Naskali Emine Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri
BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
KİTAP
6 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
6 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
444 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan