Prof.Dr. ERDAL ŞAHİN
Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Fen - Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
Türkiye Türkçesi Köken Bilimi, Türkçe, 2018-2019
TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ALINTI SÖZCÜKLER, Türkçe, 2018-2019
Çağdaş Türk Lehçeleri: Uygur-Karluk Grubu, Türkçe, 2018-2019
Türk Dili Tarihi, Türkçe, 2018-2019
Çağdaş Türk Lehçeleri II, Türkçe, 2016-2017
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türleri, Türkçe, 2016-2017
Yardımcı Yabancı Dil: Rusça, Türkçe, 2016-2017
Tatarca, Türkçe, 2016-2017
Kırgızca, Türkçe, 2016-2017
Türk Dili Tarihi II, Türkçe, 2016-2017
Türk Dili Tarihi I, Türkçe, 2016-2017
Türkiye Türkçesinde Alıntı Sözcükler, Türkçe, 2016-2017
Türkiye Türkçesi Söz Dizimi, Türkçe, 2016-2017
Türk Dili Tarihi, Türkçe, 2016-2017
YÜKSEK LİSANS
Dil İçi Çeviri, Türkçe, 2018-2019
Çağdaş Türk Lehçeleri: Sibirya Grubu, Türkçe, 2018-2019
Dil İçi Çeviri, Türkçe, 2017-2018
DOKTORA
Çağdaş Türk Lehçeleri Metin İncelemeleri: Sibirya Grubu, Türkçe, 2018-2019
Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi Çalışmaları, Türkçe, 2018-2019
Karşılaştırmalı Türk Dil Bilgisi Çalışmaları, Türkçe, 2017-2018