EMİN AYDIN fotoğraf
Prof.Dr. EMİN AYDIN
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
eaydin@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 1323
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / 451
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
Saja Abed, "Palestinian preservice mathematics students' performance and self efficacay levels in statistics", , Tamamlandı, 2015
DERYA DEMİROĞLU, "Matematik ve fizik alan ve alan eğitimi lisans ve lisansüstü programlarında ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve ders içi uygulamalar", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
RUHSAR VARLIOĞLU, "Matematik öğretmen adaylarının matematiğe ve öğretmenliğe ilişkin özyeterlilik algıları", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
NUR ESRA SEVİMLİ, "Matematik öğretmen adaylarının istatistik dersi konularındaki kavram yanılgıları; istatistik dersine yönelik öz yeterlilik inançları ve tutumlarının incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
DENİZ KARDEŞ, "Matematik öğretmen adaylarının lineer denklem sistemleri çözüm süreçlerinin öz-yeterlik algısı ve çoklu temsil bağlamında incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
MAHMUT KERTİL, "Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
OSMAN ÖNDER, "Çoktan seçmeli ve klasik tipteki sorularla yapılan sınav hazırlığının matematik başarı ve sınav kaygı düzeylerine etkisi", Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.