EMİN AYDIN fotoğraf
Prof.Dr. EMİN AYDIN
Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

E-Posta
eaydin@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 1323
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / 451
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
SCI, SSCI, AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. ERTEKİN ERHAN,DİLMAÇ BÜLENT,DELİCE ALİ,AYDIN EMİN. Teacher trainees epistemological beliefs Effects of gender institution and discipline Mathematics Social sciences. The New Educational Review. Cilt 18. sf 184-196, 2009.
2. DELİCE ALİ,AYDIN EMİN,KERİME SEDA ÇEVİK. Mathematics teachers use of questions ıs there a change of practice after the curriculum change. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology in Education. Cilt 9. sf 417-427, 2013.
3. AYDIN EMİN,Tugal İlker. On the influence of grouping practices on classroom teaching. Essays in Education. Cilt 14. 2005.
4. ERDOĞAN YAVUZ,AYDIN EMİN,KABACA TOLGA. Exploring predictors of programming performance. Journal of Instructional Psychology. Cilt 35. sf 265-270, 2008.
5. AYDIN EMİN. The use of computers in mathematics education A paradigm shift from computer assisted instruction towards student programming. Turkish Online Journal of Educational Technology. Cilt 4. 2005.
6. AYDIN EMİN,ERDOĞAN YAVUZ,Özcan Şafak. Correlates of logic performance The relationship between logic performance and general and logical reasoning skills. Journal of Instructional Psychology. Cilt 12. sf 200-2012, 2008.
7. AYDIN EMİN. An evaluation of the aims of the faculty school partnership scheme by mathematics student teachers and their mentors. Journal of Instructional Psychology. Cilt 36. sf 273-281, 2009.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. DELİCE ALİ,BERNA ADATOZ,AYDIN EMİN. Investigating forms of understandings in the context of trigonometry. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D Research in Mathematical Education. Cilt 13. sf 151-170, 2009.
2. GÜZVER YILDIRAN,AYDIN EMİN. The effects of mastery learning and cooperative competitive and individualistic classroom organizations on achievement and attitudes in mathematics. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D: Research in Mathematical Education. Cilt 9. sf 55-72, 2005.
3. DELİCE ALİ,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN. Reflections in peer evaluation Is the attended teacher training program the implemented teacher training program. Journal of the Korea Society of Mathematical Education Series D Research in Mathematical Education. Cilt 13. sf 141-150, 2009.
4. DELİCE ALİ,ERTEKİN ERHAN,AYDIN EMİN,DİLMAÇ BÜLENT. Öğretmen Adaylarını Matematik Kaygısı ile Bilgibilimsel İnançları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. International Journal of Human Sciences. Cilt 6. sf 361-375, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. ÇORLU MEHMET SENCER,AYDIN EMİN. Preface. Middle Grades Research Journal. Cilt 8. 2013.
6. BAYRAM GÖZDE İREM,ÇORLU MEHMET SENCER,AYDIN EMİN,ORTAÇTEPE DENİZ,BURCU ALAPALA. An exploratory study of visually impaired students perceptions of inclusive mathematics education. British Journal of Visual Impairment. Cilt 33. sf 212-219, 2015. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
7. Yaprak Esra,ÇORLU MEHMET SENCER,AYDIN EMİN. Analysis of a Turkish Mathematics Textbook in the Late Ottoman Era with respect to the Principles of Contemporary Elementary Education. Sakarya University Journal of Education. Cilt 8. sf 214-231, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
8. AYDIN EMİN. Uncovering Preservice Mathematics Teachers’ Views on Innovationwith Invention Stories from the History of Science. International educational studies. Cilt 11. sf 110-116, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
9. ÇORLU MEHMET ALİ,AYDIN EMİN. Evaluation of learning gains through integrated STEM projects. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology. Cilt 4. sf 20-29, 2016.
10. AYAS ALİPAŞA,AYDIN EMİN,ÇORLU MEHMET SENCER. Mathematics and science assessment in the Turkish educational system An overview. Middle Grades Research Journal. Cilt 8. sf 11-23, 2013.
11. AYDIN EMİN,DELİCE ALİ,DEMİROĞLU DERYA. An analysis of history of mathematics research literature in Turkey the mathematics education perspective. BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics. Cilt 31. sf 215-229, 2016. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. SEVİMLİ NUR ESRA,AYDIN EMİN. İSTATİSTİK ÖZ YETERLİLİK İNANÇ ÖLÇEĞİNİN TÜRKİYEÖRNEKLEMİNE UYARLANMASI. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama. Cilt 8. sf 44-57, 2017.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. AYDIN EMİN,DELİCE ALİ,DİLMAÇ BÜLENT,ERTEKİN ERHAN. İlköğretim Matematik Öğretmen Adayların Matematik Kaygı Düzeylerine Cinsiyet Sınıf ve Kurum Değişkenlerinin Etkisi. İlköğretim Online. Cilt 8. sf 231-242, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
2. DELİCE ALİ,AYDIN EMİN,DENİZ KARDEŞ. Öğretmen Adayı Gözüyle Matematik Ders Kitaplarında Görsel Öğelerin Kullanımı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. Cilt 15. sf 75-92, 2009. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
3. AYDIN EMİN. Ortaokul öğrencileri için geliştirilen bir matematik tutum testi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 7. sf 17-21, 1995. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
4. GÜREL ZEYNEP,GÜVEN İLKNUR,ŞENGÜL SARE,ÇORLU MEHMET ALİ,AYDIN EMİN. Fizik Öğretmen Adayları için Düzenlenen Fizikte Öğretim Yöntemleri Etkinlikleri Araştırmaları. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 16. sf 81-90, 2002. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
5. AYDIN EMİN,DELİCE ALİ,DENİZ KARDEŞ. Matematik Öğretmen Adaylarına Yönelik Lineer Denklem Sistemleri Öz Yeterlik Algısı Ölçeği. TÜRK BİLGİSAYAR VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERGİSİ. Cilt 2. sf 158-180, 2011. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
6. AYDIN EMİN,ÖNDER OSMAN. Sınava Hazırlık Biçiminin Farklı Sınav Türlerinde Ölçülen Matematik Sınav Başarı Düzeylerine Etkisi. M.U. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 31. sf 5-24, 2010. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
KİTAPLAR
ULUSLARARASI
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. AYDIN EMİN,DERİN GÖKHAN, MERHABA STEM, 2018.
2. KIRKIÇ KAMİL ARİF,DERİN GÖKHAN,AYDIN EMİN, Merhaba STEM: Yenilikçi bir Öğretim Yaklaşımı, 2018.
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
3. AYDIN EMİN,KERTİL MAHMUT, Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, ANKARA. 2015.
ULUSAL
ARAŞTIRMA (TEZ HARİÇ) KİTABI
KİTAP BÖLÜMÜ
4. AYDIN EMİN,DİLMAÇ BÜLENT, Eğitime İlişkin Çeşitlemeler, 2004.
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
5. AYDIN EMİN,DELİCE ALİ, Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri, 2008.
6. AYDIN EMİN, Tanımları ve Tarihsel Gelişimleriyle Matematiksel Kavramlar, 2013.
7. KARAKIRIK EROL,AYDIN EMİN, Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı, 2013.
8. DİLMAÇ BÜLENT,AYDIN EMİN, Örnek Grup Rehberlik Programları, 2004.
DERS KİTABI
9. AYDIN EMİN,KİŞİSEL ALİ ULAŞ ÖZGÜR,SAYGI ELİF,SULAK FATİH,URTİŞ ÇETİN,ÖLMEZ YUSUF,AYŞE DAMLA GEÇİM, ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU ZEKÂ OYUNLARI DERS KİTABI, Ankara. 2015.
KİTAP TERCÜMESİ
KİTAP BÖLÜMÜ
10. AYDIN EMİN, Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, 2014.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSLARARASI
KİTAP
1. KIRKIÇ KAMİL ARİF,AYDIN EMİN MERHABA STEM: Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. KARDEŞ BİRİNCİ DENİZ,DELİCE ALİ,AYDIN EMİN, "University Students Solution Processes in Systems of Linear Equation", ERPA International Science and Mathematics Education Congress., Istanbul, 2014.
2. DEMİROĞLU DERYA,DELİCE ALİ,AYDIN EMİN, "Examining Assesment Approaches in Graduate and Undergraduate Programs Case of a Mathematics Professor", ERPA International Sscience and Mathematics Education Congress, 2014.
3. DERİN GÖKHAN,YAŞİN ÖMER,AYDIN EMİN,DELİCE ALİ, "TURKISH TEACHER CANDIDATES VIEWS ON THE INTEGRATION OF STEM FIELDS", The International Society of Educational Research (ISER) Conference, 2014.
4. DELİCE ALİ,AYDIN EMİN, "The Meaning Constructed Beyond Symbols", 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics, 2006.
5. ERDOĞAN YAVUZ,KABACA TOLGA,AYDIN EMİN, "An Effective Use of a CAS in an Advanced Calculus Course", 5th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, 2006.
6. AYDIN EMİN,DELİCE ALİ, "Experiences of Mathematics Student Teachers in a Series of Science Experiments", 6th WSEAS International Conference on Education and Educational Technology, 2007.
7. ERDOĞAN YAVUZ,AYDIN EMİN,KABACA TOLGA, "Identifying Predictors of Programming Achievement", 6th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) International Conference on Education and Educational Technology, 2007.
8. DELİCE ALİ,ERTEKİN ERHAN,YAZICI ERSEN,AYDIN EMİN, "Preservice primary teachers three dimensional thinking skills", World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, New Trends and Issues in Educational Sciences, 2009.
9. KARAGÖZ AKAR GÜLSEREN,DELİCE ALİ,AYDIN EMİN, "The development of a progressive incorporation perspective The case of Denise", 9th CONGRESS OF EUROPEAN RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION., PRAG, 2015.
10. Derin G,AYDIN EMİN,SEVİMLİ EYÜP,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,YAVUZ İLYAS, "STEM-TABANLI SINIFLARIN ÖĞRETİCİLİĞİNE İLİŞKİN MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI TUTUMLARININ İNCELENMESİ", Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018), İSTANBUL, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
11. SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN,YAVUZ İLYAS,ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,Derin G, "MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜNDEN MODELLEME VE STEM ETKİNLİKLERİNİNKULLANIŞLILIĞI: LİSE MATEMATİK KONULARI ÖRNEĞİ", Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İSTANBUL, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
12. ÖZDEMİR AHMET ŞÜKRÜ,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN, "Examining the opinions of mathematics teacher candidates on the effectiveness of coding activities in the teaching-learning process", British Society for Research into Learning Mathematics (BSRLM), Londra, 2018.
13. Sevimli E,SEVİMLİ EYÜP,AYDIN EMİN, "9. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN WEB-DESTEKLİ ORTAMLARDAKİ İSTATİSTİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ", Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi-(UEYAK-2018), İSTANBUL, 2018. (Yayına Ulaşmak İçin Tıklayınız)
14. AYDIN EMİN,ABED SAJA, "PALESTINIAN PRE-SERVICE TEACHERS’ SELF-EFFICACY AND CONCEPTUAL LEVELS IN STATISTICS", Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi,, İSTANBUL, 2017.
15. ÇORLU MEHMET ALİ,AYDIN EMİN, "GAINS OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS IN A SIMPLE PENDULUM EXPERIMENT", Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, İSTANBUL, 2017.
16. ÇORLU MEHMET ALİ,AYDIN EMİN, "AN INVESTIGATION OF THE INNOVATION PERCEPTIONS OF ENGINNEERING STUDENTS IN A HISTORY OF SCIENCE AND TECHOLOGY WORKSHOP", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), MUGLA, 2016.
17. AYDIN EMİN,ÇORLU MEHMET ALİ, "AN INVESTIGATION OF THE FACTORS AFFECTING INNOVATION PERCEPTIONS OF MATHEMATICS SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES TEACHER CANDIDATES", International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST), MUGLA, 2016.
18. KERTİL MAHMUT,DELİCE ALİ,AYDIN EMİN, "Investigating Representational Fluency in Modeling Process The Experience of Pre Service Teachers with a Cassette Problem", 33th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 2009.
ULUSAL
19. DENİZ KARDEŞ BİRİNCİ,DELİCE ALİ,AYDIN EMİN, "Anlamayı anlamak Matematik eğitimi lisansüstü öğrencilerinin lineer cebir kavramlarını anlamalarının incelenmesi", VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya, 2013.
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. AŞIK GÜRSU,AYDIN EMİN,ERKTİN EMİNE, "Fostering Self Questioning to Improve Mathematical Word Problem Solving", European Educational Research Association, Budapest
2. DEDE YÜKSEL,DEMİR SELÇUK BEŞİR,AYDIN EMİN, "Karma Yöntem Araştırmaları: Yanlış Bildiklerimiz ve Yanlış Yaptıklarımız (Mixed Method Research: The Things We Know and Do Wrong).", 5th International Eurasian Educational Research Congress, Antalya
ATIFLAR
2017
YAYINLAR
MAKALE
24 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
36 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
KİTAP
12 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
6 Puan
2017
YAYINLAR
MAKALE
18 Puan