Prof.Dr. EMEL KARAYEL BİLBİL
İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YÖNETİLEN TEZLER
YÜKSEK LİSANS
SONGÜL UÇAK, "Hedonik iletişimin pazarlama alanına etkileri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
ESRA BİLİR, "Örgütsel sessizliğin çalışan davranışına etkileri ve iletişim boyutuna yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MERTCAN KARAKUŞ, "Dijital pazarlama bağlamında marka sadakati üzerine bir araştırma: Zara ve h&m markalarının karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
SABINA ALIYEVA, "Ülke tanıtımında kültürel kimlik göstergeleri ve anlamlandırılması: Azerbaycan-Türkiye tanıtım filmleri üzerine bir çözümleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
KAMİLE DEVELİ, "Popüler kültür ürünü olarak Türkiye'de yeni nesil dergiciliğin sosyal ağlar çerçevesinde değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
MEHTAP KESKİN, "Halkla ilişkiler aracı olarak sosyal medyanın marka bilinirliğine etkisi: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
BİRSEN BİRCAN, "Dijital pazarlamada internet reklamcılığının marka bilinirliğine etkisi üzerine bir araştırma: Google adwords", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2019
İBRAHİM HANAVCI, "Kamusal halkla ilişkiler kapsamında Fatih ve Maltepe Belediyesi e-devlet uygulamalarının karşılaştırılmasına yönelik bir analiz", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
REFİKA FUNDA AKIN, "İletişim fakültesi öğrencilerinin benlik saygısı düzeylerinin değerlendirilmesi ve devlet üniversitesi ile vakıf üniversitesi öğrencilerinin bu bağlamda karşılaştırılması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
DAMLA AKAR, "Halkla ilişkilerde medya yönetimi: Sosyal medya açısından bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ALİ KARPUZ, "Transmedya markalama ve etkileşimli reklam ilişkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2017
ŞÜKRÜ GÜLER, "Dijital ortamda itibar yönetimi uygulamalarına yönelik bir analiz", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
MÜGE BEKMAN, "Marka iletişiminin marka değeri üzerine etkisi: Türk Hava Yolları üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2016
NEVRA ÇELİKKOL, "Politik pazarlama ve pazarlama faaliyetlerinin incelenmesine yönelik bir örnek: 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2015
SEVRA BERİVAN ERHAN, "Çevre duyarlılığı ekseninde iletişim boyutuyla yeşil pazarlama", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
EVRİM HACI, "İletişim ve sanat ilişkisi açısından İstanbul'daki özel müzelerin iletişim faaliyetlerine yönelik bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
AYNUR MEMMEDOVA, "Halkla ilişkiler disiplini ve lobicilik: ABD'de gerçekleştirilen Türk ve Ermeni lobi faaliyetlerinin karşılaştırılmasına yönelik bir inceleme", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
AYSUN KAYA, "Sosyal paylaşım ağlarının kişilerarası iletişim sürecine etkisi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
TANER TAŞKIRAN, "Kurumsal sosyal sorumluluğun kurum imajına etkisine yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2011
HÜLYA ÇAYOĞLU, "Algılama yönetimi ve marka kimliği ilişkisinde marka algısının incelenmesine yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
GÜNEŞ ÖZKAN, "İtibar yönetiminde kriz iletişiminin önemi ve THY ile Atlasjet örneklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
SEZEN ELİF MUTLU, "Yeni iletişim teknolojileri ile ortaya çıkan araç ve yöntemlerin reklam ve halkla ilişkiler disiplinleri açısından örnekler bazında incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2010
SIRMA TOPLU, "Marka farkındalığı yaratma sürecinde kültür-sanat sponsorluk etkinliklerinin incelenmesi ve yorumlanması", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2009
TUĞÇE ÜNAL, "Halkla ilişkiler ve NLP ilintisinin iletişim yönünden incelenmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
MELİS AKÇİN, "Yapılan projeler kapsamında inşaat sektöründe halkla ilişkiler ve markalaşma çabaları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008
AYÇA CAN KIRGIZ, "Reklamın dilbilimsel boyutları", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer, Tamamlandı, 2006
DOKTORA
ÖMER AYDINLIOĞLU, "Sosyal sorumluluk kampanyalarının marka farkındalığı açısından değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2018
AYŞEGÜL GÜNDÜZ, "Halkla ilişkiler kapsamında sanal ve fiziki alışveriş merkezlerinin bütünleşik pazarlama iletişimi yönünden karşılaştırılmasına yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2014
HATUN BOZTEPE, "Kamusal halkla ilişkiler: Türkiye'de bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen kamusal halkla ilişkiler ve iletişim kampanyalarına yönelik bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2013
G. BANU DAYANÇ KIYAT, "Kurumsal itibar katsayısı ve marka sadakati ilişkisi: Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren kurumlar üzerine bir araştırma", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2012
LEYLA KÖKSAL, "Türkiye'de nüfus politikaları kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirme-eğitim-iletişim (BEİ) kampanyalarının halkla ilişkiler açısından analizi", Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Tamamlandı, 2008