Prof.Dr. EMEL KARAYEL BİLBİL
İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - İletişim Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
YAYINLAR & ESERLER
MAKALELER
ULUSLARARASI
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KARAYEL BİLBİL EMEL. Siyasette Markalaşmak 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Adaylarının Siyasal Marka Olarak Konumlandırılmasının Analizi. Öneri Dergisi. 2015.
ULUSAL
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
1. KARAYEL BİLBİL EMEL. Kurum Kültürünün Güçlendirilmesi Yönünden İletişimin Önemi. Ankra Üniversitesi İletişim Fakültesi Yıllık 2001. sf 257-269, 2001.
2. KARAYEL BİLBİL EMEL. Kurumsal İletişim Aracı Olarak Web Sayfalarının Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarında Karşılaştırmalı Analizi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 2009.
3. Ebru Özgen, Emel Karayel Bilbil. Türkiye de Ulusal Basınla İlişkiler Kapsamında Halkla İlişkiler ve Reklamcıların Etik Sorunları. Marmara İletişim Fakültesi Dergisi. sf 177-186, 2007.
4. KARAYEL BİLBİL EMEL. Bütünleşik Pazarlama İletişimi İçerisinde Marka Kavramı ve Bu Kavramın Halkla İlişkiler Boyutu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. sf 197-207, 2004.
5. KARAYEL BİLBİL EMEL. Etkili İletişimi Gerçekleştirmede Sözsüz İletişimin Gücü. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. sf 393-405, 2014.
6. Emel Karayel Bilbil, Cem Sütçü, Dayanç Kıyat. Türkiye de Telekomükasyon Sektöründe Kurumsal İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 10. sf 1-13, 2013.
7. KARAYEL BİLBİL EMEL. Halkla İlişkilerde Kurumsal Reklamcılık. Marmara İletişim Dergisi. sf 39-45, 1994.
KİTAPLAR
ULUSAL
BİLİMSEL KİTAP
KİTAP BÖLÜMÜ
1. KARAYEL BİLBİL EMEL, Medya Eleştirileri 2006 Medyada Olmayanlar, İstanbul. 2006.
2. KARAYEL BİLBİL EMEL, İlişkilerStratejik Küresel Pazarlama, Ankara. 2009.
3. KARAYEL BİLBİL EMEL, Medya Eleştirileri Küreselleştirme Makinesi Medya, İstanbul. 2008.
EDİTÖRLÜKLER
ULUSAL
KİTAP
1. Aleaddin Asna Önce İletişim Vardı
BİLDİRİLER
ULUSLARARASI
1. Cem Sütçü, Emel Karayel Bilbil, Başak Yalçın, "T2008 he new Phenomenon for Turkish Youth Online Advertising Era", E business Review
2. KARAYEL BİLBİL EMEL, "T2008 the effect of the New Media in Extending Brand on Consumer Perception A survey in Retail Sector in Turkey", E busines Rewiev
3. Emel Karayel Bilbil, Cem Sütçü, "2008 New Media in PR A reseaarch on the Utilization of New Media Technologies in Public Frims in Turkey", The İnternationa Journal of Technology, Knowledge and Society Common Ground Publisher
4. Emel Karayel Bilbil, Cem Sefa Sütçü, "A Public Relations Approach to Crisis Management in Turkish Football", The Eight İnternational Conferance on Knowledge, Culture and Change in Organisations
5. Emel Karayel Bilbil, Ebru Özgen, "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Sektöründe Müşteri Tatmini Yönünden İletişim Eğitimi", 2006-I. International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İSTANBUL
6. Emel Karayel Bilbil, Özhan Tingöy, "Müşteri İlişkileri Yönetiminde İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Yönünden E Eğitim", 2004-IV. International Educational Technology Symposium, İSTANBUL
7. Ebru Özgen, Emel Karayel Bilbil, "Otel İşletmelerinde Kurum İmajı Oluşturmanın Bir Yolu Olarak Halkla İlişkiler Eğitimi", 2006-I. International Vocational and Technical Education Technologies Congress, İSTANBUL
8. KARAYEL BİLBİL EMEL, "Halkla İlişkiler Sektöründe E Öğrenmenin Kullanım Alanları", 2006-New Media and Interactivity International Conference., İSTANBUL
9. KARAYEL BİLBİL EMEL, "Halkla İlişkiler Disiplininde Girift İki Kavram Sosyal Sorumluluk Ve Sosyal Sponsorluk Kavramlarinin Karşilaştirilmasina Yönelik Bir Analizİ", 2009-International Symposium on Public Relations, Girne
10. Emel Karayel Bilbil, Barış Tavukçuoğlu, "Customer Focused Corporate Emotional Intelligence Management Perception Oriented Approach", International Emotional Intelligence and Communication Symposium, İZMİR
11. Emel Karayel Bilbil, Cem Sütçü, "Functions of Corporate Web Pages in Media Relations", 5th International Symposium of Interactive Media Design, iSTANBUL
ULUSAL
12. KARAYEL BİLBİL EMEL, "Kurumsal İmaj", 2011-Harp Akademileri Komutanlığı Konu-Kapsam Konferansları, iSTANBUL
13. Ece Çöklü, Ebru Özgen, Emel Karayel Bilbil, "Yeniden Yapılanma Sürecinde Stratejik İletişim Yönetimi ve BJK", 2002-10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, ANTALYA
YAYINLANMAMIŞ BİLDİRİLER
Henüz içerik girilmemiş.
ATIFLAR
Henüz içerik girilmemiş.