Dr. Öğr. Üyesi DURMUŞ ÜMMET
Atatürk Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü

E-Posta
dummet@marmara.edu.tr
Telefon
(216) 345 90 90 / 1246
Adres
Marmara Üniversitesi - Atatürk Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / 433
Web Adresi
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
DOKTORA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI / 2008 - 2012
YÜKSEK LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI / 2005 - 2007
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI / 1999 - 2003
1999 - 2003
YAPTIĞI TEZLER
DOKTORA
''Üniversite öğrencilerinde özgecilik davranışının transaksiyonel analiz ego durumları ve yaşam doyumu bağlamında incelenmesi'' / 2008 - 2012 / Danışman: HALİL EKŞİ,MUSTAFA OTRAR
YÜKSEK LİSANS
''Üniversite öğrencilerinde sosyal kaygının cinsiyet rolleri ve aile ortamı bağlamında incelenmesi'' / 2005 - 2007 / Danışman: FATMA BETÜL AYDIN
YABANCI DİLLER
İNGİLİZCE
YDS / 2016 / 6625000