DOĞANCAN ÜLKER fotoğraf
Arş.Gör. DOĞANCAN ÜLKER
İşletme Fakültesi / İşletme Enformatiği Bölümü

E-Posta
dogancan.ulker@marmara.edu.tr
Telefon
(212) 507 99 25 / 1624
Adres
Marmara Üniversitesi - İşletme Fakültesi / İşletme Enformatiği Bölümü / 1624
EĞİTİM BİLGİLERİ
EĞİTİM BİLGİLERİ
YÜKSEK LİSANS
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ENFORMATİK ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI) / ENFORMATİK (YL) (TEZLİ) / 2016 - 0
LİSANS
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / İŞLETME FAKÜLTESİ / İŞLETME ENFORMATİĞİ PR. (ALMANCA) / 2009 - 2015
YAPTIĞI TEZLER
YÜKSEK LİSANS
'''' / 2016 - 0 / Danışman:
YABANCI DİLLER
Henüz içerik girilmemiş.