Prof.Dr. DİLŞAD TÜRKDOĞAN
Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
SLEEP DİSORDERS, İngilizce, 2018-2019
NEUROMUSCULAR DİSORDERS, İngilizce, 2018-2019
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2018-2019
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2018-2019
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2018-2019
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2018-2019
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2017-2018
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2017-2018
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2017-2018
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2017-2018
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2016-2017
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2016-2017
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2016-2017
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2015-2016
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2015-2016
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2015-2016
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2015-2016
Altered conciousness, İngilizce, 2015-2016
Cerebral palsy and movement disorders, İngilizce, 2015-2016
Neuromuscular disorders, İngilizce, 2015-2016
Epilepsy and Febrile Convulsions, İngilizce, 2015-2016
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2014-2015
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2014-2015
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2014-2015
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2014-2015
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2014-2015
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2014-2015
NEUROMUSCULAR DİSORDERS, İngilizce, 2014-2015
Altered conciousness, İngilizce, 2014-2015
Sleep disorders, İngilizce, 2014-2015
neurodevelopmental and mental retardation, İngilizce, 2014-2015
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2013-2014
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2013-2014
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2013-2014
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2013-2014
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2013-2014
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2013-2014
NEUROMUSCULAR DİSORDERS, İngilizce, 2013-2014
Altered conciousness, İngilizce, 2013-2014
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2012-2013
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2012-2013
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2012-2013
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2012-2013
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2012-2013
NEURODEVELOPMENTAL AND MENTAL RETARDATİON, İngilizce, 2011-2012
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2011-2012
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2011-2012
ALTERED CONCİOUSNESS, İngilizce, 2011-2012
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2011-2012
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2011-2012
NEUROMUSCULAR DİSORDERS, İngilizce, 2011-2012
Altered conciousness, İngilizce, 2011-2012
CEREBRAL PALSY AND MOVEMENT DİSORDERS, İngilizce, 2010-2011
EPİLEPSY AND FEBRİLE CONVULSİONS, İngilizce, 2010-2011
NEUROMUSCULAR DİSORDERS, İngilizce, 2010-2011
Altered conciousness, İngilizce, 2010-2011
YÜKSEK LİSANS
Henüz içerik girilmemiş.
DOKTORA
Dil ve konuşma bozuklukları, Türkçe, 2018-2019
Çocuk Sağlığı izleminde gelişimsel bozukluklara yaklaşım, Türkçe, 2018-2019
riskli bebeklerin gelişiminin izlenmesi ve desteklenmesi, Türkçe, 2018-2019
özel bakım gereksinimi olan çocukların sınıflaması, İngilizce, 2018-2019