Doç.Dr. DENİZ FİLİNTE
Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

E-Posta
Onay Verilmemiş
Telefon
Onay Verilmemiş
Adres
Marmara Üniversitesi - Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Oda No (Belirtilmemiş)
Web Adresi
Belirtilmemiş
VERDİĞİ DERSLER
LİSANS
İMMÜNYETMEZLİK, AIDS, AMİLOİDOZ, Türkçe, 2018-2019
PATHOLOGY OF TUBULAR AND İNTERSTİTİAL DİSEASES OF THE KİDNEY, İngilizce, 2018-2019
PATHOLOGY OF RENAL VASCULAR DİSEASE, İngilizce, 2018-2019
PATHOLOGY OF RENAL TUMORS, İngilizce, 2018-2019
PATHOLOGY OF LOWER URİNARY TRACT AND THE PROSTATE, İngilizce, 2018-2019
PATHOLOGY LAB: PATHOLOGY OF RENAL DİSEASE, İngilizce, 2018-2019
ODONTOJENİK KİSTLER, Türkçe, 2018-2019
LOWER URİNARY TRACT AND PROSTATE, İngilizce, 2018-2019
HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR, Türkçe, 2018-2019
İMMÜNYETMEZLİK, AIDS, AMİLOİDOZ, Türkçe, 2017-2018
PATHOLOGY OF TUBULAR AND İNTERSTİTİAL DİSEASES OF THE KİDNEY, İngilizce, 2017-2018
PATHOLOGY OF RENAL VASCULAR DİSEASE, İngilizce, 2017-2018
PATHOLOGY OF RENAL TUMORS, İngilizce, 2017-2018
PATHOLOGY OF LOWER URİNARY TRACT AND THE PROSTATE, İngilizce, 2017-2018
PATHOLOGY LAB: PATHOLOGY OF RENAL DİSEASE, İngilizce, 2017-2018
ODONTOJENİK KİSTLER, Türkçe, 2017-2018
LOWER URİNARY TRACT AND PROSTATE, İngilizce, 2017-2018
HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR, Türkçe, 2017-2018
İMMÜNYETMEZLİK, AIDS, AMİLOİDOZ, Türkçe, 2016-2017
PATHOLOGY OF TUBULAR AND İNTERSTİTİAL DİSEASES OF THE KİDNEY, İngilizce, 2016-2017
PATHOLOGY OF RENAL VASCULAR DİSEASE, İngilizce, 2016-2017
PATHOLOGY OF RENAL TUMORS, İngilizce, 2016-2017
PATHOLOGY OF LOWER URİNARY TRACT AND THE PROSTATE, İngilizce, 2016-2017
PATHOLOGY LAB: PATHOLOGY OF RENAL DİSEASE, İngilizce, 2016-2017
ODONTOJENİK KİSTLER, Türkçe, 2016-2017
LOWER URİNARY TRACT AND PROSTATE, İngilizce, 2016-2017
HEMODİNAMİK BOZUKLUKLAR, Türkçe, 2016-2017
Nonneoplastic and neoplastic skin lesion, İngilizce, 2015-2016
Congenital anomalies of the urinary tract, İngilizce, 2015-2016
Pathology LAB: Pathology of renal disease, İngilizce, 2015-2016
Pathology of lower urinary tract and the prostate, İngilizce, 2015-2016
Pathology of renal vascular diseases, İngilizce, 2015-2016
Pathology of tubular and interstitial diseases of the kidney , İngilizce, 2015-2016
Odontojenik kistler, Türkçe, 2015-2016
Enfeksiyon patolojisi II, Türkçe, 2015-2016
Enfeksiyon patolojisi I, Türkçe, 2015-2016
İmmünyetmezlik, AIDS, Amiloidoz, Türkçe, 2015-2016
Hemodinamik bozukluklar, Türkçe, 2015-2016
Uygulama dersi II, Türkçe, 2015-2016
Nonneoplastic and neoplastic skin lesion, İngilizce, 2014-2015
General Pathology of Bacterial Infections, İngilizce, 2014-2015
General Pathology of Chlamydial, Mycoplasmal and Rickettsial Infections, İngilizce, 2014-2015
Tissue Responses to Infections, İngilizce, 2014-2015
Congenital anomalies of the urinary tract, İngilizce, 2014-2015
Lower urinary tract and prostate, İngilizce, 2014-2015
Pathology of renal tumors, İngilizce, 2014-2015
Pathology of renal vascular disease, İngilizce, 2014-2015
Pathology LAB: Pathology of renal disease, İngilizce, 2014-2015
Nonneoplastic and neoplastic skin lesion, İngilizce, 2013-2014
General Pathology of Bacterial Infections, İngilizce, 2013-2014
General Pathology of Chlamydial, Mycoplasmal and Rickettsial Infections, İngilizce, 2013-2014
YÜKSEK LİSANS
Henüz içerik girilmemiş.
DOKTORA
Henüz içerik girilmemiş.